Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 11 - Bài: Bác đưa thư

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 11 - Bài: Bác đưa thư

Tập đọc:

Bác đưa thư

Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư . Đúng là thư của bố rồi . Minh mừng quýnh . Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ . Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại .

 Minh chạy vội vào nhà . Em rót một cốc nước mát lạnh . Hai tay bưng ra, em lễ phép mời bác uống .

 

pptx 13 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 178Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 11 - Bài: Bác đưa thư", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN : TẬP ĐỌC 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu, các bác 
 nông dân đang làm việc gần đấy đã chạy tới giúp. 
Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu, ai đã chạy tới giúp? 
Khi sói đến thật, chú kêu cứu, có ai đến giúp không? 
 Khi sói đến thật, chú kêu cứu 
nhưng không có ai đến giúp. 
Tập đọc: 
Tập đọc: 
Bác đưa thư 
 Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư . Đúng là thư của bố rồi . Minh mừng quýnh . Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ . Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại . 
 Minh chạy vội vào nhà . Em rót một cốc nước mát lạnh . Hai tay bưng ra, em lễ phép mời bác uống . 
Tập đọc: 
Bác đưa thư 
 Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư . Đúng là thư của bố rồi . Minh mừng quýnh . Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ . Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại . 
 Minh chạy vội vào nhà . Em rót một cốc nước 
mát lạnh . Hai tay bưng ra, em lễ phép mời 
bác uống . 
 Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại . 
Tập đọc: 
Bác đưa thư 
 Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư . Đúng là thư của bố rồi . Minh mừng quýnh . Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ . Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại . 
 Minh chạy vội vào nhà. Em rót một cốc nước mát lạnh. 
Hai tay bưng ra, em lễ phép mời bác uống . 
1 
2 
Tập đọc: 
Bác đưa thư 
TH Ư GIÃN 
Tập đọc: 
Bác đưa thư 
 Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư . Đúng là thư của bố rồi . Minh mừng quýnh . Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ . Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại . 
 Minh chạy vội vào nhà . Em 
rót một cốc nước mát lạnh . 
Hai tay bưng ra, em lễ phép 
mời bác uống . 
1. Tìm tiếng trong bài có vần inh : 
Tiếng trong bài có vần inh : Minh 
2. Tìm tiếng ngoài bài: 
 - có vần inh . 
 - có vần uynh . 
 tủ k ính 
Tập đọc: 
Bác đưa thư 
 Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư . Đúng là thư của bố rồi . Minh mừng quýnh . Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ . Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại . 
 Minh chạy vội vào nhà . Em 
rót một cốc nước mát lạnh . 
Hai tay bưng ra, em lễ phép 
mời bác uống . 
Tiếng trong bài có vần inh : Minh 
2. Tìm tiếng ngoài bài: 
 - có vần inh . 
 - có vần uynh . 
tủ k ính 
chạy h uỳnh huỵch 
Tập đọc: 
Bác đưa thư 
 Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư . Đúng là thư của bố rồi . Minh mừng quýnh . Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ . Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại . 
 Minh chạy vội vào nhà . Em 
rót một cốc nước mát lạnh . 
Hai tay bưng ra, em lễ phép 
mời bác uống . 
Tiếng trong bài có vần inh : Minh 
2. Tìm tiếng ngoài bài: 
 - có vần inh . 
 - có vần uynh . 
M: tủ k ính; 
chạy h uỳnh huỵch 
Tập đọc: 
Bác đưa thư 
 Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư . Đúng là thư của bố rồi . Minh mừng quýnh . Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ . Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại . 
 Minh chạy vội vào nhà . Em 
rót một cốc nước mát lạnh . 
Hai tay bưng ra, em lễ phép 
mời bác uống . 
Tiếng trong bài có vần inh : Minh 
2. Tiếng ngoài bài: 
 có vần inh : 
- có vần uynh : 
 chính tả, tính nhẩm, 
Minh Tân, 
 phụ huynh, khuỳnh tay, 
 uỳnh uỵch, 
Tập đọc: 
Bác đưa thư 
 Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư . Đúng là thư của bố rồi . Minh mừng quýnh . Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ . Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại . 
 Minh chạy vội vào nhà . Em 
rót một cốc nước mát lạnh . 
Hai tay bưng ra, em lễ phép 
mời bác uống . 
Tiếng trong bài có vần inh : Minh 
2. Tiếng ngoài bài: 
 có vần inh : 
- có vần uynh : 
 chính tả, tính nhẩm, 
Minh Tân, 
 phụ huynh, khuỳnh tay, 
 uỳnh uỵch, 
Tập đọc: 
Bác đưa thư 
Hẹn gặp lại! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_tuan_11_bai_bac_dua_thu.pptx