Giáo án môn Tiếng Việt, Học vần lớp 1

Giáo án môn Tiếng Việt, Học vần lớp 1

I) Mục đích – yêu cầu:

_ Học sinh đọc và viết được u, ư , nụ, thư và các tiếng có âm đã học

_ Biết ghép âm tạo tiếng. Viết đúng mẫu, đều nét đẹp. Đọc được câu ưng dụng: Thứ tư, bé hà thi vẽ. Nói được thành câu có chủ đề : Thủ đô.

_ Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt

II) Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

_ Tranh minh học từ khoá: nụ , thư

_ Bài soạn, bộ đồ dùng tiếng việt

2. Học sinh:

_ Sách, bảng, bộ đồ dùng tiếng việt

_ Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành

_ Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp

III) Hoạt động dạy và học:

 

doc 10 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 2584Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tiếng Việt, Học vần lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiếng Việt
Tiết 1: ÂM U-Ư
Mục đích – yêu cầu:
Học sinh đọc và viết được u, ư , nụ, thư và các tiếng có âm đã học
Biết ghép âm tạo tiếng. Viết đúng mẫu, đều nét đẹp. Đọc được câu ưng dụng: Thứ tư, bé hà thi vẽø. Nói được thành câu có chủ đề : Thủ đô. 
Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt
Chuẩn bị:
Giáo viên: 
Tranh minh học từ khoá: nụ , thư
Bài soạn, bộ đồ dùng tiếng việt 
Học sinh: 
Sách, bảng, bộ đồ dùng tiếng việt 
Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành
Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp 
Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của Giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1’
5’
8’
8’
8’
Ổn định:
Bài cũ: Tổ cò, lá mạ, da thỏ, thợ nề.
Bài mới:
Giới thiệu :
Hoạt động1: Dạy chữ ghi âm u
Mục tiêu: Nhận diện được chữ u, biết cách phát âm và đánh vần tiếng có âm u
Giới thiệu âm u
Tìm chữ u trong bộ đồ dùng
Phát âm và đánh vần
Giáo viên giới thiệu từ mới 
Hoạt động 2: Dạy chữ ghi âm ư
Mục tiêu: Nhận diện được chữ ư, biết phát âm và đánh vần tiếng có âm ư
Quy trình tương tự như âm u
So sánh u và ư
GVHD hs viết bảng con: u, ư , nụ, thư
Nghỉ giải lao giữa tiết
Hoạt động 3: Đọc tiếng từ ứng dụng
Muc Tiêu : Biết ghép tiếng có u, ư và đọc trơn nhanh tiếng vừa ghép 
Giáo viên ghi từ luyện đọc: cá thu, đu đủ, thứ tự, cử tạ
GV HD HS đọc toàn bài 
Giáo viên nhận xét tiết học
Hát múa chuyển tiết 2	
Hát
-Đọc bảng tay – viếùt bảng con, đọc sách giáo khoa.
Học sinh quan sát 
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
- HS đánh vần cá nhân, nhóm, cả lớp.
Học sinh quan sát 
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
- HS đánh vần cá nhân, nhóm, cả lớp.
HD hs viết bảng con: t, th, tổ, thỏ
Học sinh nhận xét cách phát âm của gv.
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
Đọc toàn bài (cá nhân – đồng thanh)
Tiết 2 : ÂM U - Ư
TG
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1’
8’
8’
10’
5’
2’
Ổn định:
Bài mới: GV hd hs đọc lại bài cũ
Hoạt động 1: Luyện đọc SGK
Mục tiêu : Đọc đúng từ tiếng, phát âm chính xác
GV hd hs đọc trong sgk
Giáo viên ghi câu ứng dụng: Thứ tư, bé hà thi vẽ
Giáo viên sửa sai cho học sinh 
Hoạt động 2: Luyện nói
Muc Tiêu : Phát triển lời nói tự nhiên của học sinh theo chủ đề Thủ đô 
-GVHDHS quan sát tranh- tập nói theo câu hỏi gợi ý của GV.
-GV nx
Hoạt động 3: Luyện viết
Mục tiêu: viết đúng nét, đúng chiều cao con chữ, đều, đẹp
-GVHDHS viết âm, từ vào vở tập viết. hd hs tư thế ngồi, cách để tập, cầm bút.
-Gv chấm một số tập - nx
Củng cố:
-Thi đua: tìm từ mới, tiếng mới có âm đã học
Dặn dò:
Đọc các tiềng, từ có âm đã học ở sách báo
Chuẩn bị bài sau
GVnx tiết học
Hát
-HS đọc cá nhân – đồng thanh
Học sinh theo dõi và đọc từng phần theo hướng dẫn
Học sinh luyện đọc cá nhân
-HS phát biểu cá nhân.
-HS nx
-HS viết bài vào tập
-HS thi đua
Tiếng Việt
Tiết 1: ÂM X-CH
Mục đích – yêu cầu :
Học sinh đọc và viết được x, ch, xe, chó và các tiếng có âm đã học
Biết ghép âm tạo tiếng. Viết đúng mẫu, đều nét đẹp. Đọc được câu ưng dụng xe ô tô chở cá về thị xã. Nói được thành câu có chủ đề : xe bò, xe lu, xe ô tô. 
Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt
Chuẩn bị:
Giáo viên: 
Tranh minh học từ khoá: xe, chó
Bài soạn, bộ đồ dùng tiếng việt 
Học sinh: 
Sách, bảng, bộ đồ dùng tiếng việt 
Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành
Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp 
Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của Giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1’
5’
8’
8’
8’
Ổn định:
Bài cũ: cá thu, đu đủ, thứ tự, cử tạ.
Bài mới:
Giới thiệu :
Hoạt động1: Dạy chữ ghi x
Mục tiêu: Nhận diện được chữ x, biết cách phát âm và đánh vần tiếng có âm x
Giới thiệu âm x
Tìm chữ x trong bộ đồ dùng
Phát âm và đánh vần
Giáo viên giới thiệu từ mới 
Hoạt động 2: Dạy chữ ghi âm ch
Mục tiêu: Nhận diện được chữ ch, biết phát âm và đánh vần tiếng có âm ch
Quy trình tương tự như âm ch
So sánh x và ch
GVHD hs viết bảng con: x, ch, xe, chó
Nghỉ giải lao giữa tiết
Hoạt động 3: Đọc tiếng từ ứng dụng
Muc Tiêu : Biết ghép tiếng có x, ch và đọc trơn nhanh tiếng vừa ghép 
Giáo viên ghi từ luyện đọc: thợ xẻ, xa xa, chỉ đỏ, chả cá
GV HD HS đọc toàn bài 
Giáo viên nhận xét tiết học
Hát múa chuyển tiết 2	
Hát
-Đọc bảng tay – viếùt bảng con, đọc sách giáo khoa.
Học sinh quan sát 
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
- HS đánh vần cá nhân, nhóm, cả lớp.
Học sinh quan sát 
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
- HS đánh vần cá nhân, nhóm, cả lớp.
HD hs viết bảng con: x, ch, xe, chó 
Học sinh nhận xét cách phát âm của gv.
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
Đọc toàn bài (cá nhân – đồng thanh)
Tiết 2 : ÂM U - Ư
TG
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1’
8’
8’
10’
5’
2’
Ổn định:
Bài mới: GV hd hs đọc lại bài cũ
Hoạt động 1: Luyện đọc SGK
Mục tiêu : Đọc đúng từ tiếng, phát âm chính xác
GV hd hs đọc trong sgk
Giáo viên ghi câu ứng dụng: xe ô tô chở cá về thị xã
Giáo viên sửa sai cho học sinh 
Hoạt động 2: Luyện nói
Muc Tiêu : Phát triển lời nói tự nhiên của học sinh theo chủ đề xe bò, xe lu, xe ô tô
-GVHDHS quan sát tranh- tập nói theo câu hỏi gợi ý của GV.
-GV nx
Hoạt động 3: Luyện viết
Mục tiêu: viết đúng nét, đúng chiều cao con chữ, đều, đẹp
-GVHDHS viết âm, từ vào vở tập viết. hd hs tư thế ngồi, cách để tập, cầm bút.
-Gv chấm một số tập - nx
Củng cố:
-Thi đua: tìm từ mới, tiếng mới có âm đã học
Dặn dò:
Đọc các tiềng, từ có âm đã học ở sách báo
Chuẩn bị bài sau
GVnx tiết học
Hát
-HS đọc cá nhân – đồng thanh
Học sinh theo dõi và đọc từng phần theo hướng dẫn
Học sinh luyện đọc cá nhân
-HS phát biểu cá nhân.
-HS nx
-HS viết bài vào tập
-HS thi đua
Tiếng Việt
Tiết 1: ÂM s-r
Mục đích – yêu cầu :
Học sinh đọc và viết được s, r, sẻ, rễ và các tiếng có âm đã học
Biết ghép âm tạo tiếng. Viết đúng mẫu, đều nét đẹp. Đọc được câu ứng dụng bé tô cho rõ chữ và số. Nói được thành câu có chủ đề rổ, rá. 
Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt
Chuẩn bị:
Giáo viên: 
Tranh minh học từ khoá: sẻ, rễ
Tranh minh hoa cho câu ứng dụng, và phần luyện nói.
Học sinh: 
Sách, bảng, bộ đồ dùng tiếng việt 
Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành
Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp 
Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của Giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1’
5’
8’
8’
8’
Ổn định:
Bài cũ: thợ xẻ, xa xa, chỉ đỏ, chả cá
Bài mới:
Giới thiệu :
Hoạt động1: Dạy chữ ghi S
Mục tiêu: Nhận diện được chữ s, biết cách phát âm và đánh vần tiếng có âm s
Giới thiệu âm s
Tìm chữ s trong bộ đồ dùng
Phát âm và đánh vần
Giáo viên giới thiệu từ mới 
Hoạt động 2: Dạy chữ ghi âm r
Mục tiêu: Nhận diện được chữ r, biết phát âm và đánh vần tiếng có âm r
Quy trình tương tự như âm s
So sánh s và r
GVHD hs viết bảng con: x, ch, xe, chó
Nghỉ giải lao giữa tiết
Hoạt động 3: Đọc tiếng từ ứng dụng
Muc Tiêu : Biết ghép tiếng có s, r và đọc trơn nhanh tiếng vừa ghép 
Giáo viên ghi từ luyện đọc: su su, chữ số, rổ rá, cá rô
GV HD HS đọc toàn bài 
Giáo viên nhận xét tiết học
Hát múa chuyển tiết 2	
Hát
-Đọc bảng tay – viếùt bảng con, đọc sách giáo khoa.
Học sinh quan sát 
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
- HS đánh vần cá nhân, nhóm, cả lớp.
Học sinh quan sát 
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
- HS đánh vần cá nhân, nhóm, cả lớp.
HD hs viết bảng con: s, r, sẻ, rễ 
Học sinh nhận xét cách phát âm của gv.
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
Đọc toàn bài (cá nhân – đồng thanh)
Tiết 2 : ÂM s-r
TG
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1’
8’
8’
10’
5’
2’
Ổn định:
Bài mới: GV hd hs đọc lại bài cũ
Hoạt động 1: Luyện đọc SGK
Mục tiêu : Đọc đúng từ tiếng, phát âm chính xác
GV hd hs đọc trong sgk
Giáo viên ghi câu ứng dụng: bé tô cho rõ chữ và số 
Giáo viên sửa sai cho học sinh 
Hoạt động 2: Luyện nói
Muc Tiêu : Phát triển lời nói tự nhiên của học sinh theo chủ đề rổ, rá
-GVHDHS quan sát tranh- tập nói theo câu hỏi gợi ý của GV.
-GV nx
Hoạt động 3: Luyện viết
Mục tiêu: viết đúng nét, đúng chiều cao con chữ, đều, đẹp
-GVHDHS viết âm, từ vào vở tập viết. hd hs tư thế ngồi, cách để tập, cầm bút.
-Gv chấm một số tập - nx
Củng cố:
-Thi đua: tìm từ mới, tiếng mới có âm đã học
Dặn dò:
Đọc các tiếng, từ có âm đã học ở sách báo
Chuẩn bị bài sau
GVnx tiết học
Hát
-HS đọc cá nhân – đồng thanh
Học sinh theo dõi và đọc từng phần theo hướng dẫn
Học sinh luyện đọc cá nhân
-HS phát biểu cá nhân.
-HS nx
-HS viết bài vào tập
-HS thi đua
Tiếng Việt
Tiết 1: ÂM K-KH
Mục đích – yêu cầu:
Học sinh đọc và viết được k, kh, khẻ, khế và các tiếng có âm đã học
Biết ghép âm tạo tiếng. Viết đúng mẫu, đều nét đẹp. Đọc được câu ứng dụng chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê. Nói được thành câu có chủ đề: ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu. 
Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt
Chuẩn bị:
Giáo viên: 
Tranh minh học từ khoá: kẻ, khế
Tranh minh hoa cho câu ứng dụng, và phần luyện nói.
Học sinh: 
Sách, bảng, bộ đồ dùng tiếng việt 
Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành
Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp 
Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của Giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1’
5’
8’
8’
8’
Ổn định:
Bài cũ: su su, chữ số, rổ rá, cá rô
Bài mới:
Giới thiệu :
Hoạt động1: Dạy chữ ghi k
Mục tiêu: Nhận diện được chữ k, biết cách phát âm và đánh vần tiếng có âm k
Giới thiệu âm k
Tìm chữ s trong bộ đồ dùng
Phát âm và đánh vần
Giáo viên giới thiệu từ mới 
Hoạt động 2: Dạy chữ ghi âm kh
Mục tiêu: Nhận diện được chữ kh, biết phát âm và đánh vần tiếng có âm kh
Quy trình tương tự như âm kh
So sánh k và kh
GVHD hs viết bảng con: k, kh, kẻ, khế
Nghỉ giải lao giữa tiết
Hoạt động 3: Đọc tiếng từ ứng dụng
Muc Tiêu : Biết ghép tiếng có k, kh và đọc trơn nhanh tiếng vừa ghép 
Giáo viên ghi từ luyện đọc: kẽ hở, kì cọ, khe đá, cá kho
GV HD HS đọc toàn bài 
Giáo viên nhận xét tiết học
Hát múa chuyển tiết 2	
Hát
-Đọc bảng tay – viếùt bảng con, đọc sách giáo khoa.
Học sinh quan sát 
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
- HS đánh vần cá nhân, nhóm, cả lớp.
Học sinh quan sát 
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
- HS đánh vần cá nhân, nhóm, cả lớp.
hs viết bảng con 
Học sinh nhận xét cách phát âm của gv.
HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp
Đọc toàn bài (cá nhân – đồng thanh)
Tiết 2 : ÂM K-kh
TG
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1’
8’
8’
10’
5’
2’
Ổn định:
Bài mới: GV hd hs đọc lại bài cũ
Hoạt động 1: Luyện đọc SGK
Mục tiêu : Đọc đúng từ tiếng, phát âm chính xác
GV hd hs đọc trong sgk
Giáo viên ghi câu ứng dụng: chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê 
Giáo viên sửa sai cho học sinh 
Hoạt động 2: Luyện nói
Muc Tiêu : Phát triển lời nói tự nhiên của học sinh theo chủ đề ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu
-GVHDHS quan sát tranh- tập nói theo câu hỏi gợi ý của GV.
-GV nx
Hoạt động 3: Luyện viết
Mục tiêu: viết đúng nét, đúng chiều cao con chữ, đều, đẹp
-GVHDHS viết âm, từ vào vở tập viết. hd hs tư thế ngồi, cách để tập, cầm bút.
-Gv chấm một số tập - nx
Củng cố:
-Thi đua: tìm từ mới, tiếng mới có âm đã học
Dặn dò:
Đọc các tiếng, từ có âm đã học ở sách báo
Chuẩn bị bài sau
GVnx tiết học
Hát
-HS đọc cá nhân – đồng thanh
Học sinh theo dõi và đọc từng phần theo hướng dẫn
Học sinh luyện đọc cá nhân
-HS phát biểu cá nhân.
-HS nx
-HS viết bài vào tập
-HS thi đua
Học vần
Tiết 1: ÔN TẬP
Mục tiêu:
Học sinh đọc và viết âm và chữ vừa học trong tuần u, ư, x, ch, s, r, k, kh
Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng (TB,K,G). Biết ghép các âm để tạo tiếng mới
Yêu thích ngôn ngữ tiếng Việt 
Chuẩn bị:
Giáo viên: Bảng ôn trang 14 trong sách giáo khoa 
Học sinh: Sách giáo khoa , bảng con
Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành
Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp
Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên & học sinh
Nội dung
1’
3’
28’
2’
1.Ổn định :
2-Bài cũ: 
3-Bài mới:
Giới thiệu: 
Mục tiêu: củng cố cho học sinh hệ thống các âm đã học các tiết trước
Cho học sinh lên bảng chỉ các chữ vừa học được ghi ở bảng ôn và đọc
Giáo viên sữa sai cho học sinh 
Mục tiêu: học sinh biết ghép các chữ ở cột ngang và dọc để tạo thành tiếng
Giáo viên lấy bộ chữ ghép x với e
Tương tự với các âm còn lại để tạo tiếng ở bảng 1 và 2
Nhận xét vị trí dấu thanh
Giáo viên chỉnh sữa
Mục tiêu: học sinh đọc trơn các từ ngữ ứng dụng
Giáo viên nêu 1 số từ
Mục tiêu: nắm được quy trình viết, viết đúng cỡ chữ, khoảng cách.
Cho học sinh nêu tư thế ngồi viết
Giáo viên hướng dẫn viết 
Giáo viên theo dõi và sửa sai cho học sinh 
Nhận xét
Hát , múa chuyển tiết 2
Hát
 k-kh
ôn tập
Hoạt động 1: Ôn âm
bảng ôn
Hoạt động 2: ghép chữ thành tiếng
Lấy bộ chữ ghép x với e
Tương tự với các âm còn lại để tạo tiếng ở bảng 1 và 2
Hoạt động3: Đọc từ ngữ ứng dụng
xe chỉ	kẻ ô
củ sả	rổ khế
Hoạt động 4: Tập viết
xe
chỉ
Đánh dấu thanh nằm ở âm chính
Học sinh đọc cá nhân
Học sinh viết trên không, trên bàn, bảng con
Học sinh viết vở
Học vần
Tiết 2: ÔN TẬP
Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên & học sinh
Nội dung
1’
30’
3’
1’
khởi động: 
Bài mới:
Mục tiêu: đọc đúng, phát âm chính xác các tiếng từ có âm đã học
Giáo viên cho sh đọc các tiếng ở bảng 1 và 2
Giáo viên treo tranh trong sách giáo khoa 
Tranh vẽ gì ?
sở thú là nơi nuôi nhiều thú trong đó có thú quý hiếm
Giáo viên ghi và đọc mẫu 
Mục tiêu: nắm được quy trình viết, viết đúng khoảng cách
Cho học sinh nêu tư thế ngồi viết
Giáo viên viết mẫu 
Giáo viên hướng dẫn viết
Mục tiêu: nghe hiểu và kể lại theo tranh chuyện kể Hổ
Giáo viên hướng dẫn tìm hiểu nội dung tranh
Giáo viên cho học sinh thảo luận các tranh còn lại và nêu
Trong câu chuyện này em thấy thích nhân vật nào và vì sao?
Những kẻ ác kêu căng bao giờ cũng bị trừng phạt
Củng cố:
Giáo viên đưa rổ, yêu cầu học sinh ghép từ có nghĩa. tổ nào ghép được nhiều sẻ thắng
Nhận xét 
Dặn dò:
Về nhà đọc lại các bài đã học
Xem trước bài kế tiếp. GV nx tiết học
Hát
ÔN TẬP
Hoạt động 1: Luyện đọc
Đọc các tiếng ở bảng 1 và 2
Đọc từ ứng dụng
Đọc chữ viết 
Hoạt động 2: Luyện viết
củ sả
Cách 1 con chữ o viết sả
Hoạt động 3: Kể chuyện : thỏ và sư tử
Tranh 1: thỏ đến gặp sư tử thật muộn.
Tranh 2: vừa thấy thỏ sư tử đã gầm lên
Tranh 3: sư tử đến giếng thấy bóng của mình
Tranh 4: nó nhảy xuống định cho con sư tử kia 1 trận, sư tử giãy giụa và chết
rổ,
Học sinh cử đại diện lên thi đua

Tài liệu đính kèm:

  • doctiengviet(1).doc