Bài giảng Tập làm văn Lớp 3 - Nghe-kể:Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay

Bài giảng Tập làm văn Lớp 3 - Nghe-kể:Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay

1. Nghe và nói lại từng mục trong bài Vươn tới các vì sao.

a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ

c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ

1. Nghe và nói lại từng mục trong bài Vươn tới các vì sao.

c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ

b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng

ppt 19 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 284Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập làm văn Lớp 3 - Nghe-kể:Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP TIẾN B 
Tập làm văn - Lớp 3B 
Nghe – kể:Vươn tới các vì sao 
Ghi chép sổ tay. 
TËp lµm v¨n 
1. Nghe và nói lại từng mục trong bài Vươn tới các vì sao . 
a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ 
b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng 
c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ 
Tàu vũ trụ 
Phương Đông1 
Am –xtơ- rông 
Phạm Tuân 
NGHE - KỂ : VƯƠN TỚI CÁC VÌ SAO 
GHI CHÉP SỔ TAY 
1. Nghe và nói lại từng mục trong bài Vươn tới các vì sao. 
a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ 
b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng 
c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ 
Tàu vũ trụ 
Phương Đông 1 
Phạm Tuân 
Am –xtơ- rông 
a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ 
b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng 
c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ 
 Tàu vũ trụ 
 Phương Đông1 
Am –xtơ- rông 
Phạm Tuân 
+ Ngày,tháng,năm nào, Liên Xô phóng thành công con tàu vũ trụ Phương Đông 1? 
Ngày 12 - 4 -1961 Liên Xô Phóng thành công con tàu 
vũ trụ Phương Đông 1 
Đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga –rin 
Đi một vòng quanh trái đất 
- Đưa nhà du hành vũ trụ nào đi trên con tàu đó? 
a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ 
- Đi mấy vòng quanh trái đất? 
 Ngày, tháng, năm nào nhà du hành vũ trụ Am – xtơ – rông người Mĩ được con tàu A- pô- lô đưa lên mặt trăng? 
 Ngày 21- 7- 1969 nhà du hành vũ trụ Am-xtơ-rông 
người Mĩ được con tàu vũ trụ A-pô – lô đưa lên mặt trăng. 
b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng 
Am –xtơ- rông 
 Anh hùng Phạm Tuân tham gia chuyến bay vũ trụ trên con tàu Liên hợp của Liên Xô năm nào? 
c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ 
- Anh hùng Phạm Tuân tham gia chuyến bay tàu vũ trụ trên con tàu liên hợp của Liên Xô năm 1980 
1. Nghe và nói lại từng mục trong bài Vươn tới các vì sao. 
a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ 
b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng 
c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ 
Tàu vũ trụ Phương Đông1 
Am –xtơ- rông 
Phạm Tuân 
1. Nghe và nói lại từng mục trong bài Vươn tới các vì sao. 
a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ 
 Tàu vũ trụ Phương Đông 1 
b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng 
c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ 
 Phạm Tuân 
1. Nghe và nói lại từng mục trong bài Vươn tới các vì sao. 
a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ 
b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng 
c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ 
Tàu vũ trụ Phương Đông1 
Am –xtơ- rông 
Phạm Tuân 
2. Ghi vào sổ tay những ý chính trong bài trên. 
 a. Ng ười đầu tiên bay vào vũ trụ: Ga-ga-rin, 12 - 4 - 196 1 
b. Ng ười đầu tiên lên mặt tr ă ng là Am-xt ơ -rông, ng ười Mĩ, ngày 21-7- 1969. 
Hoặc: 12 - 4 1961, Liên Xô phóng tàu vũ trụ Ph ươn g Đông 1, đư a Ga-ga-rin bay một vòng quanh trái đất . 
Hoặc: Ngày 21-7- 1969, Am-xt ơ -rông, ng ười Mĩ, là ng ười đầu tiên lên mặt tr ă ng. 
c. Ng ười Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là Phạm Tuân, 1980. 
Hoặc: N ăm 1980, Phạm Tuân là ng ười Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. 
CỦNG CỐ - DẶN DÒ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_lop_3_nghe_kevuon_toi_cac_vi_sao_ghi_c.ppt