Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Bài: Cô chủ nhà tí hon

Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Bài: Cô chủ nhà tí hon

Cô chủ nhà tí hon

 1. Ông ngoại ở quê ra chơi.

 Đến bữa cơm, thấy thức ăn mẹ nấu hấp dẫn, Vân liền chạy tới bàn, định nếm thử. Ông nhìn Vân, nheo mắt cười:

 - Mời cả nhà cùng ăn cơm nào!

 Nghe ông nói, Vân bẽn lẽn:

 - Cháu mời ông, con mời bố mẹ

 2. Ăn xong, ông nhìn Vân âu yếm:

 - Tăm nhà mình để ở đâu nhỉ? Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào.

 3. Ông gọi Vân là “ cô chủ nhà tí hon” đấy! Vân bỗng thấy mình thật quan trọng. Cô bé bèn chạy đi lấy tăm, lễ phép đưa cho ông. Em cũng không quên mang tăm cho cả bố và mẹ.

 - Cô chủ nhà tí hon ngoan quá! – Ông cười khích lệ.

 4.Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon đúng như lời ông nói

 Thu Hằng

ppt 29 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 324Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Bài: Cô chủ nhà tí hon", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các em đến với tiết Tiếng Việt - Lớp 2 
035.447.3852 
BÀI SOẠN CỦA 
LAN H ƯƠN G 
Khởi động 
Ghép chữ cái và thêm dấu thanh( nếu cần) thành những từ ngữ chỉ người trong gia đình: 
035.447.3852 
BÀI SOẠN CỦA 
LAN H ƯƠN G 
Khám phá 
1. Đọc 
Chia đoạn 
Cô chủ nhà tí hon 
	 1. Ông ngoại ở quê ra chơi. 
	Đến bữa cơm, thấy thức ăn mẹ nấu hấp dẫn, Vân liền chạy tới bàn, định nếm thử. Ông nhìn Vân, nheo mắt cười: 
	- Mời cả nhà cùng ăn cơm nào! 
	Nghe ông nói, Vân bẽn lẽn: 
	- Cháu mời ông, con mời bố mẹ 
	 2. Ăn xong, ông nhìn Vân âu yếm: 
	- Tăm nhà mình để ở đâu nhỉ? Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào. 
	 3. Ông gọi Vân là “ cô chủ nhà tí hon” đấy! Vân bỗng thấy mình thật quan trọng. Cô bé bèn chạy đi lấy tăm, lễ phép đưa cho ông. Em cũng không quên mang tăm cho cả bố và mẹ. 
	- Cô chủ nhà tí hon ngoan quá! – Ông cười khích lệ. 
	 4. Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon đúng như lời ông nói 
	Thu Hằng 
	 - Mời cả nhà cùng ăn cơm nào! 
1. Ông ngoại ở quê ra chơi. 
	Đến bữa cơm, thấy thức ăn mẹ nấu hấp dẫn, Vân liền chạy tới bàn, định nếm thử. Ông nhìn Vân, nheo mắt cười: 
	- Mời cả nhà cùng ăn cơm nào! 
	Nghe ông nói, Vân bẽn lẽn: 
	- Cháu mời ông, con mời bố mẹ. 
	 / 
	 // 
	 Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào. 
2. Ăn xong, ông nhìn Vân âu yếm: 
	- Tăm nhà mình để ở đâu nhỉ? Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào. 
	 / 
	 // 
3. Ông gọi Vân là “ cô chủ nhà tí hon” đấy! Vân bỗng thấy mình thật quan trọng. Cô bé bèn chạy đi lấy tăm, lễ phép đưa cho ông. Em cũng không quên mang tăm cho cả bố và mẹ. 
	- Cô chủ nhà tí hon ngoan quá! – Ông cười khích lệ. 
	 Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. 
4. Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon, đúng như lời ông nói 
	Thu Hằng 
 / 
	 // 
	 // 
	 Vân cảm thấy mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon, đúng như lời ông nói. 
 / 
 / 
 // 
1. Ông ngoại ở quê ra chơi. 
	Đến bữa cơm, thấy thức ăn mẹ nấu hấp dẫn, Vân liền chạy tới bàn, định nếm thử. Ông nhìn Vân, nheo mắt cười: 
	- Mời cả nhà cùng ăn cơm nào! 
	Nghe ông nói, Vân bẽn lẽn: 
	- Cháu mời ông, con mời bố mẹ. 
2. Ăn xong, ông nhìn Vân âu yếm: 
	- Tăm nhà mình để ở đâu nhỉ? Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào. 
3. Ông gọi Vân là “ cô chủ nhà tí hon” đấy! Vân bỗng thấy mình thật quan trọng. Cô bé bèn chạy đi lấy tăm, lễ phép đưa cho ông. Em cũng không quên mang tăm cho cả bố và mẹ. 
	- Cô chủ nhà tí hon ngoan quá! – Ông cười khích lệ. 
4. Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon, đúng như lời ông nói 
	Thu Hằng 
 Cô chủ nhà tí hon 
Luyện đọc nhóm 
1. Ông ngoại ở quê ra chơi. 
	Đến bữa cơm, thấy thức ăn mẹ nấu hấp dẫn, Vân liền chạy tới bàn, định nếm thử. Ông nhìn Vân, nheo mắt cười: 
	- Mời cả nhà cùng ăn cơm nào! 
	Nghe ông nói, Vân bẽn lẽn: 
	- Cháu mời ông, con mời bố mẹ. 
2. Ăn xong, ông nhìn Vân âu yếm: 
	- Tăm nhà mình để ở đâu nhỉ? Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào. 
3. Ông gọi Vân là “ cô chủ nhà tí hon” đấy! Vân bỗng thấy mình thật quan trọng. Cô bé bèn chạy đi lấy tăm, lễ phép đưa cho ông. Em cũng không quên mang tăm cho cả bố và mẹ. 
	- Cô chủ nhà tí hon ngoan quá! – Ông cười khích lệ. 
4. Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon, đúng như lời ông nói 
	Thu Hằng 
Tiêu chí đánh giá 
Đọc đúng 
2. Đọc to, rõ 
3. Ngắt nghỉ đúng chỗ 
 Cô chủ nhà tí hon 
Cô chủ nhà tí hon 
	 Ông ngoại ở quê ra chơi. 
	Đến bữa cơm, thấy thức ăn mẹ nấu hấp dẫn, Vân liền chạy tới bàn, định nếm thử. Ông nhìn Vân, nheo mắt cười: 
	- Mời cả nhà cùng ăn cơm nào! 
	Nghe ông nói, Vân bẽn lẽn: 
	- Cháu mời ông, con mời bố mẹ 
	 Ăn xong, ông nhìn Vân âu yếm: 
	- Tăm nhà mình để ở đâu nhỉ? Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào. 
	 Ông gọi Vân là “ cô chủ nhà tí hon” đấy! Vân bỗng thấy mình thật quan trọng. Cô bé bèn chạy đi lấy tăm, lễ phép đưa cho ông. Em cũng không quên mang tăm cho cả bố và mẹ. 
	- Cô chủ nhà tí hon ngoan quá! – Ông cười khích lệ. 
	Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon đúng như lời ông nói 
	Thu Hằng 
Đọc toàn bài 
Tiêu chí đánh giá 
Đọc đúng 
2. Đọc to, rõ 
3. Ngắt nghỉ đúng chỗ 
1. Ông nói gì khi Vân định nếm thử thức ăn? 
  Ông đã nói khi Vân nếm thử thức ăn: Mời cả nhà cùng ăn cơm nào 
2. Ông đã giúp Vân biết thêm điều gì? 
Ông đã giúp Vân biết thêm điều: Vân là cô chủ nhà tí hon 
3 . Khi được ông gọi là cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy thế nào? Vì sao? 
Khi được ông gọi là cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy mình thật quan trọng vì được làm cô chủ. 
4 . Khi có khách, em sẽ làm gì để giống một người chủ nhà tí hon? 
chào hỏi 
mời khách vào nhà 
rót nước pha trà mời khách uống. 
Tình cảm yêu thương ông ngoại dành cho bạn nhỏ thể hiện qua những bài học đơn giản trong cuộc sống hằng ngày. 
Giải lao 
TIẾT 2 
thương yêu 
tự hào 
 Mời cả nhà cùng ăn cơm nào ! 
 Tăm nhà mình để đâu nhỉ ? Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào. 
 Cô chủ nhà tí hon ngoan quá ! 
bẽn lẽn 
 Cháu mời ông, con mời bố mẹ! 
Giọng đọc của người dẫn chuyên thong thả, nhẹ nhàng 
	 Ông nhìn Vân, nheo mắt cười: 
	- Mời cả nhà cùng ăn cơm nào! 
	Nghe ông nói, Vân bẽn lẽn: 
	- Cháu mời ông, con mời bố mẹ 
	 Ăn xong, ông nhìn Vân âu yếm: 
	- Tăm nhà mình để ở đâu nhỉ ? Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào . 
	 Ông gọi Vân là “ cô chủ nhà tí hon” đấy! Vân bỗng thấy mình thật quan trọng. Cô bé bèn chạy đi lấy tăm, lễ phép đưa cho ông. Em cũng không quên mang tăm cho cả bố và mẹ. 
	- Cô chủ nhà tí hon ngoan quá ! – Ông cười khích lệ. 
Luyện đọc lại 
Cùng sáng tạo 
035.447.3852 
BÀI SOẠN CỦA 
LAN H ƯƠN G 
Củng cố bài học 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ke_chuyen_lop_1_bai_co_chu_nha_ti_hon.ppt