Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 35: Các ngày trong tuần

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 35: Các ngày trong tuần

Bài 35

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

TIẾT 1

Em được nghỉ những ngày nào?

Trong tuần em đi học vào những ngày nào?

Em thường làm gì vào ngày chủ nhật?

Em thường làm gì vào ngày thứ bảy?

 

pptx 35 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 699Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 35: Các ngày trong tuần", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO VIÊN: .. 
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT 
TOÁN LỚP 1 
Bài 35 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Thứ ngày tháng năm 
TIẾT 1 
Bài 35 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Trong tuần em đi học vào những ngày nào? 
Em được nghỉ những ngày nào? 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Em thường làm gì vào ngày thứ hai? 
Em thường làm gì vào ngày thứ ba? 
Em thường làm gì vào ngày thứ tư? 
Em thường làm gì vào ngày thứ năm? 
Em thường làm gì vào ngày thứ sáu? 
Em thường làm gì vào ngày thứ bảy? 
Em thường làm gì vào ngày chủ nhật? 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Một tuần lễ có 7 ngày: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 
Thứ hai là ngày đầu tuần, chủ nhật là ngày cuối tuần 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
- Hôm này là ngày tháng 
- Hôm qua là ngày tháng 
- Ngày mai là ngày tháng 
Ngày mai 
Hôm nay 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Hôm qua 
Description 
1 
Bạn Rô – bốt trồng một cây đậu thần 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Mô tả cây đậu thần qua từng ngày 
Description 
1 
Bạn Rô – bốt trồng một cây đậu thần 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
a) Cây đậu thần nảy mầm vào ngày nào trong tuần? 
Thứ hai 
Description 
1 
Bạn Rô – bốt trồng một cây đậu thần 
b) Cây đậu thần ra hoa vào ngày nào trong tuần? 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Thứ sáu 
Description 
2 
Tìm ngày còn thiếu 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Thứ hai 
? 
Thứ tư 
? 
Thứ ba 
Thứ năm 
Description 
3 
Mỗi bông hoa được ghi các ngày trong tuần. Em hãy đọc tên các ngày còn thiếu 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
B 
A 
Description 
3 
Mỗi bông hoa được ghi các ngày trong tuần. Em hãy đọc tên các ngày còn thiếu 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Thứ ba 
Thứ tư 
Thứ năm 
A 
Description 
3 
Mỗi bông hoa được ghi các ngày trong tuần. Em hãy đọc tên các ngày còn thiếu 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
B 
Thứ bảy 
Thứ sáu 
Chủ nhật 
GIẢI LAO 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
TIẾT 2 
Bài 35 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
2 
1 
Trò chơi 
Tìm đường về nhà 
Cách chơi: Đường về nhà của ốc sên là đường đi qua tất cả các viên đá, mỗi viên đá ghi một ngày trong tuần. Tìm ngày còn thiếu ở mỗi viên đá . 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
2 
1 
Thứ ba 
Thứ hai 
Thứ tư 
Thứ năm 
Thứ sáu 
Thứ bảy 
Chủ nhật 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
2 
Xem thời khóa biểu của bạn Rô – bốt rồi trả lời 
a) Rô – bốt học những môn gì vào ngày thứ ba? 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
2 
Xem thời khóa biểu của bạn Rô – bốt rồi trả lời 
b ) Rô – bốt học Tiếng Việt vào những ngày nào trong tuần? 
1 
2 
3 
4 
3 
Bạn Rô – bốt đi du lịch. Hành trình đi du lịch qua các điểm 
5 
6 
7 
Em thấy những gì trên bức tranh? 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
2 
3 
Trò chơi 
Rung chuông vàng 
Biết rằng mỗi ngày bạn Rô – bốt ở một nơi khác nhau và thứ hai, Rô – Bốt ở Cao Bằng. Hỏi: 
1 
2 
3 
4 
3 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
3 
5 
6 
7 
a) Thứ ba, Rô – bốt ở đâu? 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
a) Thứ ba, Rô – bốt ở Hà Nội . 
1 
2 
3 
4 
3 
5 
6 
7 
b) Thứ mấy, Rô – bốt ở Đà Nẵng? 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
b) Thứ năm , Rô – bốt ở Đà Nẵng 
c) Rô- bốt kết thúc hành trình vào ngày nào trong tuần? 
1 
2 
3 
4 
3 
5 
6 
7 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
c) Rô- bốt kết thúc hành trình vào ngày chủ nhật trong tuần . 
Rung chuông vàng 
Chủ nhật: Cà Mau 
Thứ bảy: TP. Hồ Chí Minh 
Thứ sáu: Nha Trang 
Thứ năm: Đà N ẵng 
Thứ tư: Ninh Bình 
Thứ ba: Hà Nội 
4 
3 
Hành trình đi du lịch qua các điểm 
7 
Thứ hai: Cao Bằng 
1 
2 
3 
5 
6 
Củng cố 
Em thích địa điểm nào ở Việt Nam? Địa điểm đó ở tỉnh (thành phố) nào? 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Củng cố 
Em có biết Việt Nam có tất cả bao nhiêu tỉnh không? 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Củng cố 
Hãy kể thêm tên một số tỉnh (thành phố) khác mà em biết? 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Củng cố 
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nam, 
 Ninh Bình, Quảng Bình, 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Hải Phòng, 
Tây Nguyên 
Củng cố - Dặn dò 
- Nhận xét tiết học 
 Chuẩn bị bài sau: 

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_35_cac_ngay_trong_tuan.pptx