Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 11: Làm anh - Phan Thị Lương Duyên

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 11: Làm anh - Phan Thị Lương Duyên

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 11: Làm anh

LÀM ANH

Làm anh khó đấy //

Phải đâu chuyện đùa //

Với em gái bé //

Phải “người lớn” cơ. //

ppt 6 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 279Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 11: Làm anh - Phan Thị Lương Duyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chào mừng thầy cô vê dự giờ lớp 1B 
00:00:06 
- 
- 
? 
Giáo viên :Phan Thị Lương Duyên 
Trường tiểu học Châu Cường 
LÀM ANH 
Làm anh khó đấy // 
Phải đâu chuyện đùa // 
Với em gái bé // 
Phải “người lớn” cơ. // 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« vµ c¸c em! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_1_tuan_11_lam_anh_phan_thi_luong_duyen.ppt