Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Thực hành đo độ dài - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Thực hành đo độ dài - Năm học 2021-2022

Muốn vẽ 1 đoạn thẳng có độ dài cho trước em vẽ như thế nào?

- Đặt thước, kẻ một đoạn thẳng bắt đầu từ vạch ghi số 0 đến vạch ghi số đo độ dài cho trước của đoạn thẳng.

- Nhấc thước kẻ ra, ghi tên ở 2 đầu đoạn thẳng mới vẽ.

- Ta được đoạn thẳng cần vẽ.

ppt 17 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Thực hành đo độ dài - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các con đến với tiết học ! 
Điền số vào chỗ chấm? 
3hm =....m 
5m =.... cm 
 2dam =....m 
 1m =....dm 
2m =....cm 
3cm =....mm 
300 
500 
20 
10 
200 
30 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021 
Toán 
Thực hành đo độ dài 
(Trang 47) 
Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021 
Đoạn thẳng 
Độ dài 
AB 
CD 
EG 
7cm 
12 cm 
1dm 2 cm 
Bài 1 : Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài được nêu ở bảng sau: 
Toán 
Thực hành đo độ dài (Tiết 1) 
 Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7cm. 
A 
B 
7cm 
 - Đặt thước, kẻ một đoạn thẳng bắt đầu từ vạch ghi số 0 đến vạch ghi số 7 . 
 - Nhấc thước ra, ghi chữ A và B ở hai đầu đoạn thẳng. 
 Ta có đoạn thẳng AB dài 7cm . 
Cách vẽ 1 : 
 Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 12cm. 
D 
12cm 
C 
 Vẽ đoạn thẳng EG có độ dài 1dm 2cm. 
- Đơn vị đo độ dài đoạn thẳng EG khác với đơn vị đo độ dài đoạn thẳng CD ở điểm nào? 
- 1dm2cm gồm bao nhiêu cm? 
- Vậy độ dài đoạn thẳng CD và đoạn thẳng EG như thế nào? 
Đoạn thẳng EG có 2 đơn vị đo. 
12 cm. 
2đoạn thẳng bằng nhau. 
 Muốn vẽ 1 đoạn thẳng có độ dài cho trước em vẽ như thế nào? 
 Đặt thước, kẻ một đoạn thẳng bắt đầu từ vạch ghi số 0 đến vạch ghi số đo độ dài cho trước của đoạn thẳng. 
 Nhấc thước kẻ ra, ghi tên ở 2 đầu đoạn thẳng mới vẽ. 
 Ta được đoạn thẳng cần vẽ. 
 Bài 2 : Thực hành 
Đo độ dài rồi cho biết kết quả đo: 
a) Chiều dài cái bút của em. 
b) Chiều dài mép bàn học của em. 
c) Chiều cao chân bàn học của em. 
 Muốn đo độ dài 1 đồ vật ta làm thế nào? 
 Áp sát thước vào vật cần đo, một đầu ứng với vạch ghi số 0. Đầu kia ứng với vạch ghi số nào, chính là độ dài của đồ vật đó. 
Một vài loại thước dùng để đo độ dài: 
Thước thẳng 
Một vài loại thước dùng để đo độ dài: 
Thước dây 
 Bài 2 : Thực hành 
Đo độ dài rồi cho biết kết quả đo: 
13cm 
a) Chiều dài cái bút của em. 
 b) Đo độ dài mép bàn học của em . 
X 
 b) Mép bàn học của em dài: 110cm. 
 c) Đo chiều cao chân bàn học của em . 
 c)Chân bàn học của em cao: 65cm. 
 Muốn đo độ dài 1 đồ vật ta làm thế nào? 
 Áp sát thước vào vật cần đo, một đầu ứng với vạch ghi số 0. Đầu kia ứng với vạch ghi số nào, chính là độ dài của đồ vật đó. 
 Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7cm. 
A 
B 
7cm 
 - Chữ A và B ở hai đầu đoạn thẳng. Đặt thước, kẻ một đoạn thẳng bắt đầu từ vạch ghi số 0 đến vạch ghi số 7 . 
 - Nhấc thước ra, ghi 
 Ta có đoạn thẳng AB dài 7cm . 
Cách vẽ 1 : 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_tiet_1_bai_thuc_hanh_do_do_dai_nam_hoc.ppt