Kế hoạch bài dạy môn: Toán - Bài dạy: Luyện tập chung

Kế hoạch bài dạy môn: Toán - Bài dạy: Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

- Biết đếm, so sánh, thứ tự các số từ 0 đến 10, biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10. Viết đựơc phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ, sách giáo khoa.

III. Hoạt động dạy và học:

 

doc 3 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 11/11/2016 Lượt xem 363Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy môn: Toán - Bài dạy: Luyện tập chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị: Phòng giáo dục đào tạo Dĩ An.
 Trường TH An Bình B.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán.
Người dạy: Phan Thị Thuận
Bài dạy: Luyện Tập chung.
I. Mục tiêu:
- Biết đếm, so sánh, thứ tự các số từ 0 đến 10, biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10. Viết đựơc phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ, sách giáo khoa.
III. Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ổn định:
Bài cũ: 
Gv hỏi tựa bài.
M: 1 + 9 = 2 + 8 10 – mấy = 5
 10 – 1 = 3 + mấy = 7
B: 6 – 4 =
+ 5 =
Nhận xét bài cũ.
Bài mới:
Giới thiệu bài: ghi tựa bài.
Bài 1: Viết số thích hợp (theo mẫu).
Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Nhận xét.
Bài 2: Đọc các số từ 0 đến 10, từ 10 đến 0.
Gv hướng dẫn đọc.
+ Trong dãy số từ 0 đến 10 những số nào lớn hơn 0?
+ Trong dãy số từ 0 đến 10 những số nào nhỏ hơn 10?
Giáo viên nhận xét.
Bài 3: Tính?
Gv hướng dẫn tính theo cột:
2 7
 + -
2 6 
Gv đọc:
+ Hai số giống nhau trừ đi nhau cho kết quả bằng mấy?
+ Một số trừ đi 0 cho kết quả bằng mấy?
Bài 4: Số?
Gv hướng dẫn học sinh làm bài vào phiếu bài tập.
Chấm phiếu bài tập – nhận xét.
Bài 5: Viết phép tính thích hợp.
Có : 5 quả
Thêm : 3 quả
Có tất cả :  quả?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Yêu cầu học sinh dựa vào tóm tắt nêu đề toán thích hợp.
+ Thêm vào làm tính gì?
Sửa bài – nhận xét.
Củng cố:
Hỏi tựa bài.
Trò chơi.
Có : 7 viên bi
Bớt : 3 viên bi
Còn :  viên bi?
Hướng dẫn HS đọc thầm.
Gv hướng dẫn cách chơi.
Giáo dục tư tưởng, nhận xét, tuyên dương, dặn dò.
Hát.
Hs trả lời: Luyện tập.
Hs trả lời.
Làm bảng con.
Nhắc lại – đọc đồng thanh.
1 học sinh nêu yêu cầu .
Hs quan sát.
Làm sgk + bảng lớp.
Hs nêu yêu cầu.
Hs đọc cá nhân từ 0 đến 10, từ 10 đến 0.
+ Số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
+ Số: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nêu yêu cầu.
Hs theo dõi.
Làm bảng con kết hợp bảng lớp.
+ Bằng 0.
+ Bằng chính nó.
Nêu yêu cầu.
Hs theo dõi.
Hs làm bài vào phiếu bài tập. 1 hs lên làm bảng lớp.
Nêu yêu cầu.
Hs đọc tóm tắt.
Hs trả lời.
Hs nêu đề toán.
Tính cộng.
Hs làm SGK kết hợp bảng lớp.
Luyện tập chung.
HS đọc.
Hs chơi.

Tài liệu đính kèm:

  • docluyen tap chung(1).doc