Thiết kế bài dạy các môn khối 1 - Tuần 26 (buổi chiều)

Thiết kế bài dạy các môn khối 1 - Tuần 26 (buổi chiều)

MĨ THUẬT

 Km HS yếu đọc viết vần có âm đệm o - u

I. Mục tiêu: Giúp HS

- Đọc, viết đúng vần có âm đệm o, u

- Luyện nghe nhớ viết chính tả

 

doc 11 trang Người đăng haihoa92 Lượt xem 643Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn khối 1 - Tuần 26 (buổi chiều)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch tuần 26 ( Buổi chiều)
THỨ
MÔN
TG
TÊN BÀI DẠY
HAI
1.3.10
MT
TD
THọc
40
Kèm HS yếu viết vần có âm đệm o - u
GV chuyên dạy
Luyện đọc: Bàn tay mẹ
BA
2.3.10
TV
T Học
T
40
40
40
Tập viết phần B: C, D, Đ
Luyện viết chính tảnghe viết: Bàn tay mẹ
Luyện tập: Các số có hai chữ số
TƯ
3.3.10
ÂN
TV
TH
40
40
35
Ôn: Hoà bình cho bé( tiết 1)
Luyện đọc: Cái Bống
Ôn : Các số có hai chữ số( tiếp theo)
NĂM
4.3.10
T
TC
T Học
35
40
40
Ôn : Các số có hai chữ số( tiếp theo T3)
Ôn : Cắt dán hình chữ nhật ( tiết 2)
Luyện viết chính tả: Cái Bống( nghe viết)
SÁU
5.3.10
T Học
HĐNGLL
HĐNGLL
40
35 
35
So sánh các số có 2 chữ số
Yêu quý mẹ và cô giáo
Ôn nha học đường
NS:27.2.10 
ND:1.3.10 	MĨ THUẬT
	Kèm HS yếu đọc viết vần cĩ âm đệm o - u
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc, viết đúng vần cĩ âm đệm o, u
- Luyện nghe nhớ viết chính tả
Hoạt động GV
Hoạt động HS
II. Đồ dùng dạy – học:
- Bảng ơn 
III. Hoạt động dạy học 
1. Hoạt động 1: Luyện đọc
- GV treo bảng ơn
- GV ( HSG) chỉ vần
+ Nhắc nhỡ HS đọc trịn mơi 
- GV nx sự tiến bộ của từng HS
* Thư giãn: Quả
2. Hoạt động 2: Luyện viết 
- GV HD cách viết nghe nhớ khi viết chính tả( Đọc nhẩm trong đầu , đọc thế nào viết thế ấy, viết âm đầu, vần, rồi dấu thanh)
- GV đọc vần: oa, oe,  , uynh , uych
- GV theo dõi + sửa sai HS
- GV nx bảng đẹp
IV. CC – DD:
- GV nx tiết học + GD: Khi viết chính tả cần đọc nhẩm lại trước khi viết 
- DD: Về nhà luyện viết thêm, vần , tiếng, từ
-Bảng con, bảng con
- CN + ĐT
- HSY lên bảng đọc
- HS theo dõi
- HS theo dõi
- HS nhẩm viết bảng con
- HS viết bảng con
- CN + ĐT
- HS theo dõi
- HS lắng nghe
THỂ DỤC
( GV bộ môn soạn)
Tự học
Luyện đọc: Bàn tay mẹ
Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc trôi chảy cả bài có diễn cảm( HSK, G), đọc đúng , đọc trơn( HSY)
Hoạt động GV
Hoạt động HS
II. Đồ dùng dạy - học:
- Sgk
III. Hoạt động dạy học: 
1. Hoạt động 1: Đọc nhóm đôi
- GV chia nhóm + nêu yêu cầu
- GV theo dõi nhóm có HSY đọc
- GV nx + tuyên dương HS đọc chăm chỉ, đọc hay( phê bình HS chưa tích cực trong đọc nhóm)
2. Hoạt động 2: luyện đọc hay
- Đọc nối tiếp câu, đoạn
- Thi đua đọc hay giữa các nhóm
* Thư giãn: Ra mà xem
3. Hoạt động 3: Kèm HSY đọc
- GV gọi HSY lên bàn GV đọc
- GV nx sự tiến bộ của từng HSY
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Thi đua đọc hay
- GVnx + tuyên dương HS đọc hay, diễn cảm
- DD: Đọc trước bài: Cái Bống
- Sgk
- Nhóm đôi đọc cho nhau nghe
- Nhóm báo cáo 
- HS theo dõi
- HS đọc theo thứ tự sổ theo dõi
- CN + ĐT
- Mỹ Huyền, Thuật, Đạt
- HS K, G tự đọc thầm
- HS vỗ tay khen
- 3 HS đại diện 3 tổ
- HS theo dõi
- HS chú ý
NS: 27.2.10 TIẾNG VIỆT
ND:2.3.10 Tập viết phần B: C, D, Đ
Mục tiêu: Giúp HS
- Tô đúng nét, đúng mẫu chữ c, d, đ hoa ở phần B; Viết đúng cấu tạo vần, từ ứng dụng( HSY),viết đẹp( HSK, G)
Hoạt động GV
Hoạt động HS
II. Đồ dùng dạy - học:
- Bảng lớp, chữ mẫu 
III. Hoạt động dạy học: 
1. Hoạt động 1: Viết bảng con
- GV đính chữ mẫu c
- GV viết mẫu
- GV HD viết trên mặt bảng
- GV gõ thgước + Theo dõi sửa saio HS
- Tương tự: d, đ; vần, từ ( vở tập viết)
- Khác: nét ngang 
- GV nx bảng đẹp
* Thư giãn: Ra mà xem
2. Hoạt động 2: Viết vào vở
- GV viết mẫu bảng lớp
- GV gõ thước + theo dõi sửa sai HSY
- GV thu vở chấm nx
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Thi đua viết đúng, đẹp ( chữõ d)
 - GVnx + tuyên dương HS viết đúng, đẹp
- DD: Tập viết chữ hoa ở nhà
- Bảng con, vở tập viết
- HSY ghép vần
- HSK, G nêu cấu tạo
- HS theo dõi
- HS viết theo GV 
- HS viết bảng con
- HSY viết theo HD
- HS K, G so sánh d, đ
- CN + ĐT
- HS theo dõi
- HS viết vào vở
- HS theo dõi
- 3 HS đại diện 3 tổ( lớp cổ vũ)
- HS nx
- HS chú ý
 TỰ HỌC
 Luyện viết chính tả nghe viết: Bàn tay mẹ
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Viết đúng chính tả nghe viết bài “ Bàn tay mẹ” từ : Đi làm về . hết bài( hsy mỹ Huyền GV đọc đánh vần); viết đẹp( hsk, g) 
- GD: Luyện cách nhe nhớ khi viết chính tả
Hoạt động GV
Hoạt động HS
II. Đồ dùng dạy – học:
- Bảng lớp 
III. Hoạt động dạy học 
1. Hoạt động 1: Luyện viết từ khó bảng con
- GV chỉ bảng lớp
- GV ghi từ khó góc trái bảng
+ Nấu cơm, giặt, tã lót, ngón tay, xương xương 
- GV đọc từ khó
- GV nx bảng đẹp
* Thư giãn: Quả
2. Hoạt động 2: Luyện viết vào vở
- GV HD cách viết
+ Đếm vào 5 ô ghi chính tả
+ Chữ đầu dòng: viết hoa
+ Sau dấu chấm: viết hoa
- GV đọc từng tiếng
+ Nếu chữ nào sai thì gạch chéo viết chữ đúng kế bên , không được bôi xoá
- GV gọi HSY lên bàn GV HD đánh vần rồi viết 
- GV HD bắt lỗi
- GV thu vở chấm nx
IV. CC – DD:
- GV nx tiết học + GD: Khi viết chính tả cần đọc nhẩm lại trước khi viết vào vở
- DD: Về nhà viết chữ sai thành đúng mỗi chữ 1 dòng
-Bảng con, vở 5 ô li
- HSK, G đọc
- HSK, G đọc
- HS tìm từ khó
- CN + ĐT từ khó
- HS viết bảng con
- CN + ĐT
- HS theo dõi
- HS viết vào vở
- HSY viết theo HD GV
- HS bắt lỗi theo nhóm đôi
- HS chú ý
- HS theo dõi
- HS lắng nghe
TOÁN
 Luyện tập: Các số có hai chữ số
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc, viết được các số có 2 chữ số từ 20 đến 50( HSY)
- Biết tìm số liền trước, liền sau ( HSY tìm được số liền sau)
Hoạt động GV
Hoạt động HS
II. Đồ dùng dạy – học
- Vở BTT , bảng con
III. Hoạt động dạy học: 
1. Hoạt động 1: Ôn các số từ 20 đến 50
 - GV ghi bảng lớp
+ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
+ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
+ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
- GV cho đếm ĐT theo tổ
- GV xoá dần
- GV đọc số( Không theo thứ tự)
- GV theo dõi + sửa sai HSY
- CV nx + tuyên dương 
* Thư giãn: bóng lăn
2. Hoạt động 2: HD làm vở BTT
- GV gọi nêu yêu cầu từng bài
- GV HD HSY làm từng bài
- GV thu vở chấm nx
- GV nx + tuyên dương sự tiến bộ của HSY( Mỹ Huyền)
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Thi đua đếm xuôi, ngược các số vừa ôn
- GV nx + tuyên dương
- GV nx tiết học + GD
- DD: Đọc, viết các số có hai chữ số vừa ôn
- HSY đếm xuôi, ngược
- HS viết bảng con
- HS khoanh tròn
- HS đếm
- ĐT + CN
- HS làm bảng con
- CN + ĐT
- HSK, G tự đọc thầm từng bài và tự làm
- HSY làm theo HD
- HS chú ý
- HS tuyên dương
- HSY, TB
- HS nx
- HS chú ý
NS:28.2.10 
ND: 3.3.10 	 	ÂM NHẠC
Ôn :Hoà bình cho bé( Tiết 1)
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Thuộc lời ( HSY) và hát đúng giai điệu lời ca bài hoà bình cho bé ( HSK,G) 
- Tập HSY gõ theo phách( HSY)
II. Đồ dùng dạy - học:
- Nhạc cụ quen dùng
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1: Ôn lời bài “hoà bình cho bé û”
- GV bắt giọng
- GV gọi từng tổ đứng lên hát 
- GV theo dõi sửa sai HSY hát
- GV cho thi đua theo nhóm
- GV gọi trình diễn trước lớp
- GV nx + tuyên dương CN hát hay
* Thư giãn: Cô bảo
2. Hoạt động 2: Ôân gõ theo phách
- GV bắt giọng
- GVtheo dõi KT sửa sai từng tổ
- GV nx + tuyên dương tổ hát hay, gõ đúng
- GV cho thi đua giữa các nhóm
- GV nx + tuyên dương nhóm hát , gõ đúng
3. Hoạt động 3: Biểu diễn trước lớp
- GV theo dõi
- GV nx từng HS
IV. CC – DD:
* Thi đua hát hay
- GV nx + DD: hát cho ông bà, cha mẹ, anh chị nghe
- HS hát ĐT + CN ( HSY)
- Lần lượt từng tổ hát
- Nhóm 4
- CN (chú ý cho HSY tham gia)
- HS nx
- HS hát theo tổ
- 3 tổ thực hiện
- HS nx từng tổ
-Nhóm 5
- HSnx
- HSY chỉ hát lời bài hát
- HSK, G hát + gõ theo pách
- HS nx
- 3 HSK, G của 3 tổ
- HS nx
TỰ HỌC
Luyện đọc: Cái Bống
Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc trôi chảy, diễn cảm bài: tặng cháu( HSK, G), Luyện đọc đúng, đọc trơn( HSY)
Hoạt động GV
Hoạt động HS
II. Đồ dùng dạy - học:
- Sgk
III. Hoạt động dạy học: 
1. Hoạt động 1: Đọc nhóm đôi
- GV chia nhóm + nêu yêu cầu
- GV theo dõi nhóm có HSY đọc
- GV nx + tuyên dương HS đọc chăm chỉ, đọc hay( phê bình HS chưa tích cực trong đọc nhóm)
2. Hoạt động 2: luyện đọc hay
- Đọc nối tiếp câu, đoạn
- Thi đua đọc hay giữa các nhóm
* Thư giãn: Quả
3. Hoạt động 3: Kèm HSY đọc
- GV gọi HSY lên bàn GV đọc
- GV nx sự tiến bộ của từng HSY
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Thi đua đọc hay
- GVnx + tuyên dương HS đọc hay, diễn cảm
- DD: Đọc trước bài: Hoa ngọc lan
- Sgk
- Nhóm đôi đọc cho nhau nghe
- Nhóm báo cáo 
- HS theo dõi
- HS đọc theo thứ tự sổ theo dõi
- CN + ĐT
- Mỹ Huyền, Thuật, Đạt
- HS K, G tự đọc thầm
- HS vỗ tay khen
- 3 HS đại diện 3 tổ
- HS theo dõi
- HS chú ý
 Tự học
 Luyện tập: Các số có hai chữ số( Tiếp theo)
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc, viết được các số có 2 chữ số từ 50 đến 69( HSY)
Hoạt động GV
Hoạt động HS
II. Đồ dùng dạy – học: - Vở BTT , bảng con
III. Hoạt động dạy học: 
1. Hoạt động 1: Ôn các số từ 50 đến 69
 - GV ghi bảng lớp
+ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
+ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
- GV cho đếm ĐT theo tổ
- GV xoá dần
- GV đọc số( Không theo thứ tự)
- GV theo dõi + sửa sai HSY
- CV nx + tuyên dương 
* Thư giãn: bóng lăn
2. Hoạt động 2: HD làm vở BTT
- GV gọi nêu yêu cầu từng bài
- GV HD HSY làm từng bài
- GV thu vở chấm nx
- GV nx + tuyên dương sự tiến bộ của HSY( Mỹ Huyền)
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Gieo súc sắc
- GV nx + tuyên dương tổ có nhiếu HS viết đúng
- GV nx tiết học + GD
- DD: Đọc, viết các số có hai chữ số vừa ôn
- HSY đếm xuôi, ngược
- CN + ĐT
- HS viết bảng con
- HSK, G tự đọc thầm từng bài và tự làm
- HSY làm theo HD
- HS tuyên dương
- HS viết số bảng con khi GV gieo súc sắc
- HS PT số vừa ghi 
- HS chú ý
NS: 28.2.10	 Toán
ND:4.3.10 	
 Ôn : Các số có hai chữ số( tiếp theo T3)
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc, viết được các số có 2 chữ số từ 70 đến 99( HSY)
Hoạt động GV
Hoạt động HS
II. Đồ dùng dạy – học
- Vở BTT , bảng con
III. Hoạt động dạy học: 
1. Hoạt động 1: Ôn các số từ 70 đến 99
 - GV ghi bảng lớp
+ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
+ 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
+ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- GV cho đếm ĐT theo tổ
- GV xoá dần
- GV đọc số( Không theo thứ tự)
- GV theo dõi + sửa sai HSY
- CV nx + tuyên dương 
* Thư giãn: bóng lăn
2. Hoạt động 2: HD làm vở BTT
- GV gọi nêu yêu cầu từng bài
- GV HD HSY làm từng bài
- GV thu vở chấm nx
- GV nx + tuyên dương sự tiến bộ của HSY( Mỹ Huyền)
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Gieo súc sắc
- GV nx + tuyên dương tổ có nhiếu HS viết đúng
- GV nx tiết học + GD
- DD: Đọc, viết các số có hai chữ số vừa ôn
- HSY đếm xuôi, ngược
- CN + ĐT
- HS viết bảng con
- HSK, G tự đọc thầm từng bài và tự làm
- HSY làm theo HD
- HS tuyên dương
- HS viết số bảng con khi GV gieo súc sắc
- HS PT số vừa ghi 
- HS chú ý
THỦ CÔNG
 Ôn: Cắt dán chữ nhật( tiết 2)
I.Mục tiêu: giúp HS
- Biết cắt dán hình chữ nhật theo HD( HSY) ; cắt thẳng đều không răng cưa theo cách nhanh 
nhất( HSK, G) 
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
II. đồ dùng dạy – học:
- Bút chì, thước kẻ, giấy nháp( hoặc giấy màu)
III. hoạt động dạy – học:
1. Hoạt động 1: Ôn cắt dán HCN theo 2 cách
- GV treo quy trình cắt dán HCN
* Cách 1: chấm 1 điểm tuỳ ý trên tờ giấy màu
- Từ điểm đó vẽ thêm 3 điểm nữa có chiều dài 7 ô, chiều rộng 5 ô
* Cách 2: chấm 1 điểm ngay cạnh dầu tiên trên tờ giấy màu
- Tương tự chấm 3 điểm còn lại
- Cách nào tiết kiệm giấy màu mà nhanh
Thư giãn: Tập tầm vông
2.Hoạt động 2: Thực hành 
- GV theo dõi sửa sai nhóm cóHSY
- Nhắc nhỡ cẩn thận khi sử dụng kéo
- GV nx + tuyên dương CN, nhóm cắt, dán phẳng đều 
IV. CC – DD:
- GV nx tinh thần học tập, vệ sinh nơi học
- GV nx tiết học, giáo dục 
- DD: Chuẩn bị giấy nháp, ( màu) tiết sau cắt, dán hình vuông)
- HSY nêu( HSK, G
 bổ sung)
- HS thực hành theo nhóm
- Từng nhóm lên trình bày sản phẩm
- HS nx các nhóm
- HS chú ý
- HS lắng nghe
 TỰ HỌC
 Luyện viết chính ta nghe viết: Cái Bống
Mục tiêu: Giúp HS
- Luyện cách nghe nhớ để viết CT, viết đúng, đẹp bài “ Cái Bống”( HSK, G)
- HSY cố gắng đạt TB trở lên 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
II. Đồ dùng dạy - học:
- Bảng lớp 
III. Hoạt động dạy học: 
1. Hoạt động 1:Viết bảng con
- GV viết bài bảng lớp
- GV gạch chân từ khó
 Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm
 Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rồng
- Trong bài chữ nào được viết hoa
- GV đọc từ khó
- GV Theo dõi + sửa sai HSY
- GV nx bảng đẹp
* Thư giãn: Mẹ và cô
2. Hoạt động 2: viết vào vở
- GV đọc từng tiếng
- GV HD HSY nhẩm rồi viết vào vở
- GV thu vở chấm nx
IV. CC – DD:
- GV chữa lỗi phổ biến HS sai nhiều
- DD: Viết chữ sai thành đúng mỗi chữ một dòng
- Bảng con, vở
- CN + ĐT
- HS tìm từ viết dễ lẫn
- HSYTL( tên bạn Bống)
- HS viết bảng con
- CN, ĐT
- HS viết vào vở
- HSY nhẩm phần đầu và phần vần rồi viết
- HS theo dõi
- HS chú ý theo dõi
- HS lắng nhe
NS:28 .2.10 Tự học
ND: 5.3.10 So sánh các số có 2 chữ số
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết so sánh số có 2 chữ số ở 2 dạng: Chữ số hàng chục giống nhau và chữ số hàng chục khác nhau( HSY làm theo HD)
Hoạt động GV
Hoạt động HS
II. Đồ dùng dạy – học
- Vở BTT , bảng con
III. Hoạt động dạy học: 
1. Hoạt động 1: So sánh 2 số có cùng chữ số hàng chục
52  59
- Số 52 và số 59 có chữ số nào giống nhau?( Số chục là 5 giống nhau)
- Vậy ta so sánh hàng nào?( Hàng đơn vị)
- Giữa 2 và 9 số nào bé hơn? ( số 2 bé hơn số 9)
- Vậy số 52 sẽ như thế nào so với số 59
- GV ghi: 52 < 59
 47  41 74  78 97  90
 25  23 65  65	32  36
- GV theo dõi + sửa sai HSY
- CV nx + tuyên dương 
2. Hoạt động 2: So sánh 2 số có chữ số hàng chục khác nhau
72  36
 - 72 và số 36 có chữ số hàng chục như thế nào?( Khác nhau)
- Nếu 2 số có chữ số hàng chục khác nhau thì ta so sánh hàng nào?
- Vậy số 7 và số 3 số nào lớn hơn?
- Số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó sẽ lớn hơn
* GV kết luận: Khi so sánh 2 số có cùng chữ số hàng chục thì ta so sánh hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị bé hơn sẽ bé hơn và ngược lại. Số nào có hàng chục khác nhau thì ta so sánh hàng chục, số nào có hàng chục lớn hơn sẽ lớn hơn và ngược lại
* Thư giãn: bóng lăn
2. Hoạt động 2: HD làm vở BTT
- GV gọi nêu yêu cầu từng bài
- GV HD HSY làm từng bài
- GV thu vở chấm nx
- GV nx + tuyên dương sự tiến bộ của HSY( Mỹ Huyền)
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Câu cá nhanh giải toán đúng
- GV nx + tuyên dương tổ có nhiếu HS viết đúng
- GV nx tiết học + GD
- DD: Đọc, viết các số có hai chữ số vừa ôn
- HSY đếm xuôi, ngược
- HSY, TB
- HSK, G
- HSY, TB
- HSY, TB
- CN + ĐT
- HS làm bảng con
- HS Y
- HSK, G 
- HS chú ý
- HS theo dõi
* HS theo dõi
- HS tự đọc đề và giải
- HSY làm theo HD của GV
- HS tuyên dương
- 3 HS đại diện 3 tổ lên câu
 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
 Yêu quý mẹ và cô giáo
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết kính yêu mẹ, cô giáo ( HSY)
- Chăm ngoan học giỏi để vui lòng mẹ và cô giáo ( HSY)
Hoạt động GV
Hoạt động HS
III. Hoạt động vui chơi:
 1. Hoạt động 1: Quan sát tranh
- GV cho xem tranh: + các nữ thành đat 
 + Các nữ anh hùng
- GV giới thiệu các nữ thành đạt ở Huyện Tân Trụ
+ Giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Tuyên
+ Hiệu trưởng các trường: Huỳnh Văn Đảnh, Tân Phước Tây, An Nhật Tân, Trung học cơ sở Thị Trấn Tân Trụ, .
+Phó Hiệu trưởng trường Bình Trinh Đông
- Em có thích được thành đạt như thế không?
- Muốn vậy em phải làm gì?
* Thư giãn: Cả lớp hát bài: “ mẹ và cô”
2. Hoạt động 2: Liên hệ - Giáo dục HS
- Ở trường ai dạy em biết đọc, biết viết?
- Ở nhà ai chăm sóc em?
- Nhân diệp 8/ 3 em làm gì để mừng mẹ và cô giáo?
- Ngoài hát mừng mẹ và cô các em còn làm gì để cô vui lòng?
- Các em có muốn hát tặng cô giáo không?
IV. CC – DD: 
 - GV nx giờ sinh hoạt
 - DD: Về nhà hát tặng mẹ nhân diệp 8/3 nhé 
- HS quan sát
- HS theo dõi
+ Từng HS lên biểu diễn
- HS nx từng HS biểu diễn 
- HS tự giác TL
- HS Y,TB
- HS TL
- HSY
- HS Y
- HS Y, TB( K, G bổ sung)
- Lớp trưởng điều khiển lớp hát
- HS theo dõi
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Ôn nha học đường
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết giữ VS răng miệng ( HSY)
II. Đồ dùng dạy - học:
- Tập tranh: “ làm thế nào để có hàm răng đẹp”
III. Hoạt động vui chơi:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
 1. Hoạt động 1: Kể chuyện
- Kể chuyện theo nhóm
- GV theo dõi
- GV nx + tuyên dương HS kể hay
* Thư giãn: Bóng lăn
2. Hoạt động 2: Đàm thoại
- Em có thích bạn chó Xám không? Vì sao?
- Cả nhà ăn sáng, Xám ăn gì?
- Khi ăn xong, đi học Xám có chải răng không?
- Trên đường đi học, Xám còn ăn gì nữa?
- Vào lớp cô giáo Vịt cho xem gì?
- Lúc đó , Xám giơ tay phát biểu điều gì?
- Nghe lời cô giáo, về nhà Xám có chăm chải răng không?
- Một hôm, đang chải răng vì sao Xám buồn?
- Khi đi khám răng nha sĩ Khỉ dặn xám điều gì?
- Xám có vâng lời nha sĩ Khỉ không?
- Cuối năm học ai đoạt giải hội thi hàm răng đẹp?
- Vì sao Xám lười chải răng lại có hàm răng đẹp?
3. Hoạt động 3: Liên hệ
- Mỗi tối trước khi đi ngủ erm có chải răng không?
- Sau mỗi bữa ăn erm có chải răng không?
- Nhắc nhỡ những HS chưa thực hiện tốt?
- Em có thường ăn bánh kẹo ngọt không?
- Khi ăn bánh kẹo ngọt em có chải răng không?
- GV nx + tuyên dương HS biết giữ VS răng miệng
IV. CC – DD: 
 - GV nx giờ sinh hoạt
 - DD: Thường xuyên chải răng để có hàm răng đẹp
- Nhóm đôi
- Đại diện nhóm kể
- HS nx
- HSY( HSK, G TL vì sao)
- HSY(K G bổ sung)
 HSY(K G bổ sung)
- CN TL
- CN TL
- HS theo dõi
- HS tự giác
 - HS chú ý
- HS theo dõi

Tài liệu đính kèm:

  • docKH TUAN 26Lop 1CKTKNBuoi chieu.doc