Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 11 - Bài: Người trồng na

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 11 - Bài: Người trồng na

Tập đọc

Người trồng na

Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ.Người hàng xóm thấy vậy,cười bảo :

 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả .Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả .

Cụ già đáp :

 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn .Chúng sẽ chẳng quên người trồng .

 

pptx 26 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 11 - Bài: Người trồng na", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾNG VIỆT 
NGƯỜI TRỒNG NA 
KiỂM TRA BÀI CŨ 
2 
Làm anh 
Kể lại một chuyện vui của em và anh ( chị, em ) mình . 
Đọc thuộc lòng khổ thơ em thích . 
Người trồng na 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ.Người hàng xóm thấy vậy,cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả .Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn .Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Tập đọc 
Người trồng na 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả . Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Tập đọc 
Người trồng na 
Tập đọc 
- Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na?Cụ trồng chuối có phải hơn không?Chuối mau ra quả .Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
- Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn.Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Người trồng na 
Tập đọc 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả . Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Người trồng na 
Tập đọc 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả . Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Người trồng na 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả . Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Tập đọc 
Người trồng na 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ.Người hàng xóm thấy vậy,cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả .Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn .Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
1. Tìm tiếng trong bài có vần oai . 
ngoài 
Tập đọc 
2. Tìm tiếng ngoài bài : 
có vần oai . 
có vần oay . 
Người trồng na 
Tập đọc 
oai 
oay 
 ai 
 o 
 o 
 ay 
3.Điền tiếng có vần oai hoặc oay ? 
Bác sĩ nói chuyện điện......... 
Diễn viên múa ..........người. 
th oại 
x oay 
Người trồng na 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả . Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Tập đọc 
Xin chân thành cảm ơ n quý thầy cô giáo và các em học sinh! 
Kết thúc bài giảng 
Người trồng na 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả . Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Tập đọc 
Người trồng na 
Tập đọc 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả .Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Thấy cụ già trồng na người hàng xóm khuyên cụ điều gì? 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả .Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Người trồng na 
Tập đọc 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Cụ trả lời thế nào ? 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Người trồng na 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả . Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Tập đọc 
Người trồng na 
- Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? 
Tập đọc 
? 
? 
Người trồng na 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả . Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Tập đọc 
SGK 48 - 49 
Luyện đọc 
Thi đọc đúng , đọc hay 
 Ông tớ rất hiền. 
 Ông tớ kể chuyện rất hay. 
N : Kể về ông bà của em 
Người trồng na 
 Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo : 
 - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na? Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả . Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả . 
Cụ già đáp : 
 - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng . 
Tập đọc 
Xin chân thành cảm ơ n quý thầy cô giáo và các em học sinh! 
Kết thúc bài giảng 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_tuan_11_bai_nguoi_trong_na.pptx