Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 7 (2 tiết) - Hà Thị Thanh Tâm

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 7 (2 tiết) - Hà Thị Thanh Tâm

MỤC TIÊU:

- Biết về số đếm là số 7

- Vận dụng bài số 7 đã được học áp dụng vào cuộc sống và thực tiễn

- Vận dụng bài đã học để làm bài tập nâng cao năng lực

pptx 23 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 72Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 7 (2 tiết) - Hà Thị Thanh Tâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 GV: HÀ THỊ THANH TÂM 
Trường tiểu học 2 Khánh Bình Tây 
Chào mừng quý phụ huynh cùng các em tham gia buổi học 
MÔN TOÁN 
Bài: Số 7 
(2 tiết) 
Khởi động 
Trò chơi: Tạo nhóm 6 
THỰC HÀNH 
Tiết 2 
Luyện tập 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
6 
7 
7 
6 
3 
2 
5 
7 
6 
5 
4 
3 
1 
4 
5 
6 
7 
7 
4 
tím 
Buổi học đến đây là kết thúc mời các em nghỉ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_so_7_2_tiet_ha_thi_thanh_tam.pptx