Giáo án lớp 1 môn Thủ công - Ôn tập chủ đề gấp hình

Giáo án lớp 1 môn Thủ công - Ôn tập chủ đề gấp hình

I. Mục tiêu:

Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp hình đã học.Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.HS khéo tay gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi.Hình gấp cân đối.

II. Đồ dùng dạy học:

 Các mẫu gấp hình của bài 1,2,3,4

III. Nội dung ôn

 Ôn chủ đề gấp hình

IV. Đánh giá.

 Đánh giá kết quả kiểm tra qua thực hành của 2 mức:

+ Hoàn thành

 - Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu thực hành

 - Gấp hình đúng quy trình

 - Hình gấp cân đối, nếp gấp thẳng, phẳng.

+ Chưa hoàn thành

 - Gấp chưa đúng quy trình

 - Nếu gấp không phẳng, hình gấp không đúng hoặc không làm ra sản phẩm.

- Khi đánh giá kết quả kiểm tra của học sinh, cho học sinh tự đánh giá trước. Động viên những em có nhiều cố gắng, tuyên dương, khen ngợi những em gấp và tranh trí sản phẩm đẹp. Tạo điều kiện để tất cả học sinh trong lớp đều hoàn thành sản phẩm.

V. Nhận xét - dặn dò:

 Nhận xét ý thức chuẩn bị bài và tinh thần, thái độ làm bài kiểm tra của học sinh.

 Dặn: Giờ học sau mang giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài:Ôn tập tt.

 

doc 2 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 507Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Thủ công - Ôn tập chủ đề gấp hình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỦ CÔNG(11):	 ¤NTẬP CHỦ ĐỀ GẤP HÌNH
I. Mục tiêu:
Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp hình đã học.Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.HS khéo tay gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi.Hình gấp cân đối.	
II. Đồ dùng dạy học:
	Các mẫu gấp hình của bài 1,2,3,4
III. Nội dung ôn
 Ôn chủ đề gấp hình
IV. Đánh giá.
	Đánh giá kết quả kiểm tra qua thực hành của 2 mức:
+ Hoàn thành
	- Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu thực hành
	- Gấp hình đúng quy trình
	- Hình gấp cân đối, nếp gấp thẳng, phẳng.
+ Chưa hoàn thành
	- Gấp chưa đúng quy trình
	- Nếu gấp không phẳng, hình gấp không đúng hoặc không làm ra sản phẩm.	
- Khi đánh giá kết quả kiểm tra của học sinh, cho học sinh tự đánh giá trước. Động viên những em có nhiều cố gắng, tuyên dương, khen ngợi những em gấp và tranh trí sản phẩm đẹp. Tạo điều kiện để tất cả học sinh trong lớp đều hoàn thành sản phẩm.
V. Nhận xét - dặn dò:
	Nhận xét ý thức chuẩn bị bài và tinh thần, thái độ làm bài kiểm tra của học sinh.
	Dặn: Giờ học sau mang giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài:Ôn tập tt.
THỦ CÔNG(12):	 ¤NTẬP CHỦ ĐỀ GẤP HÌNH
I. Mục tiêu:
Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp hình đã học.Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.HS khéo tay gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi.Hình gấp cân đối.	
II. Đồ dùng dạy học:
	Các mẫu gấp hình của bài 1,2,3,4
III. Nội dung ôn
 Ôn chủ đề gấp hình
IV. Đánh giá.
	Đánh giá kết quả kiểm tra qua thực hành của 2 mức:
+ Hoàn thành
	- Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu thực hành
	- Gấp hình đúng quy trình
	- Hình gấp cân đối, nếp gấp thẳng, phẳng.
+ Chưa hoàn thành
	- Gấp chưa đúng quy trình
	- Nếu gấp không phẳng, hình gấp không đúng hoặc không làm ra sản phẩm.	
- Khi đánh giá kết quả kiểm tra của học sinh, cho học sinh tự đánh giá trước. Động viên những em có nhiều cố gắng, tuyên dương, khen ngợi những em gấp và tranh trí sản phẩm đẹp. Tạo điều kiện để tất cả học sinh trong lớp đều hoàn thành sản phẩm.
V. Nhận xét - dặn dò:
	Nhận xét ý thức chuẩn bị bài và tinh thần, thái độ làm bài kiểm tra của học sinh.
	Dặn: Giờ học sau mang giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài: “ Gấp, cắt, dán hình tròn”.

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA CHUONG Ituan11.doc