Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Bài: Cô bé trùm khăn đỏ

Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Bài: Cô bé trùm khăn đỏ

Khăn Đỏ đưuợc mẹ giao việc gì?

Khăn Đỏ bị Sói lừa như thế nào?

Khăn Đỏ hỏi gì? Sói trả lời nhưu thế nào?

Sói đến nhà bà làm gì?

Bác thợ săn làm gì khi thấy Sói?

Khăn đỏ hiểu ra điều gì sau câu chuyện này?

ý nghĩa câu chuyện :

Câu chuyện Cô bé trùm khăn đỏ khuyên các con luôn luôn vâng lời ông bà cha mẹ, đi đến nơi, về đến chốn .

 

ppt 7 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 187Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Bài: Cô bé trùm khăn đỏ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khăn Đỏ đưược mẹ giao việc gì? 
Khăn Đỏ bị Sói lừa nhưư thế nào ? 
Sói đến nhà bà làm gì? 
Khăn Đỏ hỏi gì? Sói trả lời nhưư thế nào? 
Khăn đỏ hiểu ra điều gì sau câu chuyện này? 
Bác thợ săn làm gì khi thấy Sói? 
Ai kể hay hơn nào? 
 ý nghĩa câu chuyện : 
Câu chuyện Cô bé trùm khăn đỏ khuyên các con luôn luôn vâng lời ông bà cha mẹ, đi đến nơi, về đến chốn . 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ke_chuyen_lop_1_bai_co_be_trum_khan_do.ppt