Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 9

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 9

MỤC TIÊU:

- Biết về số đếm là số 9, tách và gộp số 9

- Vận dụng bài số 9 đã được học áp dụng vào cuộc sống và thực tiễn

- Vận dụng bài đã học để làm bài tập nâng cao năng lực

pptx 9 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 61Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỐ 9 
9 
9 
8 
1 
9 gồm 8 và 1 
1. Nói các cách tách - gộp 9 
9 
7 
2 
9 gồm 7 và 2 
9 
6 
3 
9 gồm 6 và 3 
9 
5 
4 
9 gồm 5 và 4 
TIẾT 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
2 
4 
7 
6 
8 
8 
9 
7 
6 
5 
9 
6 
3 
3 
5 
2 
3 
9 
4 
5 
< 
> 
> 
= 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_so_9.pptx