Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật

Tự nhiên và xã hội

Nhận biết cây cối và con vật

Giữa các cây có điểm khác nhau, giống nhau:

Thảo luận nhóm 4

Hãy kể tên các con vật mà em đã sưu tầm được

Hãy chỉ và nói tên các con vật

pptx 20 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 251Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tự nhiên và Xã hội 
Nhận biết cây cối và con vật 
cây rau 
cây hoa 
 cây gỗ 
cây hoa 
cây rau 
cây gỗ 
cây rau 
cây hoa 
cây gỗ 
cây hoa 
Tự nhiên và xã hội 
Nhận biết cây cối và con vật 
Giữa các cây có đ iểm khác nhau, giống nhau: 
Khác nhau 
hình dạng 
kích thước 
Giống nhau 
 rễ 
thân 
 lá 
 hoa 
Su hào 
Cà rốt 
Cải bẹ 
Cà chua 
Rau muống 
Cà tím 
Cây rau 
Hoa lan đ ất 
Hoa đ ào 
Hoa quỳ 
Hoa sen 
Hoa ti gôn 
Hoa x ươ ng rồng 
Cây hoa 
Cây bằng l ă ng 
Cây đ a 
Cây bạch đ àn 
Cây mít 
Cây gỗ 
Nghỉ giữa tiết 
Hãy kể tên 
các con vật mà em đ ã s ư u tầm đư ợc 
Thảo luận nhóm 4 
Hãy chỉ và nói tên các con vật 
Con chó 
Con muỗi 
Con gián 
Con gà 
Cá chim 
Con mèo 
Con chuột 
Cá trê 
Con ruồi 
Con vịt 
Con cá sấu 
Con cá heo 
Con tê giác 
Con ngựa vằn 
Con đ ại bàng 
Con h ươ u 
khác nhau 
H ì n h dạng, kích thước, nơi sống 
Giữa các con vật có đ iểm khác nhau,giống nhau: 
Đầu, 
 mình, 
cơ quan di chuyển 
giống nhau 
Trò ch ơ i : Ô số kì diệu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Đố bạn hoa gì? 
Hoa sứ 
Đố bạn con gì? 
Con ngựa 
Đố bạn cây gì? 
Cây bàng 
Đố bạn con gì? 
Con b ư ớm 
Đố bạn rau gì? 
Rau mồng t ơ i 
Đố bạn con gì? 
Con cá 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_29_nhan_biet_cay_coi.pptx