Giáo án dạy khối 1 - Tuần 25, 26

Giáo án dạy khối 1 - Tuần 25, 26

I . MỤC TIÊU

 Giúp HS :

- Củng cố và rèn luyện kĩ năng làm tính cộng, trừ các số tròn chục.

- Củng cố về giải toán có lời văn.

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1, Củng cố kiến thức

 HS đọc các số tròn chục có hai chữ số 10, 20 . 90

 Làm bảng con- Đặt tính và tính:

 40 - 30 60 - 20

? hãy nêu cách đặt tính, cách tính

? Khi đắt tính ta cần chú ý điều gì

- Tính nhẩm; 50 - 10 = 20 + 30 -10 =

 

doc 36 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 18/11/2016 Lượt xem 407Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy khối 1 - Tuần 25, 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Toán	
LUYỆN TẬP
I . MỤC TIÊU
	Giúp HS :
Củng cố và rèn luyện kĩ năng làm tính cộng, trừ các số tròn chục.
Củng cố về giải toán có lời văn.
 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1, Củng cố kiến thức
	HS đọc các số tròn chục có hai chữ số 10, 20 ... 90
 Làm bảng con- Đặt tính và tính: 
	40 - 30 60 - 20
? hãy nêu cách đặt tính, cách tính
? Khi đắt tính ta cần chú ý điều gì
- Tính nhẩm; 50 - 10 = 20 + 30 -10 =
? Em hãy nêu cách nhẩm ( 5 chục bớt 1 chục còn 4 chục , vậy 50 -10 =40)
2, Luyện tập
Hs nêu yêu cầu của từng bài tập
GV hướng dẫn HS làm bài
HS đọc bài toán 4 -
? Bài toán cho biết gì
? Bài toán hỏi gì
? Muốn biết có tất cả bao nhiêu quả cam ta làm thế nào
Lưu ý HS đổi : 2 chục nhãn vở = 20 nhãn vở
Hs tự làm bài vào vở 
GV theo dõi và HD thêm HS yếu
Chấm , chữa bài
 HS đọc kết quả bài 1,2,3
 1 HS lên bảng làm bài 4
Bài giải
2 chục nhãn vở = 20 nhãn vở
Mai có số nhãn vở là:
 10 + 20 = 30 ( nhãn vở)
 Đáp số: 30 nhãn vở
Nhận xét bài làm của HS.
Tập đọc
TRƯỜNG EM
I. MỤC TIÊU
- HS đọc trơn cả bài; phát âm đúng các tiếng, từ ngữ khó: cô giáo, bạn bè, thân
thiết, anh em, điều hay, mái trường.
Ôn các vần ai, ay: Tìm được tiếng, nói được câu có chứa vần ai, ay
Hiểu các từ ngữ trong bài: ngôi nhà thứ hai, thân thiết.
Hiểu được sự thân thiết của ngôi trường đối với HS. Bồi dưỡng tình cảm yêu mến của HS với mái trường.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1, Giới thiệu bài
GV giới thiệu ngắn gọn tên bài tập đọc.
HĐ1: Hướng dẫn HS luyện đọc
	- GV đọc mẫu 
	? Cả lớp đọc thầm bài.
+ Đọc từ khó: GV ghi bảng từ khó
HS đọc từ khó: trường học, thứ hai, mái trường, điều hay ...
Đọc nối tiếp câu: mỗi em đọc 1 câu ( 2 lượt )
Giáo viên theo dõi và gạch chân một số từ nhiều học sinh đọc sai.Gọi một số HS đọc từ khó.
+Luyện đọc câu, đoạn
-HS đọc nối tiếp câu
Giáo viên phân đoạn: HS đọc nối tiếp đoạn
HS đọc cả bài
HĐ2: Ôn các vần: ai, ay
	? Đọc yêu cầu 1 trong sách ( Tìm tiếng trong bài có vần ai, ay )
	HS tìm - giáo viên gạch chân 
	HS luyện đọc các từ đó
	? Tìm tiếng ngoài bài có vần ai, ay
	? nói câu có tiếng vần ai, ay
	Nhận xét 
Tiết 4
HĐ3: Tìm hiểu bài và luyện nói
	2 HS đọc lại bài
	? Trong bài trường học được gọi là gì.
	? Tại sao trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai của em
Giáo viên đọc bài lần hai
HS đọc bài cá nhân
HS luyện đọc bài SGK
Gọi một số học sinh đọc bài - giáo viên theo dõi nhận xét ghi điểm
b, Luyện nói 
Hỏi - đáp về trường, lớp của mình
	HS hỏi đáp nhóm đôi
	? Trường của bạn tên gì.
	? Bạn học lớp nào.
	... 
	Gọi một số nhóm hỏi - đáp trước lớp
	Cả lớp theo dõi nhận xét - bổ sung
Tổng kết:
HS đồng thanh toàn bài
Nhận xét giờ học./.
Luyện tiếng Việt
LUYỆN ĐỌC: TRƯỜNG EM
I. MỤC TIÊU
HS đọc đúng, đọc diễn cảm bài: Trường em
HS hoàn thành bài tập ở VBT
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1, Luỵên đọc
	? Buổi sáng các em học bài gì.
	HS nêu - giáo viên bảng: Trường em
HS mở SGK luyện đọc bài theo nhóm 2
Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm
Gọi một số HS đọc bài - Nhận xét
HS đọc thi giữa tổ -
	? Trường học được gọi là gì.
	? Tại sao trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai.
	? Tìm tiếng ngoài bài có vần ai, ay
	? Nói câu có tiếng chứa vần ai, ay.
2, Bài tập
HS mở VBT nêu yêu cầu từng bài tập và tự làm bài
Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm
Chấm, chữa bài
Nhận xét giờ học./.
Luyện Thể dục
BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. MỤC TIÊU
	- Ôn 7 động tác của bài thể dục đã học
 	-	Ôn điểm số hàng dọc theo tổ.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1, Phần mở đầu
	- Tập hợp lớp, phổ biến ND tiết học 
	_ HS khởi động xoay các khớp
	2, Phần cơ bản
Ôn 7 động tác thể dục đã hoc
	Giáo viên hô - Cả lớp tập 7 động tác thể dục đã học
	Gọi một số HS xung phong lên tập 7 động tác
	 Các tổ ôn liên hoàn các động tác của bài thể dục: vươn thở, tay, chân. vặn mình, bụng, phối hợp và điều hoà
 Mỗi động tác 2 lần 8 nhịp
Ôn điểm số hàng dọc
Các tổ từ ôn dưới sự điều khiển của tổ trưởng - Giáo vên theo dõi hướng dẫn thêm.
- Các tổ thi biểu diễn điểm số hàng dọc, biểu diễn 7 động tác của bài thể dục.
 	 3, Phần kết thúc
	HS đứng vỗ tay và hát
	GV nhận xét giờ học.
	Đạo đức	
THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU
Củng cố kiến thức cơ bản các bài đã học kể từ đầu học kì 2 lại nay.
Rèn các kĩ năng đạo đức đã học trong các bài đó.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ1: Ôn tập	
Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm và cac snhóm thảo luận theo các nội dụng sau:
N1: ? Là học sinh em cần phải làm gì để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo.
	? Khi bạn chưa lễ phép, chưa vâng lời thầy cô giáo em cần phải làm gì.
N2: ? Trẻ em có những quyền gì.
	? Muốn có nhiều bạn em cần đối xử với bạn như thế nào.
N3: ? ở thành phố khi đi bộ cần phải đi phần đường nào.
	? ở nông thôn khi đi bộ cần đi ở phần đường nào.
	? Tại sao cần đi bộ đúng quy định.
Các nhóm thảo luận - giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm
Đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp
	Nhận xét - bổ sung
HĐ2: Tổ chức trò chơi “ Đèn xanh, đèn đỏ”
	HS đứng tại chỗ, khi có đèn xanh hai tay quay nhanh.Khi có đèn vàng quay từ từ. Khi có đèn đỏ không chuyển động.
Nhận xét giờ học./.
Tập viết
TÔ CHỮ HOA: A, Ă, Â, B
I. MỤC TIÊU:
Biết tô các chữ hoa: A, Ă, Â, B
Viết đúng các vần ai, ay, ao, au, mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1, Hướng dẫn học sinh tập tô
Giáo viên đính chữ mẫu lên bảng - HS quan sát chữ mẫu: A
? Chữ A gồm có mấy nét.
? Chữ A cao mấy li, rộng mấy ô.
GV dùng phấn tô mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh tô
GV hướng dẫn tương tự với Ă, Â, B
GV viết mẫu các vần và từ: ai, ay, ao, au, mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau
HS viết bảng con một số chữ
2, Thực hành
Học sinh tô chữ A, Ă, Â, B; Viết các vần và từ có trong bài
GV theo dõi hướng dẫn thêm
Chấm bài 
Nhận xét bài viết của học sinh.
Chính tả
TRƯỜNG EM
I. MỤC TIÊU
Chép lại chính xác, không mắc lỗi đoạn văn trong bài trường em, Tốc độ viết tối thiểu 2 chữ/ phút.
Điền vần ai hoặc ay; chữ c hoặc k vào chỗ trống.
II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1, Hướng dẫn tập chép
	Giáo viên viết đoạn văn cần chép lên bảng từ: “ Trường học ... anh em”
	Gọi 2 HS đọc đoạn văn trên bảng
	GV gạch chân một số từ khó: trường, nhiều, hiền, thiết
	HS đọc, phân tích, đánh vần các tiếng trên
GV đọc - HS viết bảng con các từ: Trường, nhiều, hiền
- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách trình bày
? Mục bài nên viết ở điểm nào trong vở.
? Đoạn văn trên có mấy câu. 
? Đầu mỗi câu ta viết như thế nào
? Cuối câu có dấu gì.	
2, HS tập chép
HS chép bài chính tả vào vở
Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm
3, Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả
Giáo viên ghi bài tập lên bảng
a, Điền vần ai hay ay
	Gà m ...	m ... ảnh
b, điền chữ c hoặc k
	...a vàng	thước ... e`	lá ... o
HS làm bài tập - giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm
Chấm, chữa bài
Nhận xét giờ học.
Toán
ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
I.MỤC TIÊU
	Bước đầu giúp HS:
	- Nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
	- Củng cố về các số tròn chục và giải toán.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ1: Giới thiệu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
HS quan sát hình trong SGK
? Điểm A ở trong hay ở ngoài hình vuông
? Điểm N ở trong hay ở ngoài hình vuông
? Điểm O ở trong hay ở ngoài hình tròn
? Điểm P ở trong hay ở ngoài hình tròn
HS đọc các điểm ở trong hay ngoài hình .
HĐ2: Luyện tập
- Gv vẽ các hình tròn, hình vuông, hình tam giác
- HS vẽ điẻm ở trong,điểm ở ngoài hình theo yêu cầu
GV nhận xét ,bổ sung.
_ HS làm bài tập vào vở
HS nêu yêu cầu bài tập
HS tự làm bài theo yêu cầu
GV theo dõi và hướng dẫn thêm
Chấm, chữa bài
Nhận xét giờ học.
Tự nhiên xã hội
CON CÁ
I. MỤC TIÊU
Kể tên một số loại cá và nơi sống của chúng.
Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con cá.
Nêu tên một số cách bắt cá.
Học sinh biết ăn cá giúp cơ thể khoẻ mạnh và phát triển.
Học sinh khi ăn cá phải cẩn thận khỏi bị hóc xương.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ1: Quan sát và nhận xét
HS quan sát tranh 1 số con cá
? hãy nêu tên các bộ phận bên ngoài của con cá.
? Cá sử dụng những bộ phận nào để bơi.
? Theo em cá thở bằng gì.
GV tiểu kết: Cá có đầu, mình, đuôi và vây, Cá bơi bằng cách uốn mình vẩy đuôi để di chuyển, sử dụng vây để giữ thăng bằng. Cá thở bằng mang.
HĐ2: làm việc với sách giáo khoa
Học sinh thảo luận theo nhóm 2
HS nhìn tranh ở SGK, hỏi và trả lời các câu hỏi ở SGK
Gọi một số nhóm trinh fbày trước lớp
Cả lớp theo dõi - Nhận xét
Thảo luận cả lớp
? Nêu một số cách bắt cá
? Kể tên một số loại cá mà em biết.
? Em thích ăn loại cá nào
Tổng kết:
? Nêu tên các bộ phận bên ngoài của con cá.
? Nuôi cá có tác dụng gì.
Nhận xét giờ học./.
Luyện Toán
LUYỆN TẬP CỘNG, TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I. MỤC TIÊU
Củng cố cộng, trừ các số tròn chục
Rèn luyện kĩ năng đặt tính, tính nhẩm và so sánh các số tròn chục.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1, Củng cố
	HS làm bảng con: Đặt tính và tính
 30 - 20	 40 + 30
? Nêu cách đặt tính và tính 30 - 20
2, Luyện tập
GV ghi bài tập lên bảng
Bài 1: Đặt tính và tính
	70 - 40	50 - 30	20 + 50	70 + 20
Bài 2: Tính 
	50 m - 10 cm =	70 cm - 20 cm =
	40 cm + 40 cm =	60 cm - 30 cm =
	10 cm - 10 cm =	50 cm + 40 cm =
Bài 3: Đoạn thẳng thứ nhất dài 30 cm, đoạn thẳng thứ hai dài 40 cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng ti mét?
Bài 4: Dành cho HS giỏi
Số?	30 + 50 <  + 50	60 < 30 +  < 80
HS làm bài vào vở 
Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm
Chấm, chữa bài
Nhận xét giờ học./.
Tự học
TÔ CHỮ HOA: A, Ă, Â, B ( Phần B )
I. MỤC TIÊU
HS tô đúng chữ hoa A, Ă, Â, B ( Phần B )
Viết đúng các từ, ngữ có trong bài.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1, Hướng dẫn học sinh tô
	HS quan sát chữ mẫu A ( mẫu 2)
- Giáo viên tô và hướng dẫn tô chữ A
	? Chữ A gồm mấy nét, cao mấy li, rộng mấy ô
GV dùng phấn tô mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh tô
GV hướng dẫn tương tự với Ă, Â, B
GV viết mẫu các vần và từ: ai, chùm vải, ay, suối chảy, ang, cái bảng, ac, bản nhạc
HS viết bảng con một số chữ: chảy, bảng, nhạc
2, Thực hành
Học sinh tô chữ A, Ă, Â, B
Viết các vần và từ có trong bài
Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm
Chấm bà ... Hướng dẫn tương tự với các chữ B, C, D, Đ.
HS luyện viết mỗi chữ 1 dòng vào vở luyện viết
Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm.
	Giáo viên chấm một số bài 
	Nhận xét chữ viết của học sinh.
HĐ4: Ôn viết chính tả
	Giáo viên đọc cho học sinh viết vào vở chính tả một đoạn trong bài cái nhãn vở từ “ Giang lấy bút ... ... hết bài”
Trước khi viết giáo viên hướng dẫn học sinh cách trình bày 1 đoạn văn.
HS viết xong giáo viên đọc - học sinh khảo bài
HS đổi vở cho nhau khảo lại một lần 2.
Bài tập: Điền chữ ng hay ngh vào chỗ chấm
 Nghề ... iệp viên ... ọc	 ... iêm trang	...ay ngắn
Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm.
Chấm, chữa bài.
Nhận xét giờ học./.
Toán
T 104 : SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I.MỤC TIÊU
	Bước đầu giúp HS :
Biết so sánh các số có hai chữ số ( chủ yếu dựa vào cấu tạo của các số).
Nhận ra số bé nhất, số lớn nhất trong một nhóm số.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1, Giới thiệu 62 < 65.
	HS lấy 6 thẻ que tính và 2 qt rời 
	? Có tất cả bao nhiêu qt 
	? 62 gồm mấy chục mấy đơn vị
	- HS lấy 6 thẻ qt và 5 qt rời ? 65 gồm mấy chục mấy đơn vị
	? 62 và 65 có điểm gì giống nhau (Chữ số hàng chục là 6)
	So sánh hàng đơn vị 2 và 5 (2 < 5)
	? Vậy 62 so với 65 thì thế nào (62 <65)
	HS điền dấu: 65  62
	- Gọi học sinh nêu cách so sánh các số có 2 chữ số có chữ số hàng chục giống nhau
2. Giới thiệu 63 > 58 
- HS quan sát hình vẽ trong SGK 
	? 63 có mấy chục mấy đơn vị
	? 58 có mấy chục mấy đơn vị 
	? 63 và 58 có số chục giống nhau không
	? 6 chục so với 5 chục thì thế nào (60 > 50)
	? Vậy 63 so với 58 thì thế nào ( 63 > 58 )
	? 58 như thế nào so với 63
Kết luận: Cách so sánh các số có hai chữ số
	- So sánh các chữ số ở hàng chục, số nào có số chục lớn thì số đó lớn hơn
	- Nếu các số có chữ số hàng chục giống nhau cần so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có số hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn (45 > 40)
3. Luyện tập
	- Học sinh nêu yêu cầu bài tập và tự làm bài
	- GV theo dõi và hướng dẫn thêm học sinh yếu
Chấm, chữa bài
Nhận xét giờ học
Chính tả
CÁI BỐNG
I Mục tiêu
HS nghe, viết chính xác bài: Cái Bống 
	- Làm đúng các bài tập có ở VBT.
II. Các hoạt động dạy học
1, Giới thiệu bài
	GV giới thiệu bài, ghi mục bài
2, Hướng dẫn viết
	Gọi 3 HS đọc bài cái Bống
- Gv hướng dẫn HS viết tiếng khó:khéo sảy, khéo sàng, mưa ròng
HS phân tích tiếng khó và viết bảng con
? Đây là bài thơ có mấy dòng.
? Em hãy đếm số chữ trong mỗi dòng
Giáo viên nói thêm: Đây là bài thơ lục bát vì cứ 1 câu 6 chữ rồi đến câu 8 chữ. Vì vậy khi viết các em phải chú ý cách trình bày
GV hướng dẫn HS cách trình bày bài thơ lục bát.
? Là bài thơ, khi viết các chữ đầu dòng ta phải viết như thế nào. 
	HS nêu tư thế ngồi viết - viết bài vào vở
Giáo viên đọc cho HS viết
HS viết xong bài - giáo viên đọc lại cho HS khảo bài.
HS đổi vở cho bạn khảo lại lần 2.
3, Làm bài tập chính tả
a,	 Điền vào chỗ trống vần anh hay ach.
	hộp b x túi
	b, Điền chữ ng hay ngh.
	 à voi chú  é 
	Theo dõi chấm, chữa bài
	Nhận xét chữ viết của HS.
Tiếng Việt
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
Luyện đọc thêm bài: Vẽ ngựa.
Luyện kể chuyện bài: Rùa và Thỏ; Cô bé trùm khăn đỏ.
II. Các hoạt động dạy học:
HĐ1: Luyện đọc thêm bài: Vẽ ngựa
Giáo viên đọc mẫu 
Gọi một vài học sinh khá đọc bài ở SGK.
HS luyện đọc bài theo nhóm 2
Một số học sinh xung phong đọc toàn bài.
Cả lớp theo dõi nhận xét.
? Bạn nhỏ vẽ con gì.
? Vì sao nhìn tranh bà không nhận ra con ngựa.
? Tìm tiếng trong bài có vần ưa.
? Tìm tiếng ngoài bài có vần ua, ưa.
Giáo viên hướng dẫn HS đọc phân vai
HS luyện đọc phân vai theo nhóm 4.
Các nhóm thi đọc phân vai
Cả lớp theo dõi nhận xét và chấm điểm thi đua.
HĐ2: Luyện kể chuyện:
HS ôn kể chuyện: Rùa và Thỏ
? Các em đã được học truyện gì.
HS xung phong kể câu chuyện: Rùa và Thỏ
Cả lớp theo dõi - nhận xét và ghi điểm
? Câu chuyện khuyên ta điều gì.
Luyện kể thêm câu chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Giáo viên kể lần 1
Giáo viên kể lần 2 kết hợp chỉ tranh
HS luyện kể theo nhóm 4
Các nhóm cử đại diện kể trước lớp.
Cả lớp theo dõi - nhận xét.
? Em hãy nêu ý nghĩa câu chuỵên
Dặn học sinh luyện kể thêm ở nhà./
Thủ công
CẮT, DÁN HÌNH VUÔNG
I.Mục tiêu.
	- HS biết cắt dán hình vuông.
	- Cắt dán được hình vuông theo yêu cầu.
II. Đồ dùng dạy học
 	Bài mẫu: Cắt dán hình vuông
	Giấy màu, kéo, keo
II.Các hoạt động dạy học.
1.Quan sát và nhận xét.
- Cho HS xem bài mẫu: Cắt dán hình vuông.
? Đây là hình gì
? Hình vuông có mấy cạnh
Hướng dẫn HS nhận xét về các cạnh của hình vuông
 2.hướng dẫn cách vẽ hình vuông.
	Vẽ hình vuông cạnh dài 6 ô.
	Cắt rời hình vuông từ tờ giấy màu.
3. Thực hành.
HS thực hành vẽ hình vuông theo yêu cầu
	GV theo dõi và hướng dẫn thêm
4. Trưng bày sản phẩm
GV chọn một số sản phẩm cho cả lớp xem
HS nhận xét bài của bạn.
Nhận xét giờ học.
Hoạt động tập thể.
Sinh hoạt lớp.
GV nhận xét, đánh giá về các hoạt động của lớp trong tuần.
Biểu dương các HS có ý thức học tập tốt, đạt nhiều điểm giỏi, vệ sinh sạch sẽ.
Động viên, nhắc nhở các HS còn lại.
Kế hoạch tuần 27.
Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong học tập.
Làm tốt công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học.
 Mĩ thuật
VẼ MÀU VÀO TRANH DÂN GIAN
I. Mục tiêu	
	HS làm quen với tranh dân gian
Vẽ màu vào hình vẽ lợn ăn cây ráy.
II. Đồ dùng dạy học
	Sáp màu.
	Tranh dân gian Đông Hồ
II. Các hoạt động dạy học 
1, Giới thiệu tranh dân gian
 Cho HS xem tranh dân gian
GV: Tranh Lợn ăn cây ráy là tranh dân gian của làng Đông Hồ, huyện Thuận Thành – Bắc Ninh
2, Hướng dẫn HS cách vẽ màu
HS quan sát tranh- Gv gợi ý để HS nhận ra các hình vẽ trong tranh.
Hướng dẫn HS vẽ màu:
	+ Chọn màu thích hợp để vẽ vào tranh
	+ Tìm màu thích hợp để vẽ nền ( màu nhạt)
3, Thực hành
	- HS thực hành vẽ màu vào tranh ở vở tập vẽ
	- GV theo dõi và HD thêm
4, Trưng bày sản phẩm
	 GV chọn một số sản phẩm cho cả lớp xem
	Tập cho HS nhận xét bài của bạn.
	Nhận xét giờ học
Tự học
LUYỆN TẬP CỘNG, TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I. Mục tiêu
Củng cố cộng, trừ các số tròn chục
Rèn luyện kĩ năng đặt tính, tính nhẩm và so sánh các số tròn chục.
II. Các hoạt động dạy học
1, Củng cố
	? Em hãy đọc các số tròn chục từ 10 đến 90; từ 90 đến 10
HS làm bảng con: Đặt tính và tính
 80 - 20	10 + 30
- 2 HS lên bảng làm: 90 - 40 + 10	40 - 20 + 50
? Nêu cách tính nhẩm
2, Thực hành
Giáo viên ghi bài tập lên bảng
Bài 1: Đặt tính và tính
	40 - 10	 10 + 60	60 - 50	70 - 20
Bài 2: Tính nhẩm
	20 - 10 =	50 + 20 - 10 =
	70 + 20 =	30 + 30 - 30 =
	10 + 10 =	50 - 40 + 50 =
Bài 3: Điền dấu =
	40 + 30 70	20 + 40  60 - 20
	30 - 30  40	70 - 20  20 + 30	
Bài 4: Đức có 50 viên bi, cho bạn 10 viên bi. Hỏi Đức còn lại bao nhiêu viên bi?
HS làm bài vào vở luyện Toán
Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm
Chấm, chữa bài
Nhận xét giờ học./.	
HDTH
CẮT, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT
I. Mục tiêu:	
Giúp HS kẻ và cắt dán được hình chữ nhật.
Rèn kĩ năng cắt, dán cho HS.
II. Các hoạt động dạy học:
HĐ1: Hướng dẫn cách cắt dán
	? Hình chữ nhật có mấy cạnh.
	? Để kẻ được hình chữ nhật ta phải làm thế nào.
	? Độ dài của các cạnh như thế nào.
GV: Muốn cắt được một hình chữ nhật ta phải vẽ được một hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.
GV ghim tờ giấy kẻ ô lên bảng
	1HS lên vẽ và cắt hình chữ nhật
	HS quan sát và nhận xét
HĐ2: HS thực hành
	HS cắt hình chữ nhật trên giấy kẻ ô
	Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm
HS trình bày sản phẩm
Giáo viên chọn một số sản phẩm đúng và đẹp cho HS trưng bày
Nhận xét giờ học./.
1, Phần mở đầu
	- GVtập hợp lớp, phổ biến nội dung tiết học 
	_ HS khởi động xoay các khớp
	2, Phần cơ bản
	- Ôn bài thể dục 
– HS ôn tập theo nhóm mỗi động tác 2 lần 8 nhịp
Ôn tập hợp dóng hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ.
Ôn trò chơi: Tâng cầu
? Muốn chơi trò chơi Tâng cầu cần có những đồ dùng nào
? Có mấy cách chơi trò chơi tâng cầu.
Gọi học sinh chơi thử
HS luyện tập chơi tâng cầu đơn và tâng cầu đôi
Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm
3, Phần kết thúc
	HS đứng vỗ tay và hát
 GV nhận xét giờ học.
Mĩ thuật
VẼ CHIM VÀ HOA
I. Mục tiêu
	- HS biết vẽ chim và hoa và tô màu theo ý thích.
II.Đồ dùng dạy học
	Sáp màu
III. Các hoạt động dạy học 
1, Quan sát và nhận xét
	Cho HS xem một số tranh vẽ chim và hoa
? Hình ảnh chính trong bức tranh là gì
? Màu sắc trong tranh như thế nào
2, Hướng dẫn HS cách vẽ	HS quan sát tranh ở vở tập vẽ.	
	Gv hướng dẫn HS cách vẽ chim và hoa là hình ảnh chính
	Vẽ thêm các hình ảnh phụ: ông mặt trời, mây cho bức tranh thêm sinh động
	Vẽ màu theo ý thích
	Vẽ cả màu nền( màu nhạt )
3, Thực hành
	- HS thực hành vẽ tranh
	- GV theo dõi và HD thêm
4, Trưng bày sản phẩm
	 GV chọn một số sản phẩm cho cả lớp xem
	Tập cho HS nhận xét bài của bạn.
	Nhận xét giờ học
Tự học
LUYỆN TẬP CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU
Củng cố các số có hai chữ số
Rèn luyện kĩ năng đọc, viết các số từ 20 đến 50.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1, Củng cố
	? Đọc các số từ 20 đến 50. và từ 50 đến 20.
	? Các số từ 20 đến 50 là số có mấy chữ số.
	? Số nào lớn nhất trong cac số từ 20 đến 50.
	? Số liền trước số 50 là số nào.
	? Số liền sau số 49 là số nào.
2, Thực hành
Giáo viên ghi bài tập lên bảng
Bài 1: Đọc số?	 51:	26:	52:	34:
	48:	35:	41:	29:
ài 2: Viết số?
	Hai mươi lăm:	hai mươi bảy:	Ba mươi tư:
	Ba mươi mốt:	Bốn mươi tư:	năm mươi:
Bài 3: Viết các số từ 28 đến 45
HS làm bài vào vở luyện Toán
Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm
Chấm, chữa bài
Nhận xét giờ học./.
Thể dục
BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I. MỤC TIÊU
	- Ôn bài thể dục, yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
 	-	Ôn trò chơi: Tâng cầu
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	Bảng con, quả cầu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1, Phần mở đầu
	- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung tiết học 
	_ HS khởi động xoay các khớp
	2, Phần cơ bản
	- Ôn bài thể dục - mỗi động tác 2 lần 8 nhịp
	HS triển khai ôn tập theo tổ.
	Thi tâp bài thể dục giữa các tổ
	Tuyên dương các tổ tập đều, đẹp.
	Trò chơi; Tâng cầu
	HS nêu cách chơi, luật chơi
 Tổ chức cho HS chơi tâng cầu
 	 3, Phần kết thúc
	HS đứng vỗ tay và hát
	GV nhận xét giờ học.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 25 26 lop 1.doc