Bài giảng môn Toán Lớp 1 - Bài: Lớn hơn, dấu >, bé hơn, dấu <, bằng nhau, dấu =

Bài giảng môn Toán Lớp 1 - Bài: Lớn hơn, dấu >, bé hơn, dấu <, bằng nhau, dấu =

TIẾT : LỚN HƠN, DẤU >,

BÉ HƠN, DẤU <,

BẰNG NHAU, DẤU =

bốn lớn hơn một

hai nhỏ hơn năm

a) Tập viết dấu

Vật nào ghi số lớn hơn trong mỗi hình vẽ sau ?

 

ppt 11 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 718Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 1 - Bài: Lớn hơn, dấu >, bé hơn, dấu <, bằng nhau, dấu =", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÙNG ÔN BÀI CŨ 
- nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau 
TIẾT : LỚN HƠN, DẤU >, 
BÉ HƠN, DẤU <, 
BẰNG NHAU, DẤU = 
DẤU LỚN HƠN 
DẤU BÉ HƠN 
DẤU BẰNG 
4 
1 
2 
5 
3 
3 
bốn lớn hơn một 
4 
1 
> 
2 
5 
< 
hai nhỏ hơn năm 
3 
3 
ba bằng ba 
= 
3 
1 
2 
5 
4 
4 
4 
3 
> 
< 
= 
> 
> 
< 
= 
2 
? 
2 
3 
< 
3 
2 
> 
2 
2 
= 
3 
a) Tập viết dấu 
b) 
> 
< 
= 
? 
3 
5 
< 
4 
2 
> 
4 
5 
< 
5 
5 
= 
4 
Vật nào ghi số lớn hơn trong mỗi hình vẽ sau ? 
a) 
b) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_1_bai_lon_hon_dau_be_hon_dau_bang_nha.ppt