Kế hoạch bài học môn Toán - Tuần học 24

Kế hoạch bài học môn Toán - Tuần học 24

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

TUẦN 24

TOÁN

LUYỆN TẬP

NGÀY:

Lớp: Một/



A/ MỤC TIÊU : Giúp học sinh :

- Biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục.

- Bước đầu nhận biết cấu tạo của các số tròn chục (40 gồm 4 chục và 0 đơn vị)

B/ ĐỒ DÙNG:

 GV: Bộ học Toán 1

 Tranh minh hoạ SGK

 HS: Bộ Toán

C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 6 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 726Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học môn Toán - Tuần học 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
TUẦN 24
TOÁN
LUYỆN TẬP
NGÀY:
Lớp: Một/ 
œ¯
A/ MỤC TIÊU : Giúp học sinh : 
- Biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục. 
- Bước đầu nhận biết cấu tạo của các số tròn chục (40 gồm 4 chục và 0 đơn vị) 
B/ ĐỒ DÙNG: 
	GV: Bộ học Toán 1
 Tranh minh hoạ SGK
	HS: Bộ Toán
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiểm tra bài cũ : 5 phút
Gọi 4 em so sánh các số tròn chục bằng cách điền dấu.
Giới thiệu bài : Giới thiệu bài , ghi bảng 
HĐCB : Luyện tập thực hành (30 phút) 
Bài 1 : Nối theo mẫu 
Bài 2 : Viết theo mẫu :
- Giáo viên hướng dẫn mẫu : 
Bài 3 : Khoanh vào số bé nhất , số lớn nhất 
Bài 4 : Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn 
 từ lớn đến bé . 
- Gọi vài em nêu cách làm.
Hoạt động nối tiếp 
-Nhận xét tiết học
- Tổng kết , tuyên dương .
-HS làm bài ở bảng phụ
- 2 học sinh nêu yêu cầu . 
- Tự làm bài,1 em đọc kết quả, lớp tự kiểm tra.
Hoạt động nhóm nhỏ . 
- 2 học sinh nêu yêu cầu . 
- Làm miệng theo cặp tiếp sức.
- 2 học sinh nêu yêu cầu . 
- Các nhóm thi làm bài trên bảng .
Hoạt động cá nhân . 
- 3 học sinh nêu yêu cầu . 
- Viết số bé nhất trước rồi viết các số lớn dần 
- Viết số lớn nhất trước rồi viết các số bé dần 
- Học sinh tự viết số vào bài tập. 
- 1 số em đọc kết quả , đổi bài để kiểm tra. 
-Theo dõi
Hiệu trưởng 	 Khối trưởng 	 Giáo viên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
TUẦN 24
TOÁN
CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC
NGÀY:
Lớp: Một/ 
œ¯
A/ MỤC TIÊU : 
Giúp học sinh : 
- Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90; giải được bài toán có phép cộng.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Các bó chục que tính trong bộ học toán. 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiểm tra bài cũ : 5 phút
Gọi 4 em điền dấu > , < , = vào chỗ chấm 
Giới thiệu bài : Giới thiệu , ghi bảng 
HĐ1: 5’ Hướng dẫn thao tác trên que tính 
- Yêu cầu lấy 3 bó chục . 
- 3 bó chục là mấy chục que tính ? 
- 30 gồm mấy chục , mấy đơn vị ? 
- Giáo viên viết : 3 ở cột chục.(theo sgk) 
 0 ở cột đơn vị. (theo sgk)
- Yêu cầu lấy 2 bó chục (HD như trên) 
- Giáo viên viết : 2 ở cột chục, 0 ở cột đơn vị 
-GV nói: Ta gộp lại được 5 bó chục, 0 que tính rời. 
- Giáo viên viết : 5 ở cột chục, 0 ở cột đơn vị 
- Giáo viên nói : 3 chục + 2 chục = 5 chục 
HĐ2: 5 phút
Hướng dẫn kỹ thuật làm tính 
- Giáo viên hướng dẫn đặt tính trên bảng . 
- Viết 30, rồi viết 20 sao cho chục thẳng chục, đơn vị thẳng đơn vị .
- Viết dấu + , gạch ngang . 
- Tính từ phải sang trái .
- Gọi 4 học sinh lên bảng : 
 2 em tính theo hàng ngang
 2 em đặt tính và tính theo hàng dọc. 
Hoạt động 3 : 20 phút
Luyện tập thực hành 
Bài 1 : Tính (theo hàng dọc) 
Bài 2 : Tính nhẩm . 
- Giáo viên hướng dẫn mẫu : 20 + 30 = 
- Nhẩm : 2 chục + 3 chục = 5 chục . 
- Vậy : 20 + 30 = 50
Bài 3 : Giải toán 
- Giáo viên kết hợp hỏi và tóm tắt lên bảng.
- Giáo viên chấm 1 số bài tại lớp . 
Hoạt động nối tiếp
- Tổng kết và tuyên dương . 
10 40 
 80 = 80 90 > 9 
HS thực hiện theo yêu cầu
- Học sinh lấy ra 2 bó chục . 
- Gộp 5 bó chục lại . 
- học sinh nhắc lại . 
 30 0 cộng 0 bằng 0 , viết 0. 
 20 3 cộng 2 bằng 5 , viết 5. 
 50
 30 + 20 = 50
- Vài học sinh nêu lại cách tính . 
+
+
 40 + 20 = 60 40 10
 10 + 30 = 40 20 30 
- Lớp quan sát , nhận xét 60 40
 - Lớp làm tính vào bảng con .
- Từng cặp nhẩm cho nhau nghe . 
- 1 số nhóm đọc kết quả . 
- Giáo viên và lớp nhận xét . 
- 2 học sinh đọc đề .
- Học sinh giải vào vở . 
Hiệu trưởng 	 Khối trưởng 	 Giáo viên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
TUẦN 24
TOÁN
LUYỆN TẬP
NGÀY:
Lớp: Một/ 
œ¯
A/ MỤC TIÊU : Giúp học sinh : 
- Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục; bước đầu biết về tính chất của phép cộng; biết giải toán có phép cộng.
B/ ĐỒ DÙNG: 
- Sử dụng bộ Toán 1
-Bảng phụ viết sẵn BT 4
B/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiểm tra bài cũ : 
-4 em thực hiện phép tính (5 phút)
HĐCB: Luyện tập (30 phút)
Bài 1 : Đặt tính rồi tính 
Bài 2 : Tính nhẩm : 
 30 + 10 = 40 
- Vài em nêu cách tính
Bài 3 : Giải toán 
- Giáo viên hỏi , kết hợp tóm tắt trên bảng 
 - Giáo viên thu vở chấm bài 1 số em . 
Bài 4 : Nối theo mẫu 
- Giáo viên tổ chức thành trò chơi . 
Hoạt động nối tiếp: 5 phút
- Tổng kết , tuyên dương .
- Đặt tính rồi tính : 
 10 + 30 20 + 20 
30 + 40 10 + 50
Hoạt động cả lớp 
- Lớp làm vào bảng con . 
- Vài em nêu cách đặt tính và tính.
Hoạt động nhóm 
- Học sinh nêu 3 em . 
- Học sinh nhẩm theo cặp . 
+nêu: nhẩm trước, viết kết quả rồi viết tên đơn vị cm . 
 * Học sinh làm phần B vào sách giáo khoa 
- 1 học sinh đọc kết quả , đổi bài để KT . 
Hoạt động cá nhân . 
- 2 học sinh đọc đề bài . 
- Học sinh giải vào vở rồi chữa bài
Hoạt động trò chơi. 
- 3 nhóm thi nối . 
Hiệu trưởng 	 Khối trưởng 	 Giáo viên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
TUẦN 24
TOÁN
TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
NGÀY:
Lớp: Một/ 
œ¯
A/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 	- Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục, biết giải bài toán có phép cộng.
	* Làm BT 4 
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - Các bó chục que tính . 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiểm tra bài cũ : 
-Gọi 4 học sinh cộng nhẩm (5 phút)
HĐCB: Giới thiệu cách trừ hai số tròn chục (theo cột dọc) 
HĐ1: 10 phút
Hướng dẫn thao tác trên que tính 
- Yêu cầu lấy ra 5 bó chục. 
- Có tất cả bao nhiêu que tính ? 
- Năm mươi có mấy chục , mấy đơn vị ? 
- Giáo viên viết như trong sách giáo khoa 
- Yêu cầu tách bớt 2 bó chục . 
- Hai mươi có mấy chục , mấy đơn vị ? 
- Giáo viên ghi vào bảng ( hàng thứ 2 ) 
- 5bó chục,bớt 2 bó chục, còn lại mấybó chục?
- Giáo viên ghi bảng ( hàng thứ 3 ) 
- Vậy 5 chục trừ 2 chục bằng mấy chục ? 
HĐ2: 5 phút
Hướng dẫn đặt tính : 
- Giáo viên làm mẫu trên bảng như sgk. 
- Viết 50 rồi viết 20 sao cho thẳng hàng 
 ( chục với chục , đơn vị với đơn vị ) 
- Viết dấu trừ, gạch ngang 
- Tính từ phải sang trái 
Hoạt động 3 : Thực hành (20 phút)
Bài 1 : Tính : 
Bài 2 : Tính nhẩm : 
Bài 3 : Giải toán : 
- GV hỏi, kết hợp ghi tóm tắt lên bảng . 
- Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? 
- Số cái kẹo An có tất cả là bao nhiêu cái ? 
- Giáo viên chấm 1 số bài .
* Bài 4 : Điền dấu > , < , = : 
Hoạt động nối tiếp: 
- Tổng kết , tuyên dương .
10 + 20 = 30 30 + 10 = 40 
 50 + 20 = 70 30 + 60 = 90
- Lấy theo yêu cầu . 
-HS nêu
-HS nêu
- Học sinh tách ra 2 bó chục . 
- HS nêu 
- HS nêu . 
- HS nêu . 
- Quan sát , lắng nghe . 
- học sinh nêu lại cách tính 
- học sinh nêu yêu cầu . 
- Lớp làm vào bảng con. 
-Vài em nêu cách tính
- 3 học sinh nêu yêu cầu . 
- Từng cặp nhẩm cho nhau nghe . 
- Vài cặp nêu kết quả trước lớp . 
- Đọc đề bài : 3 em 
-Làm bài vào vở
* Hoạt động trò chơi 
- Thi đua làm tính tiếp sức theo nhóm.
- Nhận xét, dặn dò
Hiệu trưởng 	 Khối trưởng 	 Giáo viên

Tài liệu đính kèm:

  • docToán - Lớp 1 - Tuần 24.doc