Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên

Em hãy chỉ ra đâu là những cảnh vật tự nhiên trong nhưng bức tranh dưới đây?

Kết luận:

Tự nhiên là nhưng sự vật xung quanh chúng ta.

 Ví dụ: Cây cối, mưa gió, đồi núi .

* Hãy nói về cảnh vật xung quanh chúnh ta.

 

pptx 4 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 220Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 1: TN-XHBài 35 - Ôn tập: Tự nhiên 
Em hãy quan sát nh ư ng bức tranh d ư ới đ ây và trả lời câu hỏi. 
- Mỗi bức tranh trên vẽ về những phong cảnh, Hiện t ư ợng gi? 
Em hãy chỉ ra đ âu là những cảnh vật tự nhiên trong nh ư ng bức tranh d ư ới đ ây? 
Kết luận: 
Tự nhiên là nh ư ng sự vật xung quanh chúng ta. 
 Ví dụ: Cây cối, m ư a gió, đ ồi núi. 
* Hãy nói về cảnh vật xung quanh chúnh ta. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_35_on_tap_tu_nhien.pptx