Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài: a c

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài: a c

I, Nội dung

Sau bài học, các con:

+ Biết cách đọc và viết hai chữ cái

+ Bổ sung thêm chữ cái cho bản thân

II,Chuẩn bị

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1

 

pptx 12 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 903Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài: a c", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾNG VIỆT LỚP 1 
___________ 
a 
c 
a 
c 
a 
A 
a 
c 
C 
c 
s 
h 
a 
c 
C 
e 
u 
a 
v 
c 
s 
h 
a 
c 
C 
e 
u 
a 
v 
c 
ca 
c a 
a 
c 
c 
a 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_bai_a_c.pptx