Giáo án Tuần 19 - Lớp Một

Giáo án Tuần 19 - Lớp Một

Bài: ăc âc

|.Mục đích: HS đọc được :ăc , âc , mắc áo , quả gấc

 HS đọc được từ ứng dụng , câu ứng dụng

 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề

||.Chuẩn bị: Thanh chữ gắn bìa

 Vật mẫu : mắc áo , quả gấc

 Tranh minh hạ từ ứng dụng , câu ứng dụng

 Tranh minh hoạ phần luyện nói

 

doc 21 trang Người đăng thanhlinh213 Ngày đăng 31/10/2018 Lượt xem 276Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 19 - Lớp Một", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 17 – 12 
Bài: ăc âc
|.Mục đích: HS đọc được :ăc , âc , mắc áo , quả gấc
 HS đọc được từ ứng dụng , câu ứng dụng
 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề
||.Chuẩn bị: Thanh chữ gắn bìa
 Vật mẫu : mắc áo , quả gấc
 Tranh minh hạ từ ứng dụng , câu ứng dụng
 Tranh minh hoạ phần luyện nói
|||.Các hoạt động dạy học
1.Ổn định 
2.KTBC Các em đã học bài gì ?
 GV gọi hs đọc bài ở SGK kết hợp đọc bài ở bảng : con vạc , mang vác , con sóc , hạt thóc , 
 GV cho hs viếtt bảng con : bác sĩ , con sóc
 GV nhận xét 
3.Bài mới * Dạy vần ăc
 GV giới thiệu – ghi bảng : ăc
 GV yêu cầu hs ghép vần mới
 GV gọi hs nhận xét bảng ghép của bạn
 GV gọi hs đọc vần vừa ghép 
 GV hướng dẩn cách đọc : Đọc như vần ac , nhưng kết hợp nhanh , mạnha với c làm a ngắn lại thành ă vần ăc nghe căng và tắc lâu ở âm cuối
 GV yêu cầu hs lấy thêm m và / để ghép tiếng mới
 GV gọi hs nhận xét bảng ghép của bạn
 GV gọi hs đọc vần vừa ghép
 GV ghi bảng : mắc
 GV cho hs xem tranh rồi giảng tranh
 GV yêu cầu hs ghép từ
 GV gọi hs nhận xét bảng ghép của bạn
 GV gọi hs đọc từ vừa ghé
 GV ghi bảng : mắc áo
 GV gọi hs đọc cột vần vừa học
* Dạy vần âc (quy trình tương tự )
 GV hướng dẫn viết bảng con : 
 ăc : Viết a như đã học , tới điểm cuối của ă ta kéo dài sao cho đi qua điểm bắt đầu của cđể viết c
 mắc áo : Viết chữ mắc , cách 1 nét cong kín viết chữ áo
 âc : Sau khi viết â như đã học , tới điểm cuối của â ta kéo dài sao cho đi qua điểm bắt đầu của c để viết c
 quả gấc : Viết chữ quả , cách 1 nét cong kín viết chữ gấc
 GV ch hs xem tranh minh hoạ từ ứng dụng
 GV yêu cầu hs ghép từ
 GV gọi hs nhận xét bảng của bạn
 GV gọi hs đọc từ vừa ghép
 GV ghi : màu sắc giấc ngủ
 ăn mặc nhấc chân
 GV gọi hs đọc từ ứng dụng
 GV gọi hs đọc toàn bài trên bảng
4.Củng cố Cô vừa dạy vần gì ?
 Trò chơi :Nối để thành câu
 Cô gái của mẹ .
 Cấy lúa trên lắc vòng.
 Cái xắc mới ruộng bậc thang.
5.Dặn dò GV nhận xét – dặn dò
TIẾT 2
1.Ổn định 
2.KTBC Ở tiết 1 các em học bài gì ?
 GV gọi hs đọc bài ở tiết 1
 GV nhận xét
3.Bài mới : GV treo tranh lên bảng , giảng tranh ,rồi ghi 
 Những đàn chim ngói 
 Mặc áo màu nâu
 Đeo cườm ở cổ
 Chân đất hồng hồng
 Như nung qua lửa .
 GV gọi hs đọc câu ứng dụng
 GV gọi hs đọc toàn bài trên bảng
 Luyện nói theo chủ đề : GV treo tranh, hỏi :
 - Trong tranh vẽ gì ? 
 - Chỉ và dùng lời nói để giới thiệu với các bạn nơi trồng lúa trong ruộng bậc thang?
 - Xung quanh ruộng bậc thang còn có gì ?
 Luyện đọc : GV yêu cầu hs đọc bài trong SGK , kết hợp đọc bài ở bảng: quả lắc , bậc thềm , gió bấc, lắc vòng , giấc ngủ,
 Luyện viết : GV yêucầu hs viết bài vào vở
 GV theo dõi, uốn nắn hs về tư thế ngồi viết, cách để vở, cách cầm bút
 4.Củng cố Cô vừa dạy bài gì ?
 Trò chơi :Điền et hay êt
 GV treo lên bảng 3 bức tranh yêu cầu hs điền ăc , âc : quả gấc , bậc thềm , đồng hồ quả lắc
 GV tuyên dương nhóm thắng cuộc
5.Dặn dò GV nhận xét tiết học – tuyên dương
 Về nhà học bài .Xem trước bài mới
Lớp hát
oc ac
Đọc + phân tích : 6 hs
Mỗi tổ viết 1 từ
HS nhận diện vần
HS thực hiện
1 hs nhận xét
1 hs đọc
HS theo dõi
Đánh vần + phân tích : 6 hs
Đọc : 6 hs – nhóm
HS thực hiện
1 hs nhận xét
1 hs đọc , 1 hs khác nhận xét
Đánh vần + phân tích : 6 hs
HS quan sát rồi lắng nghe
HS thực hiện
1 hs nhận xét
1 hs đọc , 1 hs khác nhận xét
Đọc : 6 hs – nhóm
Đọc : 3 hs – nhóm 
HS theo dõi
HS viết vào bảng con
HS theo dõi 
HS viết vào bảng con
HS quan sát
HS thực hiện
1 hs nhận xét
4 hs đọc
Đánh vần + phân tích : 5 hs
Đọc : 5 hs – nhóm
Đọc : 5 hs – nhóm
Đọc : 3 hs – nhóm
ăc âc
2 nhóm thi đua nối
Nhóm nào nối nhanh và đúng thì thắng
Lớp hát
ăc âc
Đọc : 5 hs – đồng thanh
HS quan sát và lắng nghe
HS tìm tiếng có vần mới (mặc)
ĐV + PT : 2 hs
Đọc : 5 hs – nhóm
Đọc : 3 hs
Hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi
1 số hs thực hiện
HS cả lớp chỉ vào tranh
Đọc : 16 hs – đồng thanh
HS thực hiện
ăc âc
2 nhóm thi đua điền
Nhóm điền nhanh và đúng thì thắng cuộc
Đọc : 6 hs - nhóm
Ngày soạn 17 – 12 
Bài: uc ưc
|.Mục đích 
 HS đọc được : uc , ưc , cần trục , lực sĩ
 HS đọc được từ ứng dụng , câu ứng dụng
 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề
||.Chuẩn bị
 Thanh chữ gắn bìa
 Tranh minh hoạ : cần trục , lực sĩ. Tranh minh hạ từ ứng dụng , câu ứng dụng
 Tranh minh hoạ phần luyện nói
|||.Các hoạt động dạy học
1.Ổn định 
2.KTBC Các em đã học bài gì ?
 GV gọi hs đọc bài ở SGK kết hợp đọc bài ở bảng: mắc áo, quả gấc, gió bấc, mắc màn, 
 GV cho hs víet bảng con :mắc áo , quả gấc
 GV nhận xét 
3.Bài mới * Dạy vần uc
 GV giới thiệu – ghi bảng : uc
 GV yêu cầu hs ghép vần mới
 GV gọi hs nhận xét bảng ghép của bạn
 GV gọi hs đọc vần vừa ghép 
 GV hướng dẩn cách đọc: Miệng mở hẹp ,môi chúm lại để nói u. Vừa phát âm u, vừa đưa đầu lưỡi chặn kín đường hơi ra, đồng thời khép kín môi lại. Vần uc tắc ở miệng, đường hơi không có lối thoát làm phồng má lên
 GV yêu cầu hs lấy thêm tr và . để ghép tiếng mới
 GV gọi hs nhận xét bảng ghép của bạn
 GV gọi hs đọc vần vừa ghép
 GV ghi bảng : trục
 GV cho hs xem tranh rồi giảng tranh
 GV yêu cầu hs ghép từ
 GV gọi hs nhận xét bảng ghép của bạn
 GV gọi hs đọc từ vừa ghé
 GV ghi bảng : cần trục
 GV gọi hs đọc cột vần vừa học
* Dạy vần ưc (quy trình tương tự )
 GV hướng dẫn viết bảng con: 
 uc :Sau khi viết u như đã học tới điểm cuối của u ta kéo dài sao cho đi qua điểm bắt đầu của c để viết c
 cần trục: viết chữ cần , cách 1 nét cong kín viết chữ trục
 ưc: Viết ư như đã học , tới điểm cuối của ư ta kéo dài sao cho đi qua điểm bắt đầu của c để viết 
 lực sĩ : Viết chữ lực, cách 1 nét cong kín viết chữ sĩ
 GV ch hs xem tranh minh hoạ từ ứng dụng
 GV yêu cầu hs ghép từ
 GV gọi hs nhận xét bảng của bạn
 GV gọi hs đọc từ vừa ghép
 GV ghi : máy xúc lọ mực
 cúc vạn thọ nóng nực
 GV gọi hs đọc từ ứng dụng
 GV gọi hs đọc toàn bài trên bảng
4.Củng cố Cô vừa dạy vần gì ?
 Trò chơi :Nối để thành câu
 Bố treo trên bục giảng .
 Cô đứng xúc xắc cho bé.
 Mẹ mua bức tranh lên tường .
5.Dặn dò GV nhận xét – dặn dò
TIẾT 2
1.Ổn định 
2.KTBC Ở tiết 1 các em học bài gì ?
 GV gọi hs đọc bài ở tiết 1
 GV nhận xét
3.Bài mới . GV treo tranh lên bảng , giảng tranh ,rồi ghi 
 Con gì mào đỏ
 Lông mượt như tơ
 Sáng sớm tinh mơ
 Gọi người thức dậy .
 GV gọi hs đọc câu ứng dụng
 GV gọi hs đọc toàn bài trên bảng
 ** Luyện nói theo chủ đề : GV treo tranh, hỏi :
 -Trong tranh vẽ gì ?
 -Mọi người đang làm gì ?
 -Con gì báo hiệu cho mọi người thức dậy ?
 -Bức tranh vẽ cảnh nông thôn hay thành phố?
 **Luyện đọc : GV yêu cầu hs đọc bài trong SGK kết hợp đọc bài ở bảng : lọ mực , cá nục , bông cúc , nóng nực , 
 **Luyện viết : GV yêucầu hs viết bài vào vở
 GV theo dõi , uốn nắn hs về tư thế ngồi viết, cách để vở, cách cầm bút
 4.Củng cố Cô vừa dạy bài gì ?
 Trò chơi :Điền uc hay ưc
 GV treo lên bảng 3 bức tranh và 3 từ : trâu húc nhau , một chục trứng , lọ mực
 GV tuyên dương nhóm thắng cuộc
5.Dặn dò. GV nhận xét tiết học – tuyên dương
 Về nhà học bài .Xem trước bài mới
Lớp hát
ăc âc
Đọc + phân tích : 6 hs
Mỗi tổ viết 1 từ
HS nhận diện vần
HS thực hiện
1 hs nhận xét
1 hs đọc
HS theo dõi
Đánh vần + phân tích : 6 hs
Đọc : 6 hs – nhóm
HS thực hiện
1 hs nhận xét
1 hs đọc , 1 hs khác nhận xét
Đánh vần + phân tích : 6 hs
HS quan sát rồi lắng nghe
HS thực hiện
1 hs nhận xét
1 hs đọc , 1 hs khác nhận xét
Đọc : 6 hs – nhóm
Đọc : 3 hs – nhóm 
HS theo dõi
HS viết vào bảng con
HS theo dõi
HS viết vào bảng con
HS quan sát
HS thực hiện
4 hs nhận xét
4 hs đọc
HS tìm tiếng có vần mới
Đánh vần + phân tích : 5 hs
Đọc : 5 hs – nhóm
Đọc : 3 hs – nhóm
uc ưc
2 nhóm thi đua nối
Nhóm nào nối nhanh và đúng thì thắng
Lớp hát
uc ưc
Đọc : 5 hs – đồng thanh
HS quan sát và lắng nghe
HS tìm tiếng có vần mới(thức)
ĐV + PT : 2 hs
Đọc : 5 hs – nhóm
Đọc : 3 hs
Người , trâu , gà , chim ,
Đi làm
Con gà
Nông thôn
Đọc : 16 hs – đồng thanh
HS thực hiện
uc ưc
2 nhóm thi đua nối
Nhóm nối nhanh và đúng thì thắng cuộc
Đọc : 6 hs - nhóm
Ngày soạn 17 – 12 
BÀI : ôc uôc
|.Mục đích 
 HS đọc được : ôc , uôc , thợ mộc , ngọn đuốc
 HS đọc được từ ứng dụng , câu ứng dụng
 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề
||.Chuẩn bị
 Thanh chữ gắn bìa
 Tranh minh hoạ : tiêm chủng , uống thuốc. Tranh minh hạ từ ứng dụng , câu ứng dụng
 Tranh minh hoạ phần luyện nói
|||.Các hoạt động dạy học
1.Ổn định 
2.KTBC. Các em đã học bài gì ?
 GV gọi hs đọc bài ở SGK kết hợp đọc bài ở bảng: lọ mực, máy xúc, cần trục, nóng nục, 
 GV cho hs viết bảng con: cần trục, lực sĩ
 GV nhận xét 
3.Bài mới Dạy vần ôc
 GV giới thiệu – ghi bảng : ôc
 GV yêu cầu hs ghép vần mới
 GV gọi hs nhận xét bảng ghép của bạn
 GV gọi hs đọc vần vừa ghép 
 * GV hướng dẩn cách đọc:  ... v giới thiệu và ghi tựa bài
* Hoạt động 1 : Viết bảng con. 
-Gv giới thiệu từng từ : 
-Gv viết mẫu : tuốt lúa , hạt thóc , màu sắc, giấc ngủ, máy xúc .
-Gv cho hs viết.
Nhận xét.
* Hoạt động 2 : Viết vở.
-Gv yêu cầu hs viết từng từ vào vở.
-Gv lưu ý : tư thế ngồi, cách cầm bút, khỏang cách giữa các chữ, các con chữ, vị trí đặt dấu thanh.
Nhận xét.
4. Củng cố.
-Thi đua viết đẹp từ màu sắc
Nhận xét tuyên dương.
5 . Dặn dò:
-Tập viết các từ còn lại.
-Rèn viết bảng con.
-Nhận xét tiết học.
Hát.
-Hs quan sát, viết trên không.
-Hs viết bảng con.
-Hs viết bài theo hướng dẫn của gv
-Hs lên thi đua.
Ngày soạn 17 – 12 
TẬP VIẾT 
 CON ỐC, ĐÔI GUỐC,
| Mục đích yêu cầu
 HS viết đúng vàđẹp
||.Chuẩn bị
 GV viết trước nội dung bài lên bảng
|||.Các hoạt động dạy học
1.Ổn định 
2.KTBC
 GV cho hs viết lần lượt vào bảng con : chòm râu, cánh buồm , thôn bản , 
 GV nhận xét 
3.Bài mới 
 GV giới thiệu – ghi tựa
 GV gọi hs đọc bài trên bảng
 GV hướng dẫn cách viết
 con ốc : Viết chữcon , cách 1 nét cong kín viết chữ ốc
 đôi guốc : Viết chữ đôi , cách 1 nét cong kín viết chữ guốc
 rước đèn : Viết chữ rước , cách 1 nét cong kín viết chữ đèn
 kênh rạch : Viết chữ kênh , cách 1 nét cong kín viết chữ rạch
 vui thích : viết chữ vui , cách 1 nét cong kín viết chữ thích
 xe đạp : viết chữ x ,cách 1 nét cong kín viết chữ đạp
 GV cho hs viết bài vào vở
 GV theo dõi , uốn nắn hs cách ngồi viết , cách cầm bút, cách để vở
 GV chấm điểm
4.Củng cố
 GV nhận xét chữ viết của hs
 GV phân tích và viết lại những chữ mà hs viết sai
5.Dặn dò
 GV nhận xét tiết học
 Về nhà viết bài ( nếu viết chưa xong )
 Viết những chữ sai ra vở (mỗi chữ 1 dòng )
Lớp hát
HS viết vào bảng con
1 số hs nhắc
3 hs đọc
HS viết vào bảng con
HS viết vào bảng con
Hs viết ào bảng con
HS viết vào bảng con
HS viết vào bảng con
HS viết vào bảng con
10 hs nộp vở
HS theo dõi
Ngày soạn 17 – 12 
BÀI: ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG 
CUỐI HỌC KỲ
I . Mục tiêu :
-Ôn tập các bài đã học nhằm giúp Hs nắm chắc các bài đã học.
Giúp các em có kĩ năng thực hiện tốt những điều đã học vào trong cuộc sống.
II . Chuẩn bị :
-Một số câu hỏi về nội dung các bài ôn.
Một số câu chuyện kể về những bạn biết thực hiện tốt những điều đã học.
III . Các hoạt động :
1 . ổn dịnh : 
2 . Bài cũ :
-Khi ra vào lớp phải xếp hàng như thế nào?
Mất trật tự trong lớp có hại gì?
3.Bài mới:
Giới thiệu bài.
Gv giới thiệu và ghi tựa bài
* Hoạt động 1 :
G v nêu câu hỏi 
Khi chào cờ cần phải như thế nào?
Tại sao phải nghiêm trang khi chào cờ?
Để đi học đều đúng giờ em cần phải làm gì?
Hoạt động 2: 
Hs thảo luận nhóm
Đi học đều đúng giờ có lợi gì?
Khi xếp hàng ra vào lớp em phải như thế nào ?
Anh chi em trong gia đình phải như thế nào? 
4. Củng cố, dặn dò:
Thực hành theo nội dung bài học.
Nhận xét tiết học.
Hát.
2Hs trả lời
Hs trả lời
.Đại diện nhóm trả lời
.
Ngày soạn 17 – 12 
ĐẠO ĐỨC:
LỄ PHÉP, VÂNG LỜI THẦY, CÔ GIÁO
|. Mục tiêu
 - HS hiểu : Thầy giáo và cô giáo là những người đã không quản khó nhọc , chăm sóc dạy dỗ em . Vì vậy , các em cần lễ phép , vâng lời thầy cô giáo .
 - HS biết lễ phép , vâng lời thầy cô giáo .
||. Chuẩn bị
 - Vở bài tập , tranh , bút chì màu 
 - Điều 12 công ước Quốc tế về quyền trẻ em
|||.Các hoạt động dạy học.
1.Ổn định 
2.KTBC 
 Các em đã học bài gỉ ?
 GV treo lên bảng 3 bức tranh
 GV yêu cầu hs đánh dấu X vào bức tranh thực hiện đúng theo bài học .
 GV hỏi : Em hãy nêu tác hại của việc mất trật tự trong trường học ?
 GV nhận xét
3.Bài mới 
 GV giới thiệu – ghi tựa
 Hoạt động 1 :GV yêu cầu hs đóng vai theo tình huống của bài tập 1 
 GV yêu cầu hs đóng vai
 GV yêu cầu hs thảo luận :
 -Nhóm nào thể hiện được lễ phép và vâng lời thầy , cô giáo ? 
 -Cần làm gì khi gặp thầy , cô gáo ?
 -Cần làm gì khi đưa hoặc nhận sách vở từ tay thầy cô giáo ?
 GV kết luận :
 -Khi gặp thầy cô giáo cầ phải chào hỏi lễ phép .
 -Khi đưa hoặc nhận vạt gì từ thầy , cô giáo cần đưa (nhận ) bằng 2 tay
 -Lời nói khi đưa : Thưa thầy( cô)đây ạ !
 Em cảm ơn thầy ( cô)
 Hoạt động 2 : GV yêu cầu hs tô màu bài tập 2
 GV yêu cầu hs giải thích vì lí do , vì sao lại tô màu vào quần áo bạn đó ?
 GV kết luận : Thầy (cô ) giáo đã không quản khó nhọc , chăm sóc , dạy dỗ các em . Để tỏ lòng biết ơn thầy (cô ) giáo các em cần lễ phép , lắng nghe và làm theo lời thầy giáo , cô giáo dạy bảo .
4.Củng cố 
 GV yêu cầu hs kể về 1 bạn lễ phép và vâng lời thầy (cô ) giáo
5.Dặn dò 
 GV nhận xét tiết học
 Thực hiện theo bài học
Lớp hát
Trật tự trong trường học
Hs quan sát 
3 hs lên thực hiện
3 hs khác nhận xét
không nghe giảng , không hiểu bài , làm mất thời gian của cô giáo , ảnh hưởng đến các bạn xung quanh
1 số hs nhắc
Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai theo 1 tình huống của bài tập 1
1 số nhóm lên đóng vai trước lớp
1 số hs trả lời 
Chào hỏi 
Đưa bằng 2 tay
HS lắng nghe
HS ô màu vào bài tập 2 
1 số hs giải thích
HS lắng nghe
1 số hs kể
Ngày soạn 17 – 12 
Bài: CUỘC SỐNG XUNG QUANH
I . Mục tiêu :
- Giúp HS quan sát và nói một số nét chính về h đ sinh họat của nhân dân địa phương và hiểu được mọi ngượi đều phải làm việc góp phần phục vụ cho người khác 
II . Chuẩn bị :
-SGK , Tranh
III . Các hoạt động :
1 .Ổn định:.
2 . Bài cũ:
-Vì sao phải giữ gìn lớp học sạch đẹp ?
-Em đã làm gì để giữ gìn lớp học sạch đẹp ?
Nhận xét
3. Bài mới:
a. Giới thiệu: ghi tựa
+ Họat động 1:
Đi tham quan họat động sinh sống của nhân dân khu vực xunh quanh trường.
Yêu cầu quan sát nhận xét về quang cảnh trên đường người đi qua lại đông hay ít?
Nhận xét quan cảnh 2 bên đường.
Nội quy: 
Đi theo hàng , trật tự nghe theo hướng dẫn cũa giáo viên
Khi tham quan nêu một số câu hỏi để học sinh trả lời
+ Họat động 2:
- Thảo luận về hành động sinh sống của nhân dân.
Nhận xét 
Nhắc lại Những ý đúng 
Liên hệ đến công việc cũa nhưng người trong gia đỉnh
Me em thường làm những công việc gì ?
Bố em thường làm những công việc gì ?
Kết luận ai cũng phải làm việc để nuơi sống bản thân mình và phục vụ cho người khác 
+ Họat động 3: Sách
Tranh vẽ những cảnh gì?
Tranh vẽ cảng nông thôn hay thành phố ?
Vì sao em biết ?
Emthích cảnh gì ?
Có cảnh gì giống cảnh các em vừa tham quan không?
4. Củng cố :
Hỏi lại bài
5. Nhận xét dặn dò
Dặc dò về học bài
Nhận xét chung 
Hát
4 em
Nhắc tựa
Cả lớp
Xếp 2 hàng
Cả lớp
Nghe
Trả lời
Trả lời
Quan sát
Trả lới
Cá nhân
Ngày soạn 17 – 12 
BÀI: CUỘC SỐNG XUNG QUANH {tt}
I . Mục tiêu :
- HS biết yêu qúy gắn bó yêu quê hương mình 
II . Chuẩn bị :
- Chuẩu bị tranh vẽ cuộc sống nông thôn và thành thị
III . Các hoạt động :
1 .Ổn định : 
2 . Bài cũ:
- Ở nông thôn người ta thường làm gì ?
Những công việc chũ yếu nào mà đa số người dân ở đây thường làm 
Nhận xét 
3. Bài mới: 
a. Giới thiệu : ghi tựa
Bức tranh vẽ cảng thành phố 
Yêu cần quan sát tranh vẽ những gì ?
Hãy giới thiệu nơi em đang sống 
Yêu cầu giới thiệu tranh ảnh đã siêu tầm
Nhận xét
Hướng dẫn đóng vai khách về thăm quê yêu cầu kể cuộc sống ở đây
Giáo dục HS tình yêu quê hương 
4. Củng cố 
Hỏi lại bài
5. Dặn dò : về nhà học bài, xem trước bài
Nhận xét chung 
Hát.
3 em
Nhắc tựa
Quan sát
Trả lới
Cá nhân
Cá nhân
2 em 
Cả lớp theo dõi
3 em
Nghe
Ngày soạn 17 – 12 
Thủ công 
GẤP MŨ CA - LÔ
|. Mục tiêu 
HS biết cách gấp mũ ca – lô bằng giấy 
||. Chuẩn bị 
1 cái mũ ca – lô có kích thước lớn 
1 tờ giấy hình vuông to 
|||. Các hoạt động dạy học
1/ Oån định.
2/ KTBC
3/ Bài mới
* Giới thiệu bài.
Gv giới thiệu và ghi tựa bài
1.GV h/d hs quan sát và nhận xét 
GV cho hs xem mũ ca – lô mẫu
GV cho hs đội mũ ca – lô để cả lớp xem
2.GV hướng dẫn mẫu
* GV h/d hs thao tác gấp mũ ca – lô
-GV hướng dẫn hs cách tạo tờ giấy hình vuông
+gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật ( H1a )
+gấp tiếp theo H1b
+Miết nhiều lần đường vừa gấp . Sau đó xé bỏ phần giấy thừa ta sẽ đuợc tờ giấy hình vuông ( H2 )
-GV cho hs gấp mũ ca – lô từ tờ giấy màu
+Đặt tờ giấy máu HCN trước mặt ( mặt màu úp xuống )
+Gấp đôi hình vuông theo đường gấp chéo ở H2 được H3
+Gấp đôi H3 để lấy dường dầu giữa , sau đó mở ra , gấp 1 phần của cạnh bên phải vào sao cho phần mép giấy cách đều với cạnh trên và điểm đầu của cạnh đó chạm vào đường dấu giữa H4
+Lật H4 ra măt sau và cũng gấp tương tự ta được H5
+Gấp 1 lớp giấy phần dưới của hình 5 lên sao cho sát với cạnh bên vừa mới gấp như H6 .Gấp theo đường dấu và gấp vào trong phần vừa gấp lên H7 được H8
+Lật H8 ra mặt sau , cũng làm tương tự như 
vậy H9 được H10
 GV yêu cầu hs gấp mũ ca – lô
4. Nhận xét, dặn dò
GV nhận xét tiết học
GV dặn dò hs về nhà chuẩn bị cho bài học sau.
HS theo dõi
HS theo dõi
HS theo dõi
HS thực hiện gấp cái mũ ca – lô trên giấy nháp

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 19.doc