Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: g, gi

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: g, gi

Dẫn dắt: Có một cơn bão đổ vào một vùng biển. Nó mang theo những con gió rất to, Những chiếc thuyền đang gặp nguy hiểm, dễ bị lật và những ng trên thuyền đang gặp nguy hiểm. CHúng ta hay cùng giúp những con thuyền vào bờ an toàn nhé!

 

pptx 29 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 233Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: g, gi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NHÂM 
Giáo viên : Ngô Thị Hồng Thắm 
Lớp : 1.1 
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUẬN AN 
Ôn và khởi động 
KHỞI ĐỘNG 
TRÒ CHƠI: ĐƯA THUYỀN VÀO BỜ 
cá mè 
lá me 
nơ đỏ 
ca nô 
Bè mÑ cho Hµ ®i ca n«. 
Hà c ó giỏ trứng gà . 
Nh ận biết 
1 
gi 
g 
 Bài 17 
 G g Gi gi 
Đ ọ c 
2 
g 
g 
a 
g à 
gi ỏ 
gi 
o 
 ga g ỗ g ụ gi á gi ò gi ỗ 
gi 
g 
gi 
gi 
gi 
g 
g 
g à g ô 
đồ gỗ 
gi á đỗ 
cụ già 
Đ äc 
2 
 g à ô 
 tủ 
gi á đỗ 
c ụ à 
gi 
g ỗ 
g 
g 
gi 
Đ äc 
2 
g 
g 
a 
g à 
gi ỏ 
gi 
o 
gà g ô đồ gỗ giá đỗ cụ già 
gi 
ga gỗ gụ già gi ò giỗ 
Hướng dẫn viết bảng 
3 
ǯǯǯǯǯǰ 
ǯǯǯǯǯǰ 
ǯǯǯǯǯǰ 
ǯǯǯǯǯǰ 
ǯǯǯǯǯǰ 
ǯǯǯǯǯǰ 
 g 
ǯǯǯǯǯǰ 
ǯǯǯǯǯǰ 
ǯǯǯǯǯǰ 
ǯǯǯǯǯǰ 
ǯǯǯǯǯǰ 
ǯǯǯǯǯǰ 
 gà gô 
ǯǯǯǯǯǰ 
ǯǯǯǯǯǰ 
 giá đỗ 
 gi 
Thư giãn nào! 
Bà che gi ó cho ba chú gà . 
Đ ọ c 
3 
gi 
g 
Vật nuôi 
Nói 
4 
g 
g 
a 
g à 
gi ỏ 
gi 
o 
gi 
gà g ô đồ gỗ giá đỗ cụ già 
ga gỗ gụ già gi ò giỗ 
Dặn dò 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_g_gi.pptx