Thiết kế bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Phú Bài - Tuần 26

Thiết kế bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Phú Bài - Tuần 26

A/ MỤC TIÊU :

 -Đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ: yêu nhất, nấu cơm, rám nắng,.

 -Hiểu nội dung bài: Tình cảm và sự biết ơn mẹ của bạn nhỏ.

 Trả lời được câu hỏi 1,2 sgk.

 - GD HS biết ơn và kính trọng mẹ của mình.

B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Tranh minh hoạ bài đọc , viết sẵn bài lên bảng .

C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 16 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 08/11/2016 Lượt xem 401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Phú Bài - Tuần 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	 	 TUẦN 26
 Thứ hai ngày 05 tháng 03 năm 2012
TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ 
A/ MỤC TIÊU : 
 -Đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ: yêu nhất, nấu cơm, rám nắng,...
	-Hiểu nội dung bài: Tình cảm và sự biết ơn mẹ của bạn nhỏ.
	Trả lời được câu hỏi 1,2 sgk.
	- GD HS biết ơn và kính trọng mẹ của mình.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - Tranh minh hoạ bài đọc , viết sẵn bài lên bảng . 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 	
TIẾT 1
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ : 5 phút
Dạy học bài mới: 30 phút
Giới thiệu bài : Giới thiệu, ghi bảng, Hoạt động 1: Giáo viên đọc mẫu 
- Giáo viên đọc diễn cảm . 
Hoạt động 2: Học sinh luyện đọc 
 Đọc tiếng , từ ngữ 
- Phân nhóm tìm từ khó . 
- Gạch chân các từ trên bảng: yêu nhất , nấu cơm , rám nắng , xương xương . 
- Giải nghĩa : rám nắng , xương xương . 
 Đọc câu : 
- Giáo viên chỉ từng câu . 
- Đọc tiếp sức . 
 Đọc đoạn , cả bài 
- Yêu cầu ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu . 
c/ Ôn vần an – at 
- Tìm tiếng trong bài có vần an , vần at ? 
- Tìm tiếng ngoài bài có vần an – at ? 
 TIẾT 2 
Hoạt động 3 : 30 phút
Luyện tập 
a/ Tìm hiểu bài : 
- Gọi HS đọc 2 đoạn đầu trong SGK.
- Bàn tay mẹ làm những việc gì cho anh em Bình ? 
- Gọi học sinh đọc 2 đoạn cuối . 
- Câu văn nào diễn tả tình cảm của Bình đối với đôi bàn tay mẹ ? 
b/ Luyện nói : 
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu bài tập . 
Hoạt động nối tiếp: 5 phút
-Thi hát hoặc đọc những bài thơ nói về mẹ.
- Về đọc lại bài cho lưu loát .
- Tổng kết , tuyên dương . 
3 học sinh đọc bài : Cái nhãn vở và trả lời câu hỏi trong sgk
2 học sinh nhắc lại 
- Lắng nghe , tìm số câu . 
Hoạt động nhóm . 
- Nhóm 1 : từ chứa tiếng mang vần yêu 
- Nhóm 2 : từ chứa tiếng mang vần âu . 
- Nhóm 3 : từ chứa tiếng mang vần am, ăng 
- Nhóm 4 : từ chứa tiếng mang vần ương . 
- Đọc trơn , phân tích từ khó.
Hoạt động cá nhân . 
- Học sinh đọc : 1 câu, 2 em đọc . 
- Thi đọc tiếp sức . 
Hoạt động cá nhân . 
- Từng nhóm 5 em đọc . 
- 5 em của 5 nhóm đọc .
-Thi đọc cả bài.
Hoạt động cá nhân .
- Học sinh nêu và phân tích tiếng đó . 
- 1 học sinh đọc mẫu trong sách giáo khoa 
- Thi tìm và nêu lên (hoặc tìm theo nhóm) 
Hoạt động cá nhân . 
- 2 học sinh đọc . 
- Học sinh nêu . 
- 2 học sinh đọc . 
- Học sinh nêu 
- 3 , 4 học sinh đọc diễn cảm câu văn đó. 
Hoạt động nhóm
- 2 học sinh nêu . 
- Hỏi đáp theo cặp dựa vào tranh và câu hỏi trong sách giáo khoa . 
-HS thi hát , đọc thơ theo cá nhân hoặc nhóm.
 TOÁN: CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 
A/ MỤC TIÊU : Giúp học sinh: 
	- Nhận biết về số lượng, biết đọc, viết, đếm các số từ 20 đến 50; nhận biết được thứ tự các số từ 20 đến 50.
	* BT 2
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - Sử dụng bộ đồ dùng học toán gồm 4 bó chục và 9 que tính rời . 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ : 5 phút
Giới thiệu bài : Giới thiệu , ghi đề
Hoạt động 1: 10 phút
G/ thiệu các số từ 20 đến 30 
- GV và HS lấy 2 bó chục và 3 que tính rời 
- GV nói : 2 chục và 3 là hai mươi ba 
- GV viết : 23 , đọc : hai mươi ba . 
- Yêu cầu lấy : 2 bó chục , 1 que tính rời . 
- GV ghi bảng : 21 và đọc là hai mươi mốt. 
- HD tương tự đến số : 29 
- Yêu cầu lấy thêm 1 que tính , gộp vào 9 que tính rời. 
- Hỏi : có mấy que tính rời ? 
-10 que tính còn gọi là mấy que tính ? 
Vậy có 2 bó chục , thêm 1 chục là mấy chục ? 
Vậy 20 chục , 9 que tính , thêm 1 que tính là mấy que tính ? 
- Giáo viên đọc từ : 29 đến 30 . 
Hướng dẫn làm bài tập 1 : 
a/ GV đọc số , học sinh viết vào bảng con . 
b/ Giáo viên hướng dẫn viết số vào dưới vạch của tia số .
Hoạt động 2 : 10 phút
Giới thiệu số từ 30 đến 40 
- GV HD HS thao tác trên đồ dùng học toán . 
 Hướng dẫn làm bài tập 2 
Hoạt động 3 : GT các số từ 40 đến 50 : 
- Yêu cầu học sinh dựa vào thứ tự các số từ 
20 đến 40, để viết các số từ 40 đến 50 . 
 Hoạt động nối tiếp: 5 phút 
- Tổ chức trò chơi : Rút số và đọc to số đó (có thể phân tích hoặc so sánh với 1 số khác) 
- Tổng kết và tuyên dương . 
Nhận xét bài kiểm tra giữa kì của học sinh
nhắc lại 2 em 
Hoạt động cả lớp 
- Lấy theo yêu cầu 
- 3 em nhắc lại 
- 5 em đọc lại . 
- Lấy và nêu được : 2 chục và 1, là hai mươi mốt . 
- 5 em đọc lại 
- Lấy thêm 1 vào 9 que tính rời . 
- 3 học sinh nêu : có 10 que tính rời . 
- 2 học sinh nêu : còn gọi là 1 chục que tính
- 2 học sinh nêu : là 3 chục . 
- 5 học sinh nêu : là 3 chục que tính ( là ba mươi ) 
- 5 học sinh nêu lại 
Hoạt động cá nhân
- Vài em nêu yêu cầu . 
- Học sinh viết : 20 , 21 , 22  29 
- Học sinh viết : 19 , 20 , 21  32 
Hoạt động nhóm 
- HS tự thao tác và nêu được các số từ 
30 đến 40 
* Thi viết thứ tự các số từ 30 đến 40 theo nhóm 
Hoạt động cá nhân 
- Học sinh thi viết vào bài tập 4 . 
- Đổi bài kiểm tra .
- 1 em đọc kết quả. 
- 2 nhóm chơi
--------------------------------------------------------------------
 Thứ ba ngày 06 tháng 03 năm 2012
TẬP VIẾT: TẬP VIẾT 
 Tô chữ hoa C, D, Đ
A/ MỤC TIÊU : 
 - Học sinh tô được các chữ hoa C, D, Đ . 
 - Học sinh viết đúng các vần:an, at, anh, ach; các từ ngữ: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch sẽ kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở TV1 (Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần). 
* Viết đều nét, dãn đúng khoảng cách, và viết đủ số dòng quy định trong vở TV. - GD HS ý thức giữ vở sạch- viết chữ đẹp.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
Bảng phụ viết sẵn bài viết
Chữ mẫu
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
 Kiểm tra bài cũ : 5 phút
Giới thiệu bài
Hoạt động 2 : 5 phút
Hướng dẫn tô chữ hoa 
- Hướng dẫn quan sát , nhận xét . 
- Nêu số nét , độ cao . 
- Giáo viên vừa nói , vừa tô chữ mẫu . 
Hoạt động 3 : 5 phút
Hướng dẫn viết vần , từ ứng dụng : 
- Giáo viên chỉ vào bảng phụ . 
Hoạt động 4 : 15 phút
Hướng dẫn viết vào vở : 
- Giáo viên nhắc nhở tư thế , lưu ý độ cao, nét nối.
- Giáo viên chấm , chữa bài 1 số em . 
Hoạt động nối tiếp: 5 phút
- Tuyên dương 1 số bài viết đúng , đẹp , đều nét . 
4 em viết bảng lớp : sao sáng , mai sau , con cháu , hiếu thảo . 
Hoạt động cả lớp .
- So sánh chữ ở vở tập viết với chữ mẫu
- 1 nét , cao 5 dòng li . 
- Học sinh viết trên bảng con : C, D, Đ
Hoạt động cá nhân . 
- Đọc vần , từ ứng dụng . 
- So sánh vần , từ trong vở tập viết với trên bảng phụ . 
- Viết vần , từ vào bảng con . 
Hoạt động cá nhân . 
- Tô chữ hoa . 
- Viết vần , từ ứng dụng vào vở 
-Theo dõi
CHÍNH TẢ:	BÀN TAY MẸ
A/ MỤC TIÊU : 	
- HS nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “Hằng ngày...chậu tã lót đầy”: 26 chữ/ 15’
- Điền đúng vần an/at; chữ g/gh vào chỗ trống.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn . 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài (2 phút)
Hoạt động 2: Luyện đọc (25’)
Hoạt động 2 : (18 phút)
Hướng dẫn tập chép 
- GV treo bảng phụ đã viết sẵn đoạn văn .
“Hằng ngày ...chậu tã lót đầy.’’
- GV chỉ 1 số chữ học sinh dễ viết sai . 
- Lưu ý HS : tư thế, cách trình bày bài, gặp dấu chấm cần viết hoa ( không yêu cầu đẹp ) 
- Giáo viên đọc và chỉ vào chữ trên bảng để học sinh rà soát . 
- Giáo viên chấm 1 số bài tại lớp . 
Hoạt động 3 : 10 phút
Hướng dẫn làm bài tập 
a/ Điền vần an hoặc at : 
- Gọi 1 học sinh làm trên lớp . 
- Giáo viên sửa bài trên bảng .
b/ Điền g hay gh:
Hoạt động nối tiếp: 5 phút 
 -Trò chơi : Thi điền chữ g/gh vào chỗ trống 
 -Tổng kết và tuyên dương 
-HS luyện đọc
- 2 , 3 học sinh đọc lại đoạn văn . 
- Đánh vần, phân tích, đọc trơn : 
- Viết bảng con: bàn tay, việc, biết bao, ... 
- Học sinh chép vào vở đoạn văn . 
- Đổi vở để kiểm tra . 
- Theo dõi , rà soát lại bài, gạch chân chữ sai , sửa ra lề. 
- Tự đếm và viết số lỗi . 
- Nêu yêu cầu của bài 
- Làm bài vào vở
- Học sinh đổi bài để kiểm tra . 
- 2 , 3 học sinh đọc kết quả . 
- Nêu yêu cầu của bài 
- Làm bài vào vở
- Học sinh đổi bài để kiểm tra . 
- 2 , 3 học sinh đọc kết quả 
-Chơi theo nhóm
TOÁN CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tt)
A. MỤC TIÊU:
 -Nhận biết số lượng, biết đọc, viết, đếm các số từ 50 đến 69.
 - Nhận biết được thứ tự các số từ 50 đến 69.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Sử dụng đồ dùng học tập, 6 bó chục và các que tính rời.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
KT bài cũ: 5 phút
Giới thiệu bài mới : GV gt bài và ghi đề 
Hoạt động 1: 5 phút
G/thiệu các số từ 50 đến 60 
- Yêu cầu học sinh mở SGK/138
+Có mấy bó chục và mấy que tính rời?
+ Yêu cầu viết số chục, số đơn vị vào chỗ chấm trong SGK.
+ GV nêu: có 5 chục và 4 đơn vị tức là có năm mươi tư . Viết: 54
+ GV lấy 5 bó chục và lần lượt lấy 1 que tính ( 2, 3  9 ) và nói:
5 chục và 1 là năm mươi mốt.
5 chục và 2 là năm mươi hai
5 chục và 9 là năm mươi chín.
Hoạt động 2: 5 phút
G/ thiệu các số từ 61 đến 69.
- Các nhóm thực hiện tương tự các bước như từ 50 đến 60.
Hoạt động 3: 20 phút
Thực hành
HD bài tập 4 
-GV nêu phép tính như trong SGK
Hoạt động nối tiếp: 5 phút
-Tổ chức trò chơi: Thi đọc số hoặc thi xếp số theo thứ tự.
-GV nhận xét , tuyên dương
- 3 em đọc các số có hai chữ số trên bảng con
Hoạt động cá nhân
- Học sinh mở SGK/138 quan sát và trả lời.
- 5 bó chục và 4 que tính rời.
- Học sinh viết: 5 chục, 4 đơn vị.
- Cá nhân đọc : năm mươi tư
- Học sinh đọc: Năm mươi mốt.
Năm mươi hai
Năm mươi chín.
- HS thi làm bài tập 1 vào bảng con .
Hoạt động nhóm nhỏ
- Các nhóm làm bài tập 2, 3 / 139
Hoạt động trò chơi: đúng sai.
-Học sinh đưa bảng đúng sai để GV KT.
 Thứ tư ngày 07 tháng 03 năm 20121
TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG 
A/ MỤC TIÊU : 
 - Học sinh đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ: khéo sảy, khéo sàng, đường trơn, mưa ròng.
	- Hiểu nội dung bài: Tình cảm và sự hiếu thảo của Bống đối với mẹ.
	Trả lời câu hỏi 1,2-sgk.
	Học thuộc lòng bài đồng dao.
 - GD HS biết thương yêu và hiếu thảo với mẹ của mình. 
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - Tranh minh hoạ , viết sẵn bài lên bảng . 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ: 5 phút 
BÀI MỚI: 30 phút
Giới thiệu bài : Giới thiệu bài bằng tranh , ghi bảng 
HĐ1: Giáo ... t tốt: vỗ tay . 
Hoạt động nhóm 
- 3 em . 
- 4 nhóm thi làm trên bảng . 
- 1 học đọc lại bài : kéo đàn, tát nước 
Hoạt động cá nhân . 
- 3 em . 
- Học sinh tự làm ; 1 em đọc kết quả .
-Đổi bài để kiểm tra : nhà ga, cái ghế . 
	 Thứ năm ngày 08 tháng 03 năm 2012
CHÍNH TẢ: CÁI BỐNG 
A/ MỤC TIÊU : 
	-Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bài đồng dao Cái Bống trong khoảng 10-15phút.
	-Điền đúng vần anh, ach; chữ ng, ngh vào chỗ trống.
	BT 2,3-sgk. 
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - Viết sẵn bài tập chép và bài tập vào bảng phụ . 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ : 5 phút
Giới thiệu bài : Giới thiệu bằng bài hát : Cái Bống 
Hoạt động 1 : 20 phút
Hướng dẫn HS nghe viết 
- Yêu cầu mở SGK bài : Cái Bống 
- Giáo viên gạch chân : khéo sảy , khéo sàng, đường trơn , mưa ròng . 
- Giáo viên nhắc nhở tư thế , cách trình bày.
- Giáo viên đọc từng câu . 
Giáo viên đọc , học sinh rà soát lại bài.
- Giáo viên chữa lỗi phổ biến lên bảng . 
- Giáo viên chấm 7 -> 10 bài . 
Hoạt động 3 : 10 phút
Hướng dẫn làm bài tập 
a/ Điền vần anh hoặc ach : 
- Nêu yêu cầu bài tập a . 
- Cả lớp cùng viết vào SGK bằng bút chì . 
b/ Điền chữ ng hoặc ngh : 
- Gọi học sinh nêu yêu cầu phần b . 
- Tự làm bài . 
- Đổi bài để kiểm tra . 
Hoạt động nối tiếp : 2 phút
- Tổ chức trò chơi : Thi điền vần anh, ach theo nhóm . (giáo viên chuẩn bị sẵn ) 
- Tổng kết và tuyên dương .
4 em viết : cái ghế , nhà ga , ghê sợ , gồ ghề 
-HS hát tập thể
Hoạt động cá nhân 
- 2 học sinh đọc lại cả bài . 
- Lớp đọc thầm , tìm chữ khó viết . 
- Đánh vần , phân tích , đọc trơn các từ khó 
- Viết bảng con : khéo sảy  ròng . 
- Lắng nghe . 
- Lớp viết vào vở . 
- HS rà soát , gạch chân , sửa sai ra lề đỏ
- Học sinh đổi vở để kiểm tra nhau . 
Hoạt động nhóm 
- 3 em nêu 
- Đại diện 4 nhóm thi tài .
- 3 em đọc lại kết quả ( bánh, xách ) 
Hoạt động cá nhân 
- Nêu yêu cầu : 3 em . 
- Làm vào SGK , 1 em đọc kết quả 
- Lớp cùng đổi bài để kiểm tra (ngà, nghé) 
- 2 nhóm chơi
 TOÁN: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
A. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
- Biết dựa vào cấu tạo của số để so sánh 2 số có 2 chữ số; nhận ra số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm có 3 số.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Sử dụng bộ đồ dùng học toán; - Các bó chục và các que tính rời.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
HĐSP: Kiểm tra bài cũ: 5 phút
-GV đọc số, HS viết số
Giới thiệu bài và ghi đề. 
Hoạt động 1: 10 phút
Giới thiệu 62 < 65 
- HDHS quan sát hình vẽ trong sgk.
Số 62 có mấy chục và mấy đơn vị?
Số 65 có mấy chục và mấy đơn vị?
Số 62 và 65 đều giống nhau ở hàng nào? 
Giáo viên nói: 62 < 65 (bé hơn)
 Hoặc 65 > 62 (lớn hơn)
Hoạt động 2:Giới thiệu 63 > 58 (10’)
- GVHDHS quan sát hình vẽ ở sgk.
 Giới thiệu tương tự
Chốt ý: Khi so sánh 2 số:
- Nếu số chục bằng nhau thì so sánh số đơn vị.
- Nếu số chục khác nhau thì số chục nào lớn hơn thì số đó lớn hơn.
Hoạt động 3 : Thực hành 18 phút
Bài 1:Nêu yêu cầu, tự làm bài, đọc kết quả.
Bài 2: Nêu yêu cầu, thi đua theo nhóm.
Bài 3: Hướng dẫn tương tự như bài 2.
Bài 4: Tổ chức thành trò chơi
GV có thể hỏi: Vì sao xếp số 38 trước số 64? ( hoặc ngược lại )
Hoạt động nối tiếp: 2 phút
- Nhận xét + tuyên dương
- Cả lớp viết vào bảng con
Hoạt động cả lớp
- HS quan sát hình vẽ, trả lời câu hỏi.
-HS đọc : 62 bé hơn 65, 65 lớn hơn 62. 
- Tự đặt dấu vào dấu chấm trong SGK.
- Học sinh thi điền
Hoạt động nhóm
- Các nhóm quan sát, hỏi đáp với nhau.
- Có số hàng chục không giống nhau, 6 chục lớn hơn 5 chục.
-HS đọc : 63 > 58.
- HS so sánh miệng 1 vài số.
- Khoanh vào số lớn nhất:
Thực hiện như bài 2.
- Vì 3 chục bé hơn 6 chục , nên số 38 bé hơn số 64.Vì vậy số 38 đứng trước 64.
* Làm phần c, d
Hoạt động cá nhân
* Làm phần c, d
Hoạt động nhóm
- Chuẩn bị bài ở nhà
Thứ sáu ngày 09 tháng 03 năm 2012
TIẾNG VIỆT: KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Hoạt động tập thể: SINH HOẠT LỚP
I/ Mục tiêu:
	-Nhận xét đánh giá tình hình tuần 26
	-Có kế hoạch hoạt động cho tuần 27
II/ Các hoạt động chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
1. Khởi động: 3 phút
- GV bắt bài hát:
2. Các hoạt động:
Hoạt động 1: 15 phút
Đánh giá tình hình học tập chung trong tuần 26
Đánh giá từng tổ cụ thể:
+ Chuyên cần,vệ sinh thân thể, lớp học...
+ Hát múa tập thể,...
Hoạt động 2: 10 phút: Sinh hoạt văn nghệ:
GV tổ chức cho các tổ thi trình diễn các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị
-Nhận xét, tuyên dương một số cá nhân, tổ, nhóm.
Hoạt động 3: 7 phút
Triển khai kế hoạch tuần 27:
-Duy trì nề nếp học tập của HS
- HS cùng GV trang trí lớp học TT, hoàn thành abum của lớp.
- Đảm bảo công tác vệ sinh sạch sẽ.
- Các tổ tăng cường kiểm tra ĐDHT, ...
- Phân công trực nhật:
- Yêu cầu cả lớp nghiêm túc thực hiện
- HS cùng hát: Bông hồng tặng cô
-Kết hợp múa phụ hoạ
-Nhận xét
-Nghe nhận xét của GV
-Từng em nghe nhận xét, rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn.
-HS thi hát, múa, đọc thơ, kể chuyện...
-Luyện tập các tiết mục VN chuẩn bị biểu diễn 26.3
-Bình chọn tiết mục hay nhất
Tổ 2: Vệ sinh lớp học, hành lang.
Tổ 3: Vệ sinh sân trường
Tổ 1: Kiểm tra vệ sinh cá nhân
 Bổ sung: ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
TIẾNG VIỆT: (ÔN TẬP) VẼ NGỰA
MỤC TIÊU:	
	-Đọc trơn cả bài Vẽ ngựa. Đọc đúng các từ ngữ: bao giờ, sao em biết, bức tranh,...
	-Hiểu nội dung bài: Tính hài hước của câu chuyện: bé vẽ ngựa không ra hình con ngựa. Khi bà hỏi con gì, bé lại nghĩ bà chưa nhìn thấy con ngựa bao giờ.
	Trả lời được câu hỏi 1,2- sgk 
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - Tranh minh hoạ , viết sẵn bài lên bảng . 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Kiểm tra bài cũ: 5 phút 
BÀI MỚI: 30 phút
Giới thiệu bài : Giới thiệu bài, ghi bảng 
HĐ1: Giáo viên đọc mẫu : 
 HĐ2: Học sinh luyện đọc 
 Đọc tiếng , từ ngữ : 
- Phân nhóm tìm tiếng , từ khó . 
- Gạch chân các từ khó . 
- Giải thích một số từ 
 Đọc câu : 
- Giáo viên chỉ vào từng câu . 
- Yêu cầu đọc tiếp sức . 
HĐ3: Ôn vần anh , vần ach 
- Tìm tiếng trong bài có vần ưa? 
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ưa, vần ua? 
 TIẾT 2 
Hoạt động 4 : 33 phút
Luyện tập 
a/ Tìm hiểu bài : 
- Yêu cầu mở sách giáo khoa trang 61 . 
Bạn nhỏ muốn vẽ con gì?
Vì sao nhìn trang bà không nhìn ra con vật ấy?
c/ Luyện nói : 
- Yêu cầu đọc câu hỏi trong SGK
- Nói thành câu theo nhóm . 
Hoạt động nối tiếp: 2 phút
- Tổng kết , tuyên dương . 
- Nhận xét tiết học 
3 em đọc và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa, bài : Cái Bống 
Hoạt động cả lớp . 
- Lắng nghe , đọc lại 1 em . 
Hoạt động nhóm
- Học sinh tìm : vẽ ngựa, khoe, bao giờ,... 
- Đọc trơn . phân tích từ khó . 
Hoạt động nhóm đôi
- 2 , 3 em đọc 1 câu . 
- Đọc tiếp sức theo nhóm hoặc cá nhân . 
- Đọc 2 câu đầu :vài em . 
 2 câu cuối : vài em . 
- Thi đọc cả bài . 
- Thi đọc thuộc ( nếu có thời gian ) .
Hoạt động cá nhân . 
- Thi tìm theo nhóm hoặc cá nhân . 
Hoạt động cá nhân 
. 
-HS trả lời
Hoạt động nhóm . 
- 3 em đọc
- Học sinh nêu trước lớp . 
 Bổ sung: ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tự nhiên và Xã hội: CON GÀ
A. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
- Nêu ích lợi của con gà.
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con gà trên hình vẽ hay vật thật.
* Phân biệt được con gà mái với con gà trống về hình dáng, tiếng kêu.
- GD HS ó ý thức chăm sóc gà (nếu nhà em nuôi gà).
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Các hình trong bài 26 ở SGK.
HS: Mang trang, ảnh con gà đến lớp
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động : 5 phút
Giới thiệu bài: GV giới thiệu
Hoạt động 1: 10 phút
Làm việc với sgk .
- Yêu cầu học sinh mở SGK bài 26.
Chỉ và nói tên các bộ phận của con gà?
 Hoạt động 2: 10 phút
Thảo luận 
+ Nhìn tranh, thảo luận các câu hỏi sau:
Mô tả hình dáng con gà thứ 1, đó là gà trống hay gà mái?
Mô tả hình dáng con gà thứ 2, đó là gà trống hay gà mái?
Mô tả hình dáng con gà thứ 3 đó là gà gì?
Gà trống, gà mái gà con giống và khác nhau ở những điểm nào?
GV: Mỏ gà, móng gà dùng để làm gì?
Gà di chuyển như thế nào? Có bay được không?
Nuôi gà để làm gì?
Ăn thịt gà và trứng có lợi gì?
Kết luận:
Hoạt động nối tiếp: 5 phút
+ Đóng vai gà trống gáy đánh thức mọi người dậy vào buổi sáng. Đóng vai gà mái cục tác. Đóng vai gà con kêu chíp chíp và chạy quanh gà mẹ.
- Nhận xét và tuyên dương
Hát bài : Đàn gà con
-Theo dõi
Hoạt động nhóm nhỏ
- Quan sát theo cặp, 
 1 em đọc câu hỏi, 1 em trả lời.
- Đầu, cổ, mình , 2 chân, 2 cánh.
Hoạt động cả lớp.
- Thảo luận chung cả lớp.
- Vài em nêu (gà trống)
- Vài em nêu (gà mái)
- Vài em nêu (gà con)
+ Giống: đều có các bộ phân giống nhau.
* Khác: Học sinh tự nêu.
- Mổ thức ăn, bới đất.
- Gà di chuyển bằng hai chân, không bay được.
- Nuôi gà để ăn thịt, ăn trứng
- Ăn thịt, trứng có nhiều chất đạm có lợi cho sức khỏe.
- Chơi trò chơi
- Lớp hát bài: Đàn gà con.
 Bổ sung: ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(16).doc