Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bài toán có lời văn

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bài toán có lời văn

 Bài 1 :

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài toán : Có bạn, có thêm .bạn đang đi tới.

Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn ?

Bài 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán :

Bài toán : Có con thỏ, có thêm . con thỏ

đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ?

ppt 12 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 240Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bài toán có lời văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Toán 
Bài toán có lời văn 
Chào mừng quý thầy cô về dự hội giảng 
Toán 
Đặt tính rồi tính : 
14 + 5 
KIỂM TRA BÀI CŨ : 
ĐIền số vào dưới 
mỗi vạch của tia số : 
 Tính : 
15 + 1 – 6 = 
17 – 5 – 1 = 
10 
20 
KIỂM TRA BÀI CŨ : 
Lớp làm bảng con : 
Đặt tính rồi tính : 18 – 7 
Toán 
BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN 
Toán 
Bài 1 : 
Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán: 
 Bài toán : Có bạn, có thêm.bạn đang đi tới. 
Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn ? 
1 
3 
Bài 2: 
Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán : 
Bài toán : Có  con thỏ, có thêm . con thỏ 
đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ? 
5 
4 
Nghỉ giải lao 
Viết tiếp câu hỏi để có bài toán: 
Bài 3: 
Bài toán : Có 1 gà mẹ và 7 gà con. 
Hỏi  ? 
có tất cả bao nhiêu con gà 
1 
7 
Bài 4 
Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán : 
 Có.con chim đậu trên cành, có thêmcon chim bay đến. 
Hỏi? 
Bài toán : 
Bài 4 : 
Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán: 
Có 4 con chim đậu trên cành, có thêm 2 con chim bay đến . Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim ? 
Bài toán : 
Môn: Toán 
BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN 
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_bai_toan_co_loi_van.ppt