Bài giảng môn Toán Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

Bài giảng môn Toán Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét thẳng xiên (từ trên xuống dưới) đến đường kẻ 2 thì dừng lại.

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1 chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang rộng hơn một nửa chiều cao một chút thì dừng lại.

+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đường kẻ 4 viết nét thẳng đứng từ trên xuống (cắt ngang nét 2) đến đường kẻ 1 thì dừng lại.

 

pptx 14 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 340Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC SỐ 
+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét thẳng xiên (từ trên xuống dưới) đến đường kẻ 2 thì dừng lại. 
+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1 chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang rộng hơn một nửa chiều cao một chút thì dừng lại. 
+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đường kẻ 4 viết nét thẳng đứng từ trên xuống (cắt ngang nét 2) đến đường kẻ 1 thì dừng lại. 
+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5 viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 5) bằng một nửa chiều cao thì dừng lại. 
+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút trở lại điểm đặt bút của nét 1, viết nét thẳng đứng đến đường kẻ 3 thì dừng lại. 
+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2 chuyển hướng bút viết nét cong phải đến đường kẻ 2 thì dừng lại. 
Đặt bút trên đường kẻ 4, viết nét cong trên (từ phải sang trái), đến đường kẻ 2 thì viết tiếp nét cong kín. Khi chạm vào nét cong thì dừng lại. 
Bài tập 1: Số ? 
5 
4 
6 
Bài tập 2: Lấy hình phù hợp (theo mẫu ): 
Bài tập 3: Số ? 
3 
6 
Trò chơi:  ĐÔI MẮT TINH ANH 
Các nhóm trong thời gian 1 phút sẽ thảo tìm các đồ dùng có trong hình và số lượng của từng đồ vật ấy. 
Nhóm nào trả lời nhanh nhất sẽ là nhóm chiến thắng, nhóm nào trả lời chậm hơn sẽ hát tặng nhóm chiến thắng 1 bài hát bất kì 
START TIMER 
TIME’S UP! 
4 
5 
6 
4 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_lop_1_bai_1_cac_so_0_1_2_3_4_5.pptx