Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 9 - Bài: Con Rồng cháu Tiên

Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 9 - Bài: Con Rồng cháu Tiên

 Lạc Long Quân và Âu Cơ vốn sinh ra ở đâu?

 Âu Cơ sinh con có gì lạ?

 Gia đình Lạc Long Quân sống như thế nào?

 Gia đình Lạc Long Quân hạnh phúc nhưng tâm trạng Lạc long Quân thế nào?

 Lạc Long Quân đã làm gì ?

Âu Cơ cùng các con ở lại ra sao?

 Nàng cùng các con làm gì?

Vợ chồng Lạc Long Quân bàn nhau chuyện gì?

 Cuộc chia tay diễn ra như thế nào?

 Ai là vua Hùng thứ nhất của nước ta?

pptx 17 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 327Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 9 - Bài: Con Rồng cháu Tiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kể chuyện Lớp 1 
Kể chuyện: 
Con Rồng cháu Tiên 
Kể chuyện: 
Con Rồng cháu Tiên 
Kể chuyện: 
Con Rồng cháu Tiên 
Kể chuyện: 
Con Rồng cháu Tiên 
Kể chuyện: 
Con Rồng cháu Tiên 
 Lạc Long Quân và Âu C ơ vốn sinh ra ở đ âu? 
 Âu C ơ sinh con có gì lạ? 
 Gia đ ình Lạc Long Quân sống nh ư thế nào? 
Kể chuyện: 
Con Rồng cháu Tiên 
 Gia đ ình Lạc Long Quân hạnh phúc nh ư ng tâm trạng Lạc long Quân thế nào? 
 Lạc Long Quân đ ã làm gì ? 
Kể chuyện: 
Con Rồng cháu Tiên 
 Âu C ơ cùng các con ở lại ra sao? 
 Nàng cùng các con làm gì? 
Kể chuyện: 
Con Rồng cháu Tiên 
 Vợ chồng Lạc Long Quân bàn nhau chuyện gì? 
 Cuộc chia tay diễn ra nh ư thế nào? 
 Ai là vua Hùng thứ nhất của n ư ớc ta? 
 Cổng chính vào Đền Hùng 
 Đền thờ Vua Hùng 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ke_chuyen_lop_1_tuan_9_bai_con_rong_chau_tien.pptx