Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 12: Người dân trong cộng đồng

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 12: Người dân trong cộng đồng

- Hằng ngày, bạn thường gặp những ai? Họ làm những công việc gì?

- Quan sát bức tranh và nói về công việc của những người trong hình. Những việc làm đó có lợi ích gì?

- Việc làm của các bạn trong mỗi hình có lợi ích gì?

Giới thiệu về công việc của những người xung quanh bạn.

pptx 19 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 187Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 12: Người dân trong cộng đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hằng ngày, bạn thường gặp những ai? 
Họ làm những công việc gì? 
Nói về công việc của những người trong hình. 
Những việc làm đó có lợi ích gì? 
1 
2 
3 
4 
1 
Nói về công việc của những người trong hình. 
Những việc làm đó có lợi ích gì? 
2 
Nói về công việc của những người trong hình. 
Những việc làm đó có lợi ích gì? 
3 
Nói về công việc của những người trong hình. 
Những việc làm đó có lợi ích gì? 
4 
Nói về công việc của những người trong hình. 
Những việc làm đó có lợi ích gì? 
1 
2 
3 
4 
Nói về công việc của những người trong hình. 
Những việc làm đó có lợi ích gì? 
Việc làm của các bạn trong mỗi hình có lợi ích gì? 
5 
6 
Việc làm của các bạn trong mỗi hình có lợi ích gì? 
5 
Việc làm của các bạn trong mỗi hình có lợi ích gì? 
6 
Việc làm của các bạn trong mỗi hình có lợi ích gì? 
5 
6 
Bạn đã làm được 
những việc gì có ích 
cho cộng đồng? 
Việc làm của các bạn trong mỗi hình có lợi ích gì? 
Người dân trong cộng đồng làm nhiều công việc khác nhau. Chúng mình biết ơn và trân trọng công việc của họ. 
Giới thiệu về công việc của những người 
xung quanh bạn. 
Bố bạn làm công việc gì? 
Bố mình là bộ đội. 
Sưu tầm hình ảnh và nói về công việc mơ ước 
của bạn. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_12_nguoi_dan_trong_co.pptx