Bài giảng môn Toán học Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

Bài giảng môn Toán học Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

CHÀO MỪNG CÁC CON ĐẾN VỚI TIẾT TOÁN

KHỞI ĐỘNG

KHÁM PHÁ

Ví dụ ngoài sách giáo khoa.

HOẠT ĐỘNG

Bài 2: Số:

Bài 3: Số:

DẶN DÒ

Xem lại bài đã học.Viết các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 vào vở ô ly , mỗi chữ số 3 dòng.

Hoàn thành bài tập trong vở bài tập Toán 1- tập một trang 4 - trang 5.

Chuẩn bị bài mới:

 Luyện tập - trang 10

pptx 28 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 09/06/2022 Lượt xem 540Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC CON ĐẾN VỚI TIẾT TOÁN 
KHỞI ĐỘNG 
Bài 1 
CÁC SỐ 0, 1, 2, 3, 4, 5 
TOÁN 1 
KHÁM PHÁ 
một 
hai 
ba 
bốn 
năm 
không 
Ví dụ ngoài sách giáo khoa. 
? 
một 
hai 
ba 
1 
2 
3 
4 
bốn 
5 
năm 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
4 
5 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
3 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
2 
4 
5 
2 
3 
1 
4 
HOẠT ĐỘNG 
Bài 1: Tập viết số: 
Bài 2: Số: 
1 
a) 
Bài 2: Số: 
1 
3 
4 
4 
2 
1 
a) 
Bài 2: Số: 
b) 
Bài 2: Số: 
b) 
2 
1 
0 
Bài 3: Số: 
Bài 3: Số: 
2 
3 
DẶN DÒ 
Xem lại bài đã học.Viết các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 vào vở ô ly , mỗi chữ số 3 dòng. 
Hoàn thành bài tập trong vở bài tập Toán 1- tập một trang 4 - trang 5. 
Chuẩn bị bài mới: 
	Luyện tập - trang 10 
Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_hoc_lop_1_bai_1_cac_so_0_1_2_3_4_5.pptx