Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 2 - Bài: Cô bé trùm khăn đỏ

Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 2 - Bài: Cô bé trùm khăn đỏ

Kể chuyện : Cô bé trùm khăn đỏ

 Khăn Đỏ được mẹ giao việc gì ?

Khăn đỏ bị sói lừa như thế nào ?

Sói đến nhà bà làm gì ?

Khăn Đỏ hỏi gì ?

 Sói trả lời thế nào ?

pptx 10 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 407Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 2 - Bài: Cô bé trùm khăn đỏ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Kể chuyện : 
 Cô bé trùm khăn đỏ . 
Kể chuyện : Cô bé trùm khăn đỏ 
 Khăn Đỏ được mẹ giao việc gì ? 
Kể chuyện : Cô bé trùm khăn đỏ 
Khăn đỏ bị sói lừa như thế nào ? 
Kể chuyện : Cô bé trùm khăn đỏ 
 Sói đến nhà bà làm gì ?	 
 Sói trả lời thế nào ? 
Khăn Đỏ hỏi gì ? 
Kể chuyện : Cô bé trùm khăn đỏ 
 Bác thợ săn làm gì khi thấy Sói ? 
 Khăn Đỏ hiểu ra điều gì sau câu chuyện ? 
Kể chuyện : Cô bé trùm khăn đỏ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ke_chuyen_lop_1_bai_2_co_be_trum_khan_do.pptx