Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

 Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

Mẫu: Số thìa nhiều hơn số cốc.

 Số cốc ít hơn số thìa.

 Số đĩa nhiều hơn số cốc

 Số cốc ít hơn số đĩa

 Số thìa và số đĩa bằng nhau

ppt 25 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 211Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN LỚP 1 
Bài: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau 
Toán 
 Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau 
Toán 
 Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau 
Mẫu: Số thìa nhiều hơn số cốc. 
 Số thìa và số đĩa bằng nhau 
 Số đĩa nhiều hơn số cốc 
 Số cốc ít hơn số thìa. 
 Số cốc ít hơn số đĩa 
Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau 
Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau 
3. Xem tranh rồi kiểm tra câu nào đúng, câu nào sai? 
a) Số xô nhiều hơn số xẻng 
b) Số xẻng ít hơn số người. 
c) Số người và số xô bằng nhau. 
s 
3. Xem tranh rồi kiểm tra câu nào đúng, câu nào sai? 
a) Số xô nhiều hơn số xẻng 
b) Số xẻng ít hơn số người. 
c) Số người và số xô bằng nhau. 
s 
s 
3. Xem tranh rồi kiểm tra câu nào đúng, câu nào sai? 
a) Số xô nhiều hơn số xẻng 
b) Số xẻng ít hơn số người. 
c) Số người và số xô bằng nhau. 
s 
s 
đ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
 Đáp án: Đúng 
2 . Số quả ở cây bên trái nhiều hơn số quả ở cây bên phải: 
 Đúng hay Sai 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
 Đáp án: Đúng 
2 . Số con ếch ít hơn số lá sen: Đúng hay Sai? 
 đúng 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
 Đáp án: Sai 
2. Số con vịt ở dưới áo ít hơn số con vịt ở trên bờ. Đúng hay Sai? 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
 Đáp án: đúng 
3. Số cà rốt và số thỏ bằng nhau: Đúng hay Sai? 
Hết giờ 
Tiết 9: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau 
Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2020 
Toán 
Tiết 
 học 
 đến 
 đ â y 
 l à 
 kết 
 th ú c. 
 K í nh ch ú c c á c thầy c ô mạnh khỏe v à 
c ô ng t á c tốt. Xin tr â n trọng cảm ơn 
x 
x 
x 
x 
s 
s 
đ 
C©u nµo ®óng ? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_hoc_lop_1_bai_nhieu_hon_it_hon_bang_nhau.ppt