Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 8 - Bài: Dê con nghe lời mẹ - Nguyễn Thị Hiệu

Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 8 - Bài: Dê con nghe lời mẹ - Nguyễn Thị Hiệu

Mẹ đi vắng, các con phải đóng chặt cửa.Ai lạ gọi cửa, các con không được mở.

Khi trở về, mẹ sẽ cất tiếng hát và gõ cửa.

Sói gõ cửa và giả giọng Dê mẹ cất tiếng hát: Các con ngoan ngoãn.

Không phải tiếng hát của mẹ

Là Sói đấy. Không mở cửa

Lúc nãy có Sói đến

Chúng con không mở cửa

Các con thật ngoan, biết vâng lời mẹ

ppt 16 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 8 - Bài: Dê con nghe lời mẹ - Nguyễn Thị Hiệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Kính chào quí thầy cô về dự giờ lớp Một / 1 
 Chúc các em học sinh chăm ngoan,học giỏi 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 
Bài giảng : Kể chuyện 
Giáo viên thực hiện : NGUYỄN THỊ HIỆU 
 LỚP: MỘT / 1 
Dê con nghe lời mẹ 
 Thứ ngày tháng 12 năm 2008 
Kiểm tra bài cũ : 
Kể chuyện : 
 Sói và Sóc 
Chuyện gì xảy ra khi Sóc đang chuyền trên cành ? 
 Sói định làm gì Sóc ? 
 Sói hỏi Sóc thế nào ? 
 Sóc đáp ra sao ? 
Sóc giải thích vì sao Sói buồn 
 Thứ ngày tháng năm 2009 
Kể chuyện : 
 Dê con nghe lời mẹ 
Mẹ đi vắng , các con phải đóng chặt cửa.Ai lạ gọi cửa , các con không được mở . 
Khi trở về , mẹ sẽ cất tiếng hát và gõ cửa . 
 Thứ ngày tháng năm 2009 
Kể chuyện : 
Dê con nghe lời mẹ 
Sói gõ cửa và giả giọng Dê mẹ cất tiếng hát : Các con ngoan ngoãn ... 
Kể chuyện : 
 Thứ ngày tháng năm 2009 
Dê con nghe lời mẹ 
Không phải tiếng hát của mẹ 
Là Sói đấy . Không mở cửa 
 Thứ ngày tháng năm 2009 
Kể chuyện : 
Dê con nghe lời mẹ 
Lúc nãy có Sói đến 
Chúng con không mở cửa 
Các con thật ngoan , biết vâng lời mẹ 
Vui ch¬i gi÷a tiÕt 
 Thứ ngày tháng năm 2009 
Kể chuyện : 
 Dê con nghe lời mẹ 
Trước khi đi , Dê mẹ dặn con thế nào ? 
Chuyện gì đã xảy ra sau đó? 
 Thứ ngày tháng năm 2009 
Kể chuyện : 
Dê con nghe lời mẹ 
 Sói đang làm gì ? 
Kể chuyện : 
 Thứ ngày tháng năm 2009 
Dê con nghe lời mẹ 
 Vì sao Sói tiu nghỉu bỏ đi ? 
 Thứ ngày tháng năm 2009 
Kể chuyện : 
Dê con nghe lời mẹ 
 Dê mẹ khen các con thế nào ? 
 Ý nghĩa câu chuyện 
 Các em phải biết 
 vâng lời người lớn 
 CHÚC SỨC KHOẺ 
 QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ke_chuyen_lop_1_tuan_8_bai_de_con_nghe_loi_me_nguy.ppt