Giáo án Thủ công cả năm khối 1

Giáo án Thủ công cả năm khối 1

Tiết 4 : Thủ công

Xé dán hình cây đơn giảm ( Tiết 1 )

I . Mục tiêu.

1. Kiến thức: Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.

 2. Kĩ năng: Xé, dán được hình tán lá cây, thân cây. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng, cân đối.

 * Với học sinh khéo tay:

- Xé, dán được hình cây đơn giản. Đường xé ít răng cưa. Hình dáng cân đối, phẳng.

- Có thể xé được thêm hình cây đơn giản có hình dạng, kích thước, kích thước, màu sắc khác.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực học tập và vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành.

II . Chuẩn bị.

GV: Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản, giấy thủ công các màu, hồ dán, giấy nền, khăn lau tay

HS: Giấy thủ công các màu, bút chì, hồ dán, giấy nền, khăn lau tay, vở thủ công

 

doc 55 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 22/02/2021 Lượt xem 451Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thủ công cả năm khối 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 4 : Thñ c«ng
XÐ d¸n h×nh c©y ®¬n gi¶m ( TiÕt 1 )
I . Môc tiªu.
1. Kiến thức: Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.
 2. Kĩ năng: Xé, dán được hình tán lá cây, thân cây. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng, cân đối.
 * Với học sinh khéo tay:
- Xé, dán được hình cây đơn giản. Đường xé ít răng cưa. Hình dáng cân đối, phẳng.
- Có thể xé được thêm hình cây đơn giản có hình dạng, kích thước, kích thước, màu sắc khác.
3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực học tập và vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành.
II . ChuÈn bÞ.
GV: Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản, giấy thủ công các màu, hồ dán, giấy nền, khăn lau tay
HS: Giấy thủ công các màu, bút chì, hồ dán, giấy nền, khăn lau tay, vở thủ công
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
2ph
3ph
27ph
3ph
2ph
1. Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Tìm hiểu bài:
 * Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
* Hướng dẫn mẫu:	
*Xé hình tán lá cây:
* Xé hình thân cây:
* Nghỉ giữa tiết
c. Thực hành
4. Củng cố
5. Dặn dò
- Cho lớp hát
 - Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
 - GV nhận xét chung.
-
 GV giới thiệu và ghi đầu bài
- Cho học sinh xem bài mẫu.
- Hỏi: Các cây có hình dáng khác nhau như thế nào? Cây có các bộ phận nào? Thân cây có màu gì? Tán lá cây có màu gì?
- GV nhận xét, chốt ý và tuyên dương.
- GV lấy một tờ giấy màu xanh lá cây, đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có cạnh 6 ô (Hình 1) rời khỏi tờ giấy màu.
 - Từ hình vuông, vẽ và xé góc theo đường cong (Hình 2a). Xé chỉnh, sửa cho giống hình tán lá cây (Hình 2b).
 Hình 1
 Hình 2a Hình 2b
GV hướng dẫn HS xé tiếp tán lá cây dài.
 - GV: Lấy giấy màu nâu,vẽ xé hình chữ nhật 6x1 ô,xé tiếp 1 hình chữ nhật khác cạnh 4x1 ô.
 - Yêu cầu HS nhắc lại quy trình xé dán cây đơn giản.
- Cho học sinh hát
- Cho học sinh thực hiện 
- Hôm nay chúng ta học bài gì?
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài cho tiết học sau.
- Hát
- HS để đồ dùng học tập lên trên bàn.
 - Cả lớp lắng nghe.
- Nhắc lại tên bài học
- Cả lớp tiến hành quan sát.
 - HS tiếp nối nhau trả lời câu hỏi. Cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.
 - Cả lớp lắng nghe và ghi nhớ.
- HS theo dõi và ghi nhớ cách xé tán cây hình tròn do gio viên thực hiện.
- Cả lớp theo dõi và ghi nhớ cách làm.
 - HS cả lớp theo dõi và ghi nhớ cách xé hình thân cây do giáo viên thực hiện.
 - 2 HS tiếp nối nhau trình bày. Cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.
- Hát
- Cả lớp theo dõi và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Trả lời
Buæi chiÒu:
TiÕt 1 : Thñ c«ng
Bµi 5 : XÐ, d¸n h×nh c©y ®¬n gi¶n ( tiÕt 2)
I . Môc tiªu.
1. Kiến thức: Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.
2. Kĩ năng: Xé, dán được hình tán lá cây, thân cây, đường xé có thể bị răng cưa, hình dán tương đối phẳng, cân đối.
3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực học tập và vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành. 
II . ChuÈn bÞ.
GV: Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản, giấy thủ công các màu, hồ dán, giấy nền, khăn lau tay
HS: Giấy thủ công các màu, bút chì, hồ dán, giấy nền, khăn lau tay, vở thủ công
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
2ph
3ph
27ph
3ph
2ph
1. Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
 b) Tìm hiểu bài:
 * Hướng dẫn dán hình:
* Nghỉ giải lao
* Thực hành:	
4. Củng cố
5. Dặn dò
- Cho lớp hát
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
- GV nhận xét chung.
3. Bài mới:
- GVgiới thiệu và ghi đầu bài
- GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt dán gép hình thân cây, tán lá.
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn (Hình 6a).
+ Dán phần thân dài với tán lá dài (Hình 6b).
- Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây đã dán xong (Hình 6).
- Học sinh hát
- Yêu cầu HS tiến hành xé và dán hình cây. GV quan sát lớp và giúp đỡ HS còn lúng túng.
- Thu bài nhận xét.
- Cuối giờ yêu cầu HS thu dọn giấy thừa.
- Hôm nay chúng ta học bài gì?
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo.
- Hát
- HS để đồ dùng học tập lên trên bàn.
- Cả lớp lắng nghe.
- Nhắc lại tên đầu bài
- HS theo dõi và ghi nhớ các thao tác bôi hồ và lần lượt dán gép hình thân cây, tán lá do giáo viên thực hiện.
- Hát
- Cả lớp tiến hành xé dán theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
- HS cả lớp nộp sản phẩm cho GV.
 - Cả lớp thực hiện theo yêu cầu.
- Trả lời
Buæi chiÒu:
TiÕt 1 : Thñ c«ng
Bµi 6 : XÐ, d¸n h×nh con gµ con ( TiÕt 1)
I . Môc tiªu.
1. Kiến thức: Biết cách xé, dán hình con gà con.
2. Kĩ năng: Xé, dán được hình con gà con. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng bút màu để vẽ.
3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực học tập và vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành.
II . ChuÈn bÞ.
GV: Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật, giấy thủ công các màu, hồ dán, giấy trắng làm nền.....
HS: Giấy nháp
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. 
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
2ph
3ph
27ph
3ph
2ph
1. Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
 b) Tìm hiểu bài:
 * Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
* Giáo viên hướng dẫn mẫu:
* Xé hình thân gà:
* Xé hình đầu gà, hình mỏ, chân và mắt gà:
* Nghỉ giải lao
*Hướng dẫn dán hình con gà con:
* Thực hành	
4. Củng cố
5. Dặn dò
- Cho học sinh hát
 - Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
 - GV nhận xét chung.
- GV giới thiệu và ghi đầu bài
- GV đính bài mẫu lên bảng.
- Hỏi: Con gà có hình dáng như thế nào? Có màu gì? Con gà con có gì khác với con gà lớn?
 - GV nhận xét, chốt ý và tuyên dương.
- GV dùng tờ giấy màu vàng hoặc màu nâu, lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ hình chữ nhật có cạnh dài 10 ô, cạnh ngắn 8 ô (Hình 1).
- Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.
- Vẽ và xé 4 góc theo đường cong của hình chữ nhật (Hình 2a)
- Sau đó tiếp tục xé chỉnh, sửa để cho giống hình thân gà.
- Lật mặt màu để HS quan sát.
- GV vừa hướng dẫn cách làm, vừa thực hiện thao tác mẫu.
- Cho lớp hát
- GV thực hiện thao tác mẫu.
- Cho học sinh thực hành ra giấy nháp
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo.
- Hát
- HS để đồ dùng học tập lên trên bàn.
 - Cả lớp lắng nghe.
- Nhắc lại tên bài học
- Cả lớp quan sát tranh.
- HS tiếp nối nhau trả lời câu hỏi. Cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.
- Cả lớp lắng nghe và ghi nhớ.
- Học sinh cả lớp quan sát giáo viên làm mẫu và ghi nhớ cách làm.
Hình 1
Hình 2 a
Hình 2 b
- Cả lớp quan sát, lắng nghe và ghi nhớ cách xé hình đầu gà.
- Hát
- Cả lớp quan sát, lắng nghe và ghi nhớ.
- Thực hành ra giấy nháp
- Cả lớp theo dõi và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
Buæi chiÒu:
TiÕt 1 : Thñ c«ng
Bµi 6 : XÐ, d¸n h×nh con gµ con ( TiÕt 2)
I . Môc tiªu.
1. Kiến thức: Biết cách xé, dán hình con gà con.
2. Kĩ năng: Xé, dán được hình con gà con. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng bút màu để vẽ.
 3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực học tập và vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành.
II . ChuÈn bÞ.
GV: Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, giấy màu...
HS: Giấy thủ công các màu, bút chì, hồ dán, giấy nền, khăn lau tay, vở thủ công
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
2ph
3ph
27ph
3ph
2ph
1. Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Thực hành:
 * Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
* Nghỉ giải lao
- Thu bài 
4. Củng cố
5. Dặn dò
- Cho lớp hát
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
- GV nhận xét chung.
- GV giới thiệu và ghi đầu bài
- GV đính tranh quy trình xé, dán hình con gà con lên bảng lớp.Yêu cầu HS nhắc lại quy trình xé, dán.
- GV nhận xét và chốt ý.
+ Trước khi dán phải ướm hình
- Học sinh hát
- Yêu cầu HS lấy giấy màu, đặt mặt kẻ ô lên. Tiến hành đếm ô và xé dán hình con gà.
- Thu bài làm của HS nhận xét.
- Cuối giờ yêu cầu HS thu dọn giấy vụn.
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài học sau
- Hát
- HS để đồ dùng học tập lên trên bàn.
- Cả lớp lắng nghe.
- Nhắc lại tên bài học
- 2 HS tiếp nối nhau trình bày trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.
- Cả lớp lắng nghe và ghi nhớ.
- Hát
- HS cả lớp tiến hành làm việc theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
- HS cả lớp nộp bài và lắng nghe đánh giá, nhận xét của giáo viên.
 - Cả lớp thực hiện theo yêu cầu.
- Nghe
Buæi chiÒu:
TiÕt 1 : Thñ c«ng
¤n tËp chñ ®Ò “ XÐ, d¸n giÊy”
I . Môc tiªu.
1. Kiến thức: Củng cố được kiến thức, kĩ năng xé, dán giấy.
2. Kĩ năng: Xé, dán được ít nhất một hình trong các hình đã học. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.
3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực học tập và vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành.
II . ChuÈn bÞ.
GV: Bài mẫu về xé, dán các hình đã học.
HS: Giấy thủ công các màu, bút chì, hồ dán, giấy nền, khăn lau tay, vở thủ công
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
2ph
3ph
27ph
3ph
2ph
1. Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Tìm hiểu bài:
* Nghỉ giải lao
* Thu bài 
4. Củng cố
5. Dặn dò
- Cho lớp hát
 - Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
 - GV nhận xét chung.
- GV giới thiệu và ghi đầu bài
- Yêu cầu HS nhắc lại tên các bài đã học.
- GV nhận xét và yêu cầu HS nêu quy trình xé dán hình chữ nhật, hình tam giác.
- Cho lớp hát
- Yêu cầu HS chọn ít nhất một hình trong các hình đã học tiến hành xé dán.
- Thu bài của HS nhận xét, đánh giá.
- Cuối giờ yêu cầu HS thu dọn giấy vụn.
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo.
- Lớp hát
- HS để đồ dùng học tập lên trên bàn.
 - Cả lớp lắng nghe.
- Nhắc lại tên bài học
- 1 HS trình bày trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.
* Hình chữ nhật, hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình quả cam, hình cây đơn giản, hình con gà con.
- 2 HS tiếp nối nhau trình bày. Cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.
* Quy trình xé dán hình chữ nhật và hình tam giác:
+ Bước 1  ...  dán hàng rào:
* Tổ chức cho HS thực hành:
*Giải lao
* Trưng bày sản phẩm
4. Củng cố
5. Dặn dò
- Cho lớp hát
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
- GV nhận xét chung.
- GV giới thiệu và ghi đầu bài
- GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời:
+ Để dán được hàng rào ta cần bao nhiêu nan đứng và nan ngang?
 - GV vừa thực hiện thao tác mẫu vừa hướng dẫn cách làm.
 - Yêu cầu HS thực hiện dán hàng rào.
- Cho học sinh hát
 - Tổ chức trưng bày sản phẩm và nhận xét.
- GV nhận xét và tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo.
- Hát
- HS để đồ dùng học tập lên trên bàn.
- Cả lớp lắng nghe.
- 1 HS trình bày. Cả lớp theo dõi, nhận xét.
+ Để dán được hàng rào ta cần 4 nan đứng và 2 nan ngang.
- Cả lớp theo dõi.
+ Kẻ 1 đường chuẩn.
+ Dán 4 nan đứng: các nan cách nhau 1 ô.
+ Dán 2 nan ngang:
- Nan ngang thứ nhất cách đường chuẩn 1 ô.
- Nan ngang thứ hai cách đường chuẩn 4 ô.
- HS tiến hành làm việc theo yêu cầu.
- Hát
- HS tiếp nối nhau trưng bày sản phẩm theo yêu cầu.Cả lớp quan sát, nhận xét và bình chọn sản phẩm đẹp nhất và sáng tạo nhất.
 - Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp lắng nghe, ghi nhớ và chuẩn bị bài cho tiết học sau theo yêu cầu của giáo viên.
Buæi chiÒu: 
TiÕt 1 : Thñ c«ng
C¾t, d¸n vµ trang trÝ ng«i nhµ ( TiÕt 1 )
I. Môc tiªu.
1. Mục tiêu: Biết vận dụng được kiến thức đã học để cắt, dán và trang trí hình ngôi nhà.
2. Kĩ năng: Cắt, dán, trang trí được ngôi nhà yêu thích. Có thể dùng bút màu để vẽ trang trí ngôi nhà. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực học tập và vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành.
II. ChuÈn bÞ.
- GV: Ngôi nhà mẫu có trang trí, giấy màu, giấy trắng, kéo, bút chì, thước kẻ, hồ dán.
- HS: Giấy thủ công nhiều màu, bút chì, thước, hồ, vở.
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ hoc.
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
2ph
3ph
25ph
3ph
2ph
1. Ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Tìm hiểu bài:
Hướng dẫn quan sát, nhận xét:
* Hướng dẫn học sinh thực hành:
*Giải lao
* Trưng bày sản phẩm
4. Củng cố
5. Dặn dò
- Cho lớp hát
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
- GV nhận xét chung.
- GV giới thiệu và ghi tựa
 b) Tìm hiểu bài:
* Hướng dẫn quan sát, nhận xét:
 - GV đính mẫu ngôi nhà lên bảng lớp.
 - Yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi.
 - GV nhận xét và chốt ý.
ó Kẻ, cắt thân nhà:
- GV đặt câu hỏi gọi HS trả lời:
+ Để cắt được thân nhà ta cần cắt hình chữ nhật có cạnh dài, cạnh ngắn bao nhiêu ô?
 - GV vừa thực hiện thao tác mẫu vừa hướng dẫn cách làm.
 - Yêu cầu HS thực hiện kẻ, cắt thân nhà.
ó Kẻ, cắt mái nhà:
 - GV vừa làm mẫu vừa hướng dẫn cách kẻ, cắt mái nhà.
 - Yêu cầu HS thực hiện kẻ, cắt mái nhà.
 ó Kẻ, cắt cửa ra vào và cửa sổ:
 - GV vừa làm mẫu vừa hướng dẫn cách kẻ, cắt cửa ra vào và cửa sổ.
 - Yêu cầu HS thực hiện kẻ, cắt cửa ra vào và của sổ.
- Yêu cầu HS thu dọn giấy vụn.
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiếp theo
- HS để đồ dùng học tập lên trên bàn
- Cả lớp lắng nghe.
- HS quan sát, tiếp nối nhau trả lời câu hỏi:
+ Thân nhà, mái nhà, cửa ra vào và cửa sổ là hình gì?
+ Cách vẽ, cắt các hình đó ra sao?
- Cả lớp theo dõi.
- 1 HS trình bày trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét và chữa lai (nếu sai).
+ Để cắt được thân nhà ta cần cắt hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô và cạnh ngắn 5 ô.
- Cả lớp quan sát, lắng nghe và ghi nhớ.
- Vẽ mặt trái của tờ giấy màu hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 6 ô và cắt rời hình chữ nhật đó khỏi tờ giấy màu.
- HS tiến hành kẻ, cắt thân nhà theo yêu cầu.
 - Cả lớp theo dõi.
 Vẽ lên mặt trái của tờ giấy 1 hình chữ nhật có cạnh dài 10 ô và cạnh ngắn 3 ô. Kẻ 2 đường xiên 2 bên. Sau đó cắt rời được hình mái nhà.
 - HS tiến hành kẻ, cắt mái nhà theo yêu cầu.
 - Cả lớp quan sát, lắng nghe và ghi nhớ.
- Kẻ lên mặt trái của tờ giấy màu xanh hoặc tím, 1 hình chữ nhật có cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô là cửa ra vào và kẻ 1 hình vuông có cạnh 2 ô để làm cửa sổ. Cắt hình cửa ra vào và cửa sổ rời khỏi tờ giấy màu.
- HS tiến hành kẻ, cắt cửa ra vào và cửa sổ theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
 - Cả lớp tiến hành thu dọn theo yêu cầu.
 - Cả lớp lắng nghe, ghi nhớ và chuẩn bị bài cho tiết học sau theo yêu cầu của giáo viên.
Buæi chiÒu: 
TiÕt 1 : Thñ c«ng
C¾t, d¸n vµ trang trÝ ng«i nhµ ( TiÕt 2 )
I. Môc tiªu.
1. Mục tiêu: Biết vận dụng được kiến thức đã học để cắt, dán và trang trí hình ngôi nhà.
2. Kĩ năng: Cắt, dán, trang trí được ngôi nhà yêu thích. Có thể dùng bút màu để vẽ trang trí ngôi nhà. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực học tập và vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành.
II. ChuÈn bÞ.
1. GV: Ngôi nhà mẫu có trang trí, giấy màu, giấy trắng, kéo, bút chì, thước kẻ, hồ dán.
2. HS: Giấy thủ công nhiều màu, bút chì, thước, hồ, vở.
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ hoc.
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
2ph
3ph
25ph
3ph
2ph
1. Ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Tìm hiểu bài:
Kẻ, cắt hàng rào, hoa, lá, Mặt trời:
*Giải lao
* Thực hành dán ngôi nhà và trang trí:
* Trưng bày sản phẩm
4. Củng cố
5. Dặn dò
- Cho lớp hát
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
- GV nhận xét chung.
-Giới thiệu và ghi đầu bài
- Yêu cầu HS vẽ lên mặt trái của tờ giấy màu những đường thẳng cách đều và cắt thành những nan giấy để làm hàng rào.
- GV gợi ý để phát huy tính sáng tạo của HS.
- Cho học sinh hát
 - GV hướng dẫn HS dán hình ngôi nhà và trang trí ngôi nhà.
 - Yêu cầu học sinh dán hình ngôi nhà và trang trí ngôi nhà.
 - Tổ chức trưng bày và đánh giá sản phẩm.
 - GV nhận xét và tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo.
- Hát
- HS để đồ dùng học tập lên trên bàn.
- Cả lớp lắng nghe.
-Nhắc lại teen bài hoc
 - Cả lớp tiến hành vẽ lên mặt trái của tờ giấy màu những đường thẳng cách đều và cắt thành những nan giấy để làm hàng rào theo yêu cầu của giáo viên.
- HS tự vẽ và cắt hoặc xé những bông hoa có lá, có cành,MặtTrời,mây, chim,  bằng nhiều màu giấy để trang trí thêm cho đẹp.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
-Hát
+ Dán thân nhà trước, dán mái nhà sau:
 + Tiếp theo dán cửa ra vào, đến cửa sổ:
 + Dán hàng rào hai bên nhà.
 + Trước nhà dán cây, hoa lá,
 + Trên cao dán ông mặt trời, mây, chim,
 + Xa xa dán những hình tam giác nhỏ liên tiếp làm dãy núi cho bức tranh thêm sinh động
 - HS tiến hành dán hình ngôi nhà và trang trí ngôi nhà theo yêu cầu của giáo viên.
 - HS tiếp nối nhau đính sản phẩm đã hoàn thành lên bảng lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét và bình chọn sản phẩm làm đúng và đẹp nhất.
- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
Buæi chiÒu: 
TiÕt 1 : Thñ c«ng
¤n tËp chñ ®Ò c¾t d¸n giÊy
I. Môc tiªu.
1. Kiến thức: Củng cố được kiến thức, kĩ năng cắt, dán các hình đã học.
2. Kĩ năng: Cắt, dán được ít nhất hai hình đã học. Sản phẩm cân đối. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực học tập và vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành.
II. ChuÈn bÞ.
GV: Một số mẫu các sản phẩm đã học.
HS: Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thước kẻ, vở thủ công,
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ hoc.
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
2ph
3ph
25ph
3ph
2ph
1. Ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Tìm hiểu bài:
*Giải lao
* Thực hành sản phẩm
* Trưng bày sản phẩm
4. Củng cố
5. Dặn dò
- Cho lớp hát
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
 - GV nhận xét chung.
- GV giới thiệu và ghi đầu bài
 - Hỏi: Trong thời gian qua các em đã học cắt, dán những sản phẩm nào?
- GV nhận xét, chốt ý và tuyên dương.
- GV đính một số mẫu các sản phẩm đã học lên bảng lớp. Yêu cầu HS quan sát.
- Cho lớp hát
- Yêu cầu HS thực hành làm sản phẩm.
- Tổ chức trưng bày sản phẩm và nhận xét.
- GV nhận xét và tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo.
- Hát
- HS để đồ dùng học tập lên trên bàn.
 - Cả lớp lắng nghe.
Ôn tập chủ đề “Cắt, dán giấy”
- HS trả lời: Cắt, dán hình chữ nhật; Cắt, dán hình vuông; Cắt, dán hình tam giác; Cắt, dán hàng rào đơn giản; Cắt, dán trang trí ngôi nhà
- Cả lớp lắng nghe và ghi nhớ.
- Học sinh tiến hành quan sát một số mẫu các sản phẩm đã học theo yêu cầu.
- Hát
- HS tiến hành làm sản phẩm theo yêu cầu.
- Cả lớp tiến hành trưng bày và nhận xét sản phẩm theo yêu cầu.
- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
Buæi chiÒu: 
TiÕt 1 : Thñ c«ng
Tr­ng bµy s¶n phÈm
I. Môc tiªu.
1. Kiến thức: Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được.
2. Kĩ năng: Khuyến khích trưng bày những sản phẩm mới có tính sáng tạo.
3. Thái độ: Yêu thích môn học, rèn tính cẩn thận, khéo léo, sáng tạo.
II . ChuÈn bÞ.
 GV: Một số mẫu các sản phẩm đã học.
 HS: Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thước kẻ, vở thủ công,
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
2ph
3ph
2ph
22ph
3ph
2ph
1. Ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Tìm hiểu bài:
* Quan sát, nhận xét mẫu:
* Giải lao
4. Củng cố
5. Dặn dò
- Cho lớp hát
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
- GV nhận xét chung.
- GV giới thiệu và ghi đầu bài
- GV chia lớp thành 3 nhóm. Yêu cầu các nhóm trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được.
- Cho học sinh hát
- Tổ chức bình chọn sản phẩm đẹp, những sản phẩm mới có tính sáng tạo.
- GV nhận xét và tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo.
- Hát
- HS để đồ dùng học tập lên trên bàn.
 - Cả lớp lắng nghe.
Trưng bày sản phẩm thực hành của HS
- Cả lớp chia thành 3 nhóm. Các nhóm tiến hành trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được theo yêu cầu.
- Hát
- HS tiến hành nhận xét và bình chọn sản phẩm đẹp, những sản phẩm mới sáng tạo.
- Cả lớp theo dõi.
 - Cả lớp lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Tài liệu đính kèm:

  • docthu_cong_lop_1.doc