Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 3)

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 3)

1. Chọn đáp án đúng

Đố các bạn có bao nhiêu con gà trong hình?

Đố các bạn có bao nhiêu con ong trong hình?

Đố các bạn có bao nhiêu con chó trong hình?

 

pptx 12 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 557Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 
Tiết 3 
1. Chọn đáp án đúng 
Đố các bạn có bao nhiêu con gà trong hình? 
3 
4 
1 
Đố các bạn có bao nhiêu con bò trong hình? 
2 
0 
5 
Đố các bạn có bao nhiêu con ong trong hình? 
4 
5 
3 
Đố các bạn có bao nhiêu con chó trong hình? 
1 
2 
0 
Đố các bạn có bao nhiêu con vịt trong hình? 
0 
3 
2 
Đố các bạn có bao nhiêu con voi trong hình? 
2 
3 
4 
Cho thêm thùng lên xe để trên xe có 3 thùng 
A. 
B. 
2. Chọn đáp án đúng. 
Cùng cho các thùng hàng lên xe tải để trên xe có 5 thùng hàng 
A 
B 
2. Chọn câu trả lời đúng. 
3. Số ? 
2 
4 
5 
3 
4. Tìm số thích hợp. 
? 
0 
? 
2 
? 
4 
? 
3 
? 
5 
? 
1 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_1_cac_so_0_1_2_3_4_5_tiet_3.pptx