Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 2: et, êt, it - Trần Thị Thảo Nguyên

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 2: et, êt, it - Trần Thị Thảo Nguyên

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 2: et, êt, it - Trần Thị Thảo Nguyên

Bài 2: et, êt, it

két, quét

tết, bệt

mít, vịt

đất sét

tết tóc

quả mít

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

QUÝ THẦY CÔ!

 

pptx 17 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 09/06/2022 Lượt xem 357Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 2: et, êt, it - Trần Thị Thảo Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁI BÈ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐỨC TÂY 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ! 
GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 
Chủ nhËt, ba mÑ ®Òu ë nhµ. 
BÐ Hµ h¸t cho ba mÑ nghe. 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁI BÈ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐỨC TÂY 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ! 
k Ðt, qu Ðt 
t Õt, b Öt 
m Ýt, v Þt 
et 
ª t 
it 
et 
ª t 
it 
t 
t 
t 
ª 
e 
i 
et 
s 
et 
s et 
 ́ 
s 
et 
 ́ 
ª t 
t 
ªt 
t ªt 
 ́ 
ª t 
t 
 ́ 
it 
m 
it 
m it 
 ́ 
m 
it 
 ́ 
 ́ 
®Êt s e t 
 ́ 
et 
t ªt tãc 
ª t 
 ́ 
qu¶ m it 
it 
et 
s 
et 
s et 
ª t 
t 
ªt 
t ªt 
it 
m 
it 
m it 
 ́ 
 ́ 
 ́ 
thư giản 
B 
B 
B 
củng cố 
CHÂN THÀNH CẢM ƠN 
QUÝ THẦY CÔ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_2_et_et_it_tran_thi_thao_nguyen.pptx