Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 47: en, ên - Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 47: en, ên - Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Hoạt động 1: Luyện đọc

Hoạt động 2: Luyện viết

Hoạt động 3: Luyện nói

Hoạt động 1: Luyện đọc

 Sách giáo khoa

 ?Đọc trang trái

Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên

 thì ở ngay trên tàu lá chuối.

 

ppt 21 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 240Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 47: en, ên - Trường Tiểu học Lê Văn Tám", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỊNG GIÁO DỤC TP TÂY NINH 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC :Lê Văn Tám 
Tiếng việt 
LỚP : MỘT 
Nào cùng hát nào 
Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2019 
TIẾNG VIỆT 
 Bài 47 : Vần e n - ên (tiết 2) 
Hoạt động 1: Luyện đọc 
Hoạt động 2: Luyện viết 
Hoạt động 3: Luyện nói 
 Hoạt động 1 : Luyện đọc 
 Sách giáo khoa 
  Đọc trang trái 
 Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên 
 thì ở ngay trên tàu lá chuối. 
 Nhà Dế M èn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên 
 thì ở ngay trên tàu lá chuối. 
 Nhà Dế M èn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà S ên 
 thì ở ngay tr ên tàu lá chuối. 
Hoạt động 2: 
 Luyện viết 
Luyện viết 
Luyện viết 
Luyện viết 
Luyện viết 
Luyện viết 
Hoạt động 3: 
 Luyện nói 
BÊN PHẢI- BÊN TRÁI- BÊN TRÊN- BÊN DƯỚI 
Hoạt động 3: Luyện nói 
Trò chơi: 
 Gọi điện 
Hết 
Trị chơi 
Thắp ngọn nến hồng 
Dặn dò : 
-Đọc kĩ bài vần ôn – ơn 
-Chuẩn bị bài 48:vần in-un 
Kính chúc thầy cơ sức khỏe 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_47_en_en_truong_tieu_hoc_le_van.ppt