Giáo án chuẩn kiến thức Tuần 7 - Lớp 1

Giáo án chuẩn kiến thức Tuần 7 - Lớp 1

Tiết 2

 Môn : Học Vần

 Tiết : 50

 Bài 27 : ÔN TẬP ( Tiết 1 )

I) Mục tiêu:

 _ Học sinh đọc và viết 1 cách chắc chắn các âm và chữ vừa học trong tuần: p-ph, g-gh, q-qu, gi-ng,ngh, y, tr

 _ Đọc viết đúng từ ngữ ứng dụng.

 _ Học sinh biết ghép âm, tạo tiếng mới .

 _ Đặt dấu thanh đúng vị trí.

 _ Viết đúng mẫu, đều nét, đẹp.

II) Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

_ Bảng ôn trang 56 , tranh truyện kể.

2. Học sinh:

_ Sách giáo khoa , bảng con, bộ đồ dùng tiếng Việt .

III) Các hoạt động dạy và học:

 

doc 36 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 29/01/2021 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án chuẩn kiến thức Tuần 7 - Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
pNgày dạy : Thứ hai, ngày 11/10/2010
Tiết:1
 Sinh hoạt dưới cờ.
Tiết 2
 Môn : Học Vần
 Tiết : 50
 Bài 27 : ÔN TẬP ( Tiết 1 )
Mục tiêu:
 _ Học sinh đọc và viết 1 cách chắc chắn các âm và chữ vừa học trong tuần: p-ph, g-gh, q-qu, gi-ng,ngh, y, tr
 _ Đọc viết đúng từ ngữ ứng dụng.
 _ Học sinh biết ghép âm, tạo tiếng mới .
 _ Đặt dấu thanh đúng vị trí.
 _ Viết đúng mẫu, đều nét, đẹp.
Chuẩn bị:
Giáo viên:
Bảng ôn trang 56 , tranh truyện kể.
Học sinh: 
Sách giáo khoa , bảng con, bộ đồ dùng tiếng Việt .
Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1/ Khởi động: Hát 
 2/ Kiểm tra bài cũ: âm y – tr 
Cho 1 học sinh đọc : y-tr, tre ngà, y tá
 _ Cho 1 học sinh đọc: 
Cho 1 học sinh đọc: Bé bị ho, mẹ cho b
Cho học sinh viết ở bảng con: y-tr, tre ngà, y tá
Nhận xét 
3/ Dạy học bài mới:
GTB:(2’) Cho HS xem tranh phố , quê.
 _ Tuần vừa qua các em đã học những âm và chữ mới nào?
 _ Hôm nay chúng ta học bài ôn tập.
Hoạt động1: (10’) Ôn các âm , chữ vừa học
Mục tiêu: Củng cố cho học sinh hệ thống các âm đã học ở tiềt trước
Cách tiến hành: 
Giáo viên đọc cho học sinh chỉ chữ ở bảng lơâp
Các em tự chỉ.
à Giáo viên sửa cho học sinh
Hoạt động 2:(15’) Ghép chữ thành tiếng
Mục tiêu: Học sinh biết ghép các chữ ở cột ngang và cột dọc để tạo thành tiếng
Cách tiến hành: 
Cho học sinh lấy bộ chữ và ghép: chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng 1.
Ghép từ tiếng ở cột dọc với dấu ở dòng ngang của bảng 2 
à Giáo viên giải thích: í ới, lợn ỉ, ì ạch, béo ị, ý chí, ỷ lại
Hoạt động 3:(10’) Đọc từ ngữ ứng dụng
Giáo viên ghi bảng:
nhà ga	quả nho
tre ngà	ý nghĩ
Giáo viên sửa lỗi phát âm
à Giáo viên giải thích nghĩa.
Hoạt động 4:(10’) Tập viết
Nêu tư thế ngồi viết
Giáo viên hướng dẫn viết .
Tre ngà: đặt bút viết tr, lia bút viết e ,cách 1 con chữ o viết ng lia bút viết a, nhấc bút đặt dấu huyền trên a.
Quả nho: gv viét mẫu và hướng dẫn.
4/ Củng cố- dặn dò:(3’)
Học sinh đọc toàn bài
_ Nhận xét.
 _ Hát chuyển tiết 2
_ Học sinh đọc
_ Học sinh đọc
Học sinh làm theo yêu cầu.
Học sinh chỉ chữ .
Học sinh khác đọc âm.
Học sinh ghép và nêu
Học sinh nêu
Học sinh luyện đọc
Học sinh nêu
Học sinh viết trên không, trên bàn, bảng con.
 Môn môn : Học vần
 Tiết :51
 Bài 27 : ÔN TẬP(Tiết 2 )
Mục tiêu:
Học sinh đọc đúng các âm, chữ vừa ôn.
Đọc đúng từ ngữ, câu ứng dụng.
Đọc trơn, nhanh tiếng từ, câu
Viết đúng độ cao, và viêt liền mạch.
HS trung bình kể lại 1 đoạn truyện theo tranh truyện kể: Thánh Gióng
HS khá , giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.
Rèn chữ để rèn nết người
Tự tin trong giao tiếp
Chuẩn bị:
Giáo viên:
Tranh vẽ minh họa, câu ứng dụng, tranh truyện kể.
Học sinh: 
Vở tập viết , sách giáo khoa
Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
 1/ Khởi động: Hát
 2/ Kiểm tra bài cũ:
 3/ Dạy học bài mới:
 a/ Giới thiệu bài: (1’)Chúng ta sang tiết 2
 b/ hoạt động 1: (14’) Luyện đọc
Mục tiêu: Đọc đúng phát âm chính xác các tiếng từ các âm đã học
Cách tiến hành: 
Giáo viên cho đọc các tiếng ôn ở bảng 1 và 2
Đọc từ ứng dụng 
Đọc chữ viết
Giáo viên treo tranh
Tranh vẽ gì?
	® giáo viên ghi câu ứng dụng
Giáo viên chỉnh sửa phát âm cho học sinh
Hoạt động 2: (10’) Luyện viết
*Muc Tiêu : Học sinh viết đúng nét, đều, đẹp
* Cách tiến hành: 
Nêu lại tư thế ngồi viết.
Cho hs viết bài vào vtv
Giáo viên thu vở chấm
Nhận xét 
Hoạt động 3: (15’)Kể chuyện Tre ngà
* Mục tiêu: nghe hiểu và kể lại theo tranh chuyện kể Tre ngà
* Cách tiến hành: 
Giáo viên treo từng tranh và kể
Tranh 1: có 1 em bé lên 3 tuổi vẫn chưa biết cười nói
Tranh 2: bỗng 1 hôm có người rao : vua cần người đánh giặc
Tranh 3: từ đó chú bỗng lớn nhanh như thổi
Tranh 4: chú và ngựa đi đến đâu giặc hết như rạ, chốn chạy tan tác
Tranh 5: gậy sắt gẫy, chú liền nhổ luôn cụm tre cạnh đó thay gậy
Tranh 6: ngựa sắt hí vang đưa chú về trời
Giáo viên hướng dẫn tìm hiểu nội dung tranh
à Qua đây ta thấy truyền thống đánh giặc cứu nước của trẻ nước nam
Củng cố – Dặn dò:(5’)
Giáo viên chỉ bảng ôn
Tổ chức cho hs tìm tiếng có chứa âm vừa ôn.
Nhận xét
Đọc lại bài đã học
Nhận xét tiết học.
Học sinh đọc cá nhân
Học sinh quan sát 
Học sinh nêu 
Học sinh luyện đọc
Học sinh nêu 
Học sinh viết trên vở
Học sinh quan sát 
Học sinh lắng nghe
Học sinh nêu nội dung từng tranh
Học sinh kể theo nhóm
Học sinh đọc theo
Tìm chữ và tiếng vừa học theo yêu cầu của giáo viên 
 Môn : Toán
 Tiết :25
 KIỂM TRA
 Mục tiêu:
Kiểm tra kết quả học tập của học sinh về :
Nhận biết số lượng trong phạm vi 10, viết các số 0 ® 10.
Nhận biết số thứ tự mỗi số trong dãy số 0 ® 10
Nhận biết hình vuông, tròn, tam giác
 Đề kiểm tra trong vòng 35’
 Môn : ĐẠO ĐỨC
 TIẾT: 7
	 Bài 4 : GIA ĐÌNH EM (Tiết 1)
Mục tiêu:
Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương, chăm sóc.
Trẻ em có bổn phận lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ và anh chị.
Học sinh biết yêu quý gia đình của mình.
Yêu thương kính trọng lễ phép với ông bà cha mẹ.
Quý trọng những bạn biết lễ phép ,vâng lời ông bà cha mẹ.
Chuẩn bị:
Giáo viên:
 Tranh , bài hát “ cả nhà thương nhau”
Học sinh: 
Vở bài tập.
 Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của Giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
 1/ khởi động: hát
 2/ Kiểm tra bài cũ: (3’) Giữ gìn sách vở đồ – đồ dùng học tập.
Nêu tên các đồ dùng học tập mà em có.
Nêu cách giữ gìn .
Nhận xét 
a/ khởi động:(1’)
3/ Dạy học bài mới:
b/ GTB: (1’) Gia đình em( t1)
c/ Hoạt động1: (5’) Giới thiệu gia đình mình.
Mục tiêu: Học sinh biết kể về gia đình mình
Cách tiến hành: 
Các tiến hành
Mỗi nhóm 4 em kể về gia đình của mình
Gia đình em có mấy người ?
Bố mẹ em tên gì ?
Anh chị em bao nhiêu tuổi, học lớp mấy
Kết luận :Chúng ta ai cũng có một gia đình.
Hoạt động 2: (8’) Xem bài tập 2 kể lại nội dung
Mục tiêu: Kể tên được nội dung tranh
Cách tiến hành: 
Cách tiến hành
Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận nội dung các bức tranh 
à Giáo viên chốt lại nội dung từng tranh
Tranh 1: Bố mẹ đang hướng dẫn con học bài.
Tranh 2: Bố mẹ đưa con đi chơi đu quay ở công viên.
Tranh 3: Gia đình đang sum họp bên mâm cơm.
Tranh 4: Bạn nhỏ đang bán báo phải xa mẹ.
Trong các tranh bạn nào đang sống hạnh phúc với gia đình?
Bạn nào phải sống xa cha mẹ ? Vì sao?
Kết luận:
Các em hạnh phúc khi được sống trong gia đình, chúng ta phải biết cảm thông chia sẻ với các bạn thiệt thòi, không được sống cùng gia đình.
Hoạt động 3: (10’) Đóng vai ở bài tập 3
Mục tiêu: Đóng được các tình huống trong tranh
Cách tiến hành: 
Cách tiến hành
Chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm 1 bức tranh và đóng vai theo tình huống trong tranh.
à Giáo viên kết luận cách ứng sử
Tranh 1: Nói” vâng ạ”và thực hiện theo lời mẹ dặn
Tranh 2: Chào bà và cha mẹ khi đi học về
Tranh 3: Xin phép bà đi chơi.
Tranh 4: Nhận qùa bằng 2 tay và nói cám ơn.
* Kết luận: Các em phải có bổn phận kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà ,cha mẹ.
 4/ Củng cố – Dặn dò: (2’)
Hôm nay học bài gì?
Dặn hs về nhà xem lại bài,chuẩn bị bài sau.
GD hs biết yêu thương và quý trọng những người trong gia đình.
Nhận xét tiết học.
- HS hát bài” Cả nhà thương nhau”
Học sinh sưu tầm về gia đình của mình.
Học sinh kể cho bạn kế bên nghe về gia đình của mình
Một vài học sinh kể trước lớp
Học sinh thảo luận 4 bức tranh
Đại diện nhóm kể về nội dung tranh
Lớp nhận xét, bổ sung
_ HS trả lời.
_ HS lắng nghe.
Các em chuẩn bị đóng vai 
Các nhóm lên đóng vai
Lớp theo dõi nhận xét 
_ HS chú ý.
Ngày dạy: Thứ ba, 13/10/2009.
 Phân mơn: Học Vần
 Tiết :
 Bài 28 : Ôn tập âm và chữ ghi âm( Tiết 1)
Mục tiêu:
Học sinh đọc và viết 1 cách chắc chắn các âm và chữ đã được học.
Học sinh biết ghép âm, tạo tiếng.
Đặt dấu thanh đúng vị trí.
Viết đúng mẫu, đều nét, đẹp.
Thấy được sự phong phú của tiếng việt .
Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
Bộ đồ dùng tiếng việt , sách giáo khoa 
2. Học sinh: 
Sách giáo khoa , bảng con, bộ đồ dùng tiếng Việt .
Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
Khởi động: (1’)
Kiểm tra bài cũ:
dạy học bài mới:
Giới thiệu bài: (1’) Ôn tập âm và chữ ghi âm ( tiết 1) 
Hoạt động 1: Ôân các âm (15’)
Mục tiêu: Củng cố cho học sinh hệ thống các âm đã học.
Cách tiến hành: 
Giáo viên chia lớp thành 4 tổ mỗi tổ đưa 1 rổ có các âm đã học.
Em hãy gọi tên các âm của nhóm mình. Các bạn khác khi nghe đọc sẽ viết vào bảng con.
Hoạt động 2: Ghép chữ (10’)
Mục tiêu: Học sinh biết ghép các chữ để tạo thành tiếng 
Cách tiến hành: 
Lấy bộ đồ dùng ghép các âm đã học với nhau, và đọc to tiếng mình vừa ghép
à Giáo viên chỉnh sửa cho học sinh
Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng (10’)
Mục tiêu: Đọc đúng rỏ ràng các từ ngữ ứng dụng
Cách tiến hành: 
Giáo viên ghi bảng:
rổ khế
dì lê
gì hả bé ?
ghé nhà
chu ... c sinh nêu 
	4 hs lên thi đua.
Tiết 3
Mơn: Âm nhạc.
 Mơn : Tốn
 Tiết : 28
Bài : Phép cộng trong phạm vi 4.
I/ Mục tiêu:
Giúp học sinh hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
Học sinh yêu thích học Toán.
II/ Chuẩn bị:
Giáo viên:
Vật mẫu, phép tính.
Học sinh :
Sách giáo khoa, bộ đồ dùng học toán.
III/ Các hoạt dộng dạy và học:
3/ Dạy- Học bài mới:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1/ Khởi động : (1’)hát
 2/ kiểm tra bài cũ : Luyện tập (5’)
Cho học sinh đọc bảng cộng trong phạm vi 3.
Làm bảng con một số phép tính.
Nhận xét .
GTB:(1’)Phép cộng trong phạm vi 4
Hoạt động 1: (10’) Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 4
Mục tiêu: Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4
Cách tiến hành: 
Bước 1: Hướng dẫn học sinh phép cộng 3 cộng 1 bằng 4
Giáo viên đính mẫu vật 3 con chim thêm 1 con chim nữa.
Có 3 bông hoa thêm 1 bông hoa.Hỏi tất cả có mấy bông hoa?
- Cho hs nhắc lại.
 - Yêu cầu hs nêu phép tính.
 - Hỏi : 3 cộng 1 bằng mấy?
Bước 2: Hướng dẫn học sinh phép cộng: 2+2=4
Tương tự như phép cộng 3+1=4
Bước 3: Hướng dẫn học sinh phép cộng: 1+3=4
Giáo viên làm tương tự như trên nhưng với que tính.
Bước 4: Học thuộc bảng cộng trong phạm vi 4
Giáo viên ôn lại các công thức mới lập:
Bước 5: 
Quan dát hình vẽ, nêu 2 bài toán có 3 chấm tròn thêm 1 chấm tròn nữa, hỏi tất cả có mầy chấm tròn?
Nêu 2 phép tính của 2 bài toán
Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính?
Vị trí của các số trong phép tính: 3+1 và 1+3 có giống hay khác nhau?
* Vị trí của các số trong 2 phép tính là khác nhau nhưng kết quả của 2 phép tính đều bằng 4. Vậy phép tính 3+1 cũng bằng1+3
Hoạt động 2: Thực hành (23’)
Mục tiêu : Vận dụng các công thức bảng cộng trong phạm vi 4 để làm tính cộng
Cách tiến hành: 
Bài 1 : Tính
Giáo viên gọi 3 học sinh lên bảng làm bài 
Giáo viên nhận xét cho điểm
Bài 2 : 
Học sinh đọc yêu cầu bài toán tính
Phải viết kết quả sao cho thẳng cột
Giáo viên gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài.
Nhận xét 
Bài 3 : Điền dấu >, <, =
Trước khi điền dấu ta phải làm gì?
Giáo viên nhận xét cho điểm.
 _ Bài 4: Viết phép tính thích hợp.
 + HD hs quan sát tranh nêu bài toán, viết phép tính thích hợp.
 + HS làm bài, nhận xét.
4/ Củng cố- Dặn dò: (5’)
 _ Cho hs đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.
 trò chơi 
Trò chơi thi đua : ai nhanh, ai đúng ” điền số thích hơp”
Nhận xét
Về nhà học thuộc bảng cộng trong phạm vi 4.
Chuẩn bị bài luyện tập
Nhận xét tiết học.
Học sinh quan sát
Học sinh trả lời: có 3 con chim thêm 1 con chim. Tất cả có 4 con chim.
- Hs nhắc lại.
Học sinh nêu phép tính : 3+1=4
Học sinh đọc cá nhân 
- HS trả lời.
_ Hs đọc thuộc các công thức theo hướng dẫn.
Học sinh nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán trên.
Học sinh nêu
 3+1=4
 	 1+3=4
 _ bằng nhau và bằng 4
 _ HS trả lời: Vị trí của số 1 và số 3 là khác nhau của 2 phép tính.
_ HS chú ý.
1/ Học sinh làm bài :
 1+3=4 3+1=4 1+1=2
 2+2=4 2+1=4 1+2=3
2/ 
Học sinh làm bài
3/ 
Ta phải thực hiện phép tính nếu có.
2+1=3 4>1+2
1+3>3 4=1+3
1+1<3 4=2+2
Học sinh đổi vở sữa bài
4/ HS làm bài, chữa bài:
1+3=4
(hoặc: 3+1=4)
_ HS đọc.
Mỗi nhóm 3 em tham gia trò chơi
Ngày dạy: thứ sáu , 16/10/2009
 Phân mơn: Tập Viết
 Tiết : 5
Bài : Cử tạ, thợ xẻ, chữ số
I/ Mục tiêu:
Học sinh viết đúng nét: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô.
Viết đúng quy trình, đúng cở chữ, khoảng cách đặt dấu thanh đúng vị trí .
Rèn chữ để rèn nết người 
II/ Chuẩn bị:
1/ Giáo viên:
Chữ mẫu, bảng kẻ ô li 
2/ Học sinh: 
Vở viết, bảng con 
III/ các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của HS
 1/ khởi động: (1’)
 2/ kiểm tra bài cũ: Âm k – kh (5’)
Viết bảng con: k - kh
So sánh chữ : k - kh
Nhận xét 
3/ Dạy học bài mới:
a/ Giới thiệu bài: (1’) hôm nay chúng ta luyện viết: cử tạ, thợ xẻ, chữ số , cá rô.
b/ Hoạt động 1: Viết bảng con (18’)
Mục tiêu: nắm được quy trình viết các tiếng: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô.
Cách tiến hành :
Giáo viên viết mẫu và hướng dẫn viết :
cử: đặt bút dưới đường kẻ 3 viết c, lia bút bút nối với ư, cách 1 con chữ o viết tạ.
thợ xẻ: đặt bút ở đường kẻø 2 viết t lia bút nối với h, nối với ơ, cách 1 con chữ o viết xẻ.
chữ số: viết c nối với h với ư, dấu ngã ở trên ư. cách 1 con chữ o viết số 
+ cá rô: viết cá cách con o viết
Tiếng rô. 
giáo viên theo dõi sửa sai
Hoạt động 2: Viết vở (15’)
Mục tiêu: học sinh nắm dược quy trình viết , viết đúng cỡ chữ, khoảng cách
Cách tiến hành :
 _ Cho hs nêu tư thế ngồi viết.
Cho học sinh viết từng dòng vào vtv
4/ Củng cố –Dặn dò: (5’)
Giáo viên thu bài chấm 
Nhận xét
Gọi 3 bạn ở 2 dãy lên thi đua viết nhanh đẹp: cá rô
Nhận xét
Về nhà xem lại bài viết.
Ôn lại các bài có âm đã học.
Nhận xét tiết học.
Học sinh quan sát 
Học sinh viết trên không, bàn.
Học sinh viết bảng con 
Học sinh nêu
Học sinh viết vào vở tập viết .
Học sinh nộp vở
Phân mơn: Tập Viết
 Tiết : 6
 Bài : Nho khơ, nghé ọ, chú ý
I/ Mục tiêu:
Học sinh biết cách viết đúng nét, cỡ chữ : nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
Rèn cho học sinh kỹ năng viết đúng quy trình, đúng nét.
Rèn chữ để rèn nết người .
Cẩn thận khi viết bài.
II/ Chuẩn bị:
1/ Giáo viên:
Chữ mẫu, bảng kẻ ô li .
2/ Học sinh: 
Vở tập viết, bảng con .
III/ các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1/ khởi động: (1’)
 2/ Kiểm tra bài cũ:(5’)
 Cho hs viết lại: cử tạ, thợ xẻ.
 Nhận xét.
 3/ Dạy học bài mới: 
a/ GTB: (1’) nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê.
b/ Hoạt động 1: Viết bảng con (18’)
Mục tiêu: Nắm được quy trình viết các tiếng: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê.
Cách tiến hành: 
Giáo viên viết mẫu và hướng dẫn viết .
Nho khô: đặt bút dưới đường kẻ thứ 3 viêt nh, lia bút viết o, cách 1 con chữ viết khô
Nghé ọ: đặt bút dưới đường kẻ 3 viết ngh, lia bút viết e, cách 1 con chữ viết ọ
chú ý: viết chữ cách 1 con chữ viết y, nhấc bút viết ù
Cá trê:đặt bút viết c lia bút viêt a, cách 1 con chữ viết trê
giáo viên theo dõi sửa sai
Hoạt động 2: Viết vở (15’)
Mục tiêu: học sinh nắm dược quy trình viết , viết đúng cỡ chữ, khoảng cách
Cách tiến hành: 
Cho học sinh viết từng dòng theo hướng dẫn:
Nho khô
Nghé ọ
Chú ý
Cá trê
4/ Củng cố- dặn dò: (5’)
Giáo viên thu bài chấm 
Nhận xét
Gọi 4 bạn ơ û4 dãy lên thi đua viết nhanh đẹp từ : chú thỏ
nhận xét
Về nhà tập viết lại vào vở nhà .
Nhận xét tiết học.
Học sinh quan sát .
Học sinh viết bảng con 
Học sinh viết vào vở tập viết 1.
Học sinh nộp vở
Học sinh thi đua viết
 Phân môn : Thủ công
 Tiết : 7
	Bài: Xé, dán hình quả cam ( tiết 2)
I/ Mục tiêu:
 _ Biết cách xé, dán hình quả cam từ hình vuông.
 _ Xé , dán được hình quả cam có cuốn lá. Đường xé ít răng cưa.Hình dán phẳng.( HS trung bình có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá)
II/ Đồ dùng dạy học: 
 1/ Giáo viên:
 _ Bài mẫu xé, dán hình quả cam.
 _ 1 tờ giấy thủ công màu da cam ( hoặc màu đỏ)
 _ 1 tờ giấy thủ công màu xanh lá cây.
 _ Hồ dán, giấy trắng làm nền, khăn lau tay.
 2/ Học sinh:
 _ 1 tờ giấy thủ công màu cam hoặc màu đỏ.
 _ 1 tờ giấy thủ công màu xanh lá cây.
 _ Hồ dán, bút chì.
 _ vở thủ công, khăn lau tay.
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
TG
Hoạt động của HS
1/ Khởi động: (1’)hát
 2/ Kiểm tra bài cũ:(2’)
 Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của hs.
 Nhận xét.
 3/ Dạy học bài mới:
* HĐ1: Hướng dẫn hs quan sát ,nhận xét.
_ GV đính bài mẫu xé, dán hình quả cam lên bảng.
_ Gv nhắc lại các thao tác vẽ và xé hình quả cam.
*HĐ2: Thực hành.
_ GV yêu cầu HS lấy tờ giấy màu ( mặt kẻ ô) đặt lên bàn.
_ Đánh dấu và vẽ hình vuông, sau đó xé rời hình vuông ra khỏi tờ giấy màu.
_ Xé 4 góc và sửa cho giống hình quả cam.
_ xé lá, xé cuống lá theo hướng dẫn.
_ GV quan sát uốn nắn.
*HĐ3: Trình bày vào vở.
_ Sau khi xé xong từng bộ phận của hình quả cam, yêu cầu hs xếp hình cho cân đối và dán vào vở thủ công.
_ Nhận xét về tinh thần thái độ học tập của hs.
_ Sự chuẩn bị đồ dùng.
_ Vệ sinh an toàn lao động.
_ Dặn các em chuẩn bị giầy màu , bút chì, hồ dáncho bài sau “ Xé, dán hình cây đơn giản”
_ Nhận xét tiết học.
.
_ HS quan sát và nhận xét.
_ Hs chú ý.
_ HS lấy giấy màu ra thực hành xé, dán.
_ HS trình bày sản phẩm vào vở thủ công.
Tiết: 4
Mơn: Sinh hoạt tập thể
I/ Mục tiêu:
_ HS nắm được ưu ,khuyết điểm của mình trong tuần qua.
 _ Biết khắc phục và phấn đấu trong tuần tới
. II/ Chuẩn bị: 
 GV nội dung sinh hoạt
 III/ Cách tiến hành:
Hoạt động 1: GV nhận xét các hoạt động trong tuần qua. 
_ Các em chăm ngoan ,lễ phép nghỉ học cĩ xin phép.
 _Cĩ học bài và làm bài tập khi đến lớp.
 Cĩ tham gia phát biểu .
 Hoạt động 2: 
 Phương hướng tuần tới: Nhắc nhở các em cịn vi phạm nên khắc phục ở tuần tới.Vệ sinh sạch sẽ,thực hiện xếp hàng ra vào lớp nghiêm túc.Đi học đều và đúng giờ.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiáo an tuân 7 đã chỉnh sửa.doc