Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 4, 5, 6 - Nguyễn Thị Cẩm Vân

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 4, 5, 6 - Nguyễn Thị Cẩm Vân

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUẬN AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NHÂM

Kiểm tra bài cũ

Viết bảng con số 1 , 2, 3

Đếm từ 1 đến 3; từ 3 đến 1

 

ppt 10 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 09/06/2022 Lượt xem 480Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 4, 5, 6 - Nguyễn Thị Cẩm Vân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NHÂM 
Giáo viên : Nguyễn Thị Cẩm Vân 
Lớp : 1.7 
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUẬN AN 
KiÓm tra bµi cò 
Viết bảng con số 1 , 2, 3 
Đếm từ 1 đến 3; từ 3 đến 1 
Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 
CÁC SỐ 4,5,6 
Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 
Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 
Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 
5 
4 
6 
Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 
Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 
3 
6 
Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 
4 
4 
5 
6 
Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_cac_so_4_5_6_nguyen_thi_cam_van.ppt