Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 10 - Bài: Cây bàng

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 10 - Bài: Cây bàng

Sau trận mưa rào, mọi vật thay đổi như thế nào?

Những đóa râm bụt .

thêm đỏ chói.

- Bầu trời

như vừa được giội rửa.

- Mấy đám mây bông

trôi nhơn nhơ,

sáng rực lên trong ánh mặt trời.

 

pptx 20 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 10 - Bài: Cây bàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập đ ọc 
Cây bàng 
 Sau trận m ư a rào, mọi vật thay đ ổi nh ư thế nào? 
- Những đ óa râm bụt.. 
thêm đ ỏ chói. 
- Bầu trời 
nh ư vừa đư ợc giội rửa. 
- Mấy đ ám mây bông 
trôi nh ơ n nh ơ , 
sáng rực lên trong ánh mặt trời. 
Tập đ ọc 
Cây bàng 
Luyện đọc 
Cây bàng 
 Ngay giữa sân tr ư ờng sừng sững một cây bàng. 
 Mùa đ ông, cây v ươ n dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên, cành d ư ới chi chít những lộc non m ơ n mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân tr ư ờng. Thu đ ến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. 
Tập đ ọc 
Cây bàng 
Luyện đ ọc : 
sừng sững, 
v ươ n dài, 
khẳng khiu, 
 trụi lá, 
chi chít, 
m ơ n mởn, 
chín vàng, 
s 
ươ n 
ui 
iu 
it 
ơ n 
in 
Cây bàng 
 Ngay giữa sân tr ư ờng sừng sững một cây bàng. 
 Mùa đ ông, cây v ươ n dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên, cành d ư ới chi chít những lộc non m ơ n mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân tr ư ờng. Thu đ ến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ la.ù 
1 
2 
3 
4 
5 
Cây bàng 
 Ngay giữa sân tr ư ờng sừng sững một cây bàng. 
 Mùa đ ông, cây v ươ n dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên, cành d ư ới chi chít những lộc non m ơ n mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân tr ư ờng. Thu đ ến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. 
Ôn vần oang, oac 
Tìm tiếng trong bài có vần oang: 
khoảng sân 
Tìm tiếng ngoài bài có vần oang: 
Nói câu chứa tiếng có vần oang hoặc oac 
 Bé ngồi trong kh oang thuyền 
 Chú bộ đ ội kh oác ba lô trên vai 
Tìm hiểu bài 
 Vào mùa đ ông, cây bàng thay đ ổi nh ư thế nào? 
Cây bàng khẳng khiu, trụi lá 
khẳng khiu, trụi lá 
 Vào mùa xuân, cây bàng thay đ ổi nh ư thế nào? 
 Cành trên, cành d ư ới chi chít lộc non 
lộc non 
Vào mùa hè, cây bàng có đ ặc đ iểm gì? 
 Tán lá xanh um che mát một khoảng sân tr ư ờng 
xanh um 
Vào mùa thu, cây bàng có đ ặc đ iểm gì? 
 Thu đ ến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. 
kẽ lá 
Luyện nói 
 Kể tên những cây trồng ở sân tr ư ờng em 
Cây bàng 
Cây ph ư ợng 
Về nhà luyện đ ọc bài nhiều lần 
Chuẩn bị bài sau: Đi học 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_tuan_10_bai_cay_bang.pptx