Giáo án Kể chuyện Lớp 1 - Bài 38: Kể chuyện “Sự tích bánh chưng, bánh dày”

Giáo án Kể chuyện Lớp 1 - Bài 38: Kể chuyện “Sự tích bánh chưng, bánh dày”

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức.

 - HS hiểu nội dung câu chuyện.

 - HS hiểu ý nghĩa rút ra từ câu chuyện.

 2. Kỹ năng.

 - HS phân tích được những nội dung liên quan đến câu chuyện.

 - HS kể lại tóm tắt câu chuyện.

3. Thái độ.

 - Yêu thích môn Luyện nói và hứng thú với bài học.

II. CHUẨN BỊ.

1. Chuẩn bị của giáo viên.

 - Tranh minh họa bài học

2. Chuẩn bị của trò.

 - Đồ dùng học tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Khởi động: Ổn định tổ chức lớp (2 phút).

- GV mời quản ca bắt nhịp cho cả lớp hát.

 

docx 4 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 04/06/2022 Lượt xem 274Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kể chuyện Lớp 1 - Bài 38: Kể chuyện “Sự tích bánh chưng, bánh dày”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN MÔN LUYỆN NÓI LỚP 1
 Bài 38: Kể chuyện “ Sự tích bánh chưng, bánh dày”
 Người soạn: Nguyễn Thị Thu
 Người duyệt: Thầy Huỳnh Mùi
Ngày soạn: 14/ 12 /2018
 Ngày giảng: 15 / 1 /2019
I. MỤC TIÊU.
Kiến thức.
 - HS hiểu nội dung câu chuyện.
 - HS hiểu ý nghĩa rút ra từ câu chuyện.
 2. Kỹ năng.
 - HS phân tích được những nội dung liên quan đến câu chuyện.
 - HS kể lại tóm tắt câu chuyện.
3. Thái độ.
 - Yêu thích môn Luyện nói và hứng thú với bài học.
II. CHUẨN BỊ.
Chuẩn bị của giáo viên.
 - Tranh minh họa bài học
Chuẩn bị của trò.
 - Đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Khởi động: Ổn định tổ chức lớp (2 phút).
- GV mời quản ca bắt nhịp cho cả lớp hát.
Kiếm tra bài cũ (3 phút):
- Tiết trước các con đã được học bài gì ?
- Con hãy kể lại cho cô các loài hoa đặc trưng cho ngày Tết và cách làm bánh chưng ?
 - GV nhận xét, tuyên dương.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động 1: Giới thiệu câu chuyện “ Sự tích bánh chưng, bánh dày ” 
 ( 10 phút )
- GV giới thiệu bài mới. 
- GV phát tài liệu cho HS.
- GV mở video câu chuyện cho HS nghe.
- GV hỏi HS :
+ Cô vừa kể cho cả lớp câu chuyện gì ?
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Vì sao nhà vua cần tìm người kế vị mình ?
+ Vị vua đó tên là gì ?Đời thứ bao nhiêu ?
+ Nhà vua đã nói gì với các con ?
+ Những người con đã bàn tính như thế nào ?
+ Tại sao Lang Liêu lại nghèo khó, vất vả ?
+Lang Liêu lúc đó đã tính như thế nào để dâng lên vua cha ?
+ Tại sao Lang Liêu lại chọn bánh chưng, bánh dày để dâng vua ?
+ Lang Liêu đã làm ra hai thứ bánh đó như thế nào?
+ Ngày dâng lễ vật, các anh của Lang Liêu đã chuẩn bị những gì ?
+ Vua cha đã cảm thấy như thế nào khi thấy những món lễ vật của Lang Liêu ?
+ Lang Liêu khi ấy đã nói gì ?
+ Ai đã làm hài lòng vua cha ?
+ Ai đã được lựa chọn làm vua ?
+ Theo con, ý nghĩa câu chuyện này là gì?
- GV gọi HS trả lời. 
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV sửa lỗi diễn đạt, phát âm.
- HS lắng nghe.
- HS nhận tài liệu.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS sửa lỗi diễn đạt, phát âm.
2. Hoạt động 2: HS kể lại câu chuyện “ Sự tích bánh chưng, bánh dày ” 
 ( 15 phút )
- GV nêu vấn đề: “Con hãy kể lại nội dung Sự tích bánh chưng, bánh dày ? ”
- GV mời HS kể lại câu chuyện.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV sửa lỗi diễn đạt, phát âm cho HS.
- HS lắng nghe.
- HS kể lại câu chuyện.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS sửa lỗi diễn đạt, phát âm.
3. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (5 phút )
- Hôm nay, các con được học bài gì?
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn HS về nhà ôn lại bài và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và thực hiện.
Hà Nội, ngày . tháng  năm
 Người duyệt
Rút kinh nghiệm giờ dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_ke_chuyen_lop_1_bai_38_ke_chuyen_su_tich_banh_chung.docx