Giáo án Lớp 1 - Tuần 8 - GV: Nguyễn Thị Vân - Trường tiểu học Kim Đồng

Giáo án Lớp 1 - Tuần 8 - GV: Nguyễn Thị Vân - Trường tiểu học Kim Đồng

Tiết 2.3 : Học vần : ua-­a

A-Mục đích yc.

-Đọc và viết được ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ.

-Đọc t ng dơng: cà chua, nô đùa, tre nứa, xưa kia và câu ứng dụng :Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.

-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:giữa trưa.

- Giáo dục HS yêu thích tiếng Việt.

B-Đồ dùng dạy học

Tranh minh họa sgk

C-Các hoạt động dạy học

1 Kiểm tra bài cũ

-Gọi 3 - 4 học sinh lên bảng đọc bài trong SGK-Viết bảng con:lá mía,vỉa hè,tỉa lá

-Giáo viên nhận xét - Sửa sai - Ghi điểm.

2 Bài mới: Tiết 1

a/Giới thiệu bài:Giáo viên ghi đề bài lên bảng,

 

doc 49 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 19/02/2021 Lượt xem 122Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 8 - GV: Nguyễn Thị Vân - Trường tiểu học Kim Đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 8
`
T.N
MÔN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY
GHI CHÚ
2/13
10
C . cờ
H.V
Bài 30 : ua- ưa T1
H.V
 Bài 30 : ua- ưa T2 
Toán
Luyện tập
 N
3/14
10
Toán
Phép cộng trong phạm vi 5 
Đạo đức
Gia đình em T2
H.V
Bài 31 : Ôn tập T1 
H.V
Bài 31 : Ôn tập	T2
4/15
10
H.V
Bài 32 : oi- ai T1
H.V
 Bài 32 : oi- ai T2 
Toán
Luyện tập
TNXH
Ăn, uống hàng ngày.
5/15
10
T Dục
Đôïi hình đôïi ngũ - Thể dục rèn... 
M T
Toán
Số 0 trong phép cộng
H.V
Bài 33 : ôi- ơi T1
H.V
Bài 33 : ôi ơi T2
6/16
10
H.V
Bài 34 : ui- ưi T1
H.V
Bài 34 : ui- ưi T2
T.Công
Xé, dán hình cây đơn giản T1
S H
Đánh giá hoạt động trong tuần
 165
 Thư ùhai ngày 13tháng 10 năm 2008
Tiết 2.3 : Học vần : ua-­a
A-Mục đích yc.
-Đọc và viết ®­ỵc ua, ­a, cua bĨ, ngùa gç.
-Đọc tõ øng dơng: cµ chua, n« ®ïa, tre nøa, x­a kia và câu ứng dụng :Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:giữa trưa.
- Giáo dục HS yêu thích tiếng Việt.
B-Đồ dùng dạy học 
Tranh minh họa sgk
C-Các hoạt động dạy học 
1 Kiểm tra bài cũ 
-Gọi 3 - 4 học sinh lên bảng đọc bài trong SGK-Viết bảng con:lá mía,vỉa hè,tỉa lá
-Giáo viên nhận xét - Sửa sai - Ghi điểm.
2 Bài mới:	Tiết 1
a/Giới thiệu bài:Giáo viên ghi đề bài lên bảng,
b/Giảng bài:
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
Hoạt động 1:Dạy vần ua.
a.Nhận diện vần
-Gv viết vần ua lên bảng
? Vần ua gồm mấy âm ghép lại ?âm nào trước ,âm nào sau ?
-Cho hs so sánh :ua –ia
b. Đánh vần:
-Hd hs đánh vần :ua
-Cho hs ghép tiếng: cua
?Cho hs phân tích tiếng : cua
-Hd hs đánh vần: cua
-Cho hs đọc từ : cua bể
(ưa dạy tương tự )
-Cho hs so sánh :ua-ưa
 Giải lao ( hát).
Hoạt động 2: Luyện viết. 
- Giáo viên viết mẫu hướng dẫn hs viết bảng con
+ ua :u-a,cao 2 li
+cua :c-u-a ,cao 2 li
+ưa :ư-a ,cao 2li
+ngựa :n-g-ư-a-.,g dài 5 li,n-ư-a cao 2 li,. dưới a
* Hs viết : ua-ưa
-Giáo viên nhận xét - Sửa sai 
Hoạt động 3:Đọc từ ứng dụng
-GV ghi các từ ứng dụng lên bảng-Cho hs nhẩm đọc-tìm tiếng có vần mới học.
-Cho hs đọc từ ứng dụng
Tiết2
Hoạt động 1 : Luyện tập.
a.Luyện đọc
-Cho hs đọc bài ở tiết 1 
-Giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh họa câu ứng dụng câu ứng dụng.
? Tranh vẽ gì ?
-Cho hs nhẩm đọc câu ứng dụng –tìm tiếng có vần mới học.
-Cho hs đọc câu ứng dụng.
 b. Luyện viết vở.
-Hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết .
-Nhắc nhở hs cách cầm bút,đặt vở ,tư thế niồi viết bài.
 -Thu một số bài chấm điểm –Nhận xét cho học sinh .
Nghỉ 5 phút
Hoạt động 2: Luyện nói.
-Cho hs đọc tên bài luyện nói:
- Cho HS quan sát tranh- thảo luận
Câu hỏi gợi y :
? Trong tranh vẽ gì?
?Tại sao em biết đây là bức tranh giữa trưa mùa hè?
?Giữa trưa là lúc mấy giờ?
?Buổi trưa mọi người thường làm gì và ở đâu?
?Có nên ra nắng vào buổi trưa không ? Tại sao?
?Nếu bạn của em hay ra ngoài vào buổi trưa nắng thì em sẽ nói gì với bạn ấy?
Giáo viên nhận xét - Sửa sai - Ghi điểm
3.Củng cố :
** Cho hs tìm tiếng có âm mới học 
4.Dặn dò :Về nhà học bài-viết bài
-Xem trước bài :Ôn tập
-Hs quan sát : ua
- ua :gồm 2 âm ghép lại là âm u đứng trướcvà âm a đứng sau.
- Giống : a đứng sau
-Khác :ua có u đứng trứơc ,ia có i đứng trước.
-Hs đánh vần cn-đt : u-a-ua /ua
-Hs ghép : cua
-cua :c trước- ua sau.
-Hs đánh vần cn-đt : cờ-ua-cua /cua.
-Hs đọc cn-đt : cua bể
-Giống nhau:kết thúc bằng a
-Khác nhau: ưa bắt đầu bằng ư ,ua bắt đầu bằng u.
-Hs viết bảng con
* Hs viết : ua-ưa
 cà chua tre nứa nô đùa xưa kia
-Hs đọc cn-đt
-Hs luyện đọc(cn,nhóm,lớp) bài ở tiết1.
-Hs xem tranh
Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa ,thị cho bé.
-Hs luyện đọc(cn,nhóm,lớp) 
Học sinh luyện viết vào vở tập viết.
Hs tập thể dục
Học sinh đọc cn-đt :Giữa trưa
-Hs xem tranh-thảo luận nhón ( 2 em )
? Tranh vẽ gì ?
TL : Tranh vẽ cảnh giữa trưa hè 
**Đùa ,cua,đũa
**dưa,vừa,cưa
Tiết 4: Toán : Luyện tập
 A.Mục đích yêu cầu. 
Học sinh được củng cố về:
-Phép cộng trong phạm vi 3 và 4
-Tập biểu thị các tình huống trong tranh bằng 1 hoặc 2 phép tính thích hợp.
-Giáo dục HS tính cẩm thận khi làm bài
 B. Các hoạt động dạy học.
1) Kiểm tra bài cũ.
Gọi 2hs lên bảng làm bài tập: 
 HS1: 1+2= 3 3+1=4
 HS2: 1+1= 2 1+3=4
Lớp làm bảng con: 2 +2= 4 1 +2=3
Giáo viên nhận xét –sửõa sai –ghi điểm.
2)Bài mới.
a) giới thiệu bài.giáo viên ghi đề bài lên bảng.
b) giảng bài
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:Luyện tập 
 Bài 1 : Cho học sinh nêu yêu cầu bài.
-Hd hs đặt tính theo cột dọc và tính
- Cho hs làm bảng con
 -Giáo viên nhận xét - Sửa sai 
 Bài 2 .Cho học sinh đọc yêu cầu bài 
-Hd hs điền số thích hợp vào ô trống
-gọi 3 học sinh lên bảng làm bài. 
-Giáo viên nhận xét - Sửa sai - Ghi điểm.
Nghỉ 5 phút
-Bài 3. Cho hs nêu yêu cầu bài 
-Hd hs đặt tính theo hàng ngang và tính: 1+ 1+1= lấy1+1=2,lấy 2+1=3
-Cho hs làm vào vở
-Chấm điểm-nhận xét
Bài4 .Cho hs nêu yêu cầu bài
-Hd hs nhìn tranh-viết phép tính thích hợp
** Cho hs lên bảng viết phép tính thích hợp
3.Củng cố :
-Cho hs đọc bảng cộng trong phạm vi3,4
4.Dặn dò :
-Về nhà làm vbt
-Xem trước bài :Phép cộng trong phạm vi 5
Bài 1: Tính:
 3 2 2 1 1
 + 1 + 1 + 2 + 2 +3
 4	 3 4 3 4 
Bài 2 : Tính:
Hs hát tập thể
Bài 3: Tính
 1+1+1=3 
 2+1+1=4 1+2+1=4
Bài 4: Viết phép tính thích hợp.
**	1+3=4
 3+1=4
 Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2008
Tiết 1. 2: Học vần :Ôn tập
A-Mục đích yêu cầu :
-Sau bài học HS có thể:
+Đọc và viết một cách chắc chắn các vần vừa học: ia, ua ưa.
+ Nhận ra các tiếng vừa học trong các tiếng từ ứng dụng
+Nhận đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
+ Nghe, hiểu và kể lại theo tranh truyện : Khỉ và rùa.
- Giáo dục HS yêu thích tiếng Việt.
B.Đồ dùng dạy học :
-Tranh minh họa sgk
C-Các hoạt động dạy học 
1-Kiểm tra bài cũ 
Gọi 2 học sinh lên bảng đọc bài trong SGK
Cả lớp viết bảng con:cà chua ,nô đùa ,tre nứa
-Giáo viên nhận xét - Sửa sai - Ghi điểm. 
2-Bài mới 
a.Giới thiệu bài:Gv ghi đề bài lên bảng 
b.Giảng bài
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
Hoạt động 1:ôn tập
a. Ôn các vần đã học
-Cho hs lên bảng chỉ các vần vừa học trong tuần và đọc
b.ghép âm và vần thành tiếng:
-Cho hs ghép âm ở cột dọc và vần ở cột ngang và đọc.
Nghỉ 5 phút
Hoạt động 2:Đọc từ ứng dụng:
- GV viết từ ứng dụng lên bảng –Cho hs nhẩm đọc –tìm tiếng có vần đã học.
-Cho hs đọc từ ứng dụng
-Giải nghĩa từ.
 Hoạt động 3 : Luyện viết .
-Giáo viên viết mẫu lên bảng -Hướng dẫn hs luyện viết vào bảng con.
+ mùa dưa : mùa :m-u-a-\ ,dưa :d-ư-a ,d cao 4 li ,m,u-a,ư cao 2li.
+ ngựa tía : ngựa :n-g-ư-a-. ,tía :t ,i,a,/ ,g dài 5 li ,t cao 3 li ,n ,ư ,a,i cao 2 li.
-Giáo viên nhận xét - Sửa sai 
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện tập.
 a.Luyện đọc .
-giáo viên chỉ không theo thứ tự ở tiết 1 cho học sinh đọc 
-Giáo viên theo dõi nhận xét sửa sai. 
- Cho HS quan sát tranh minh họa bài ứng dụng
? Tranh vẽ gì ?
-Cho hs nhẩm đọc bài ứng dụng tìm tiếng có vần đã học.
-Cho hs đọc bài ứng dụng
-Gv theo dõi uốn nắn cho hs .
Nghỉ 5 phút
Hoạt động 2:Luyện viết
- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở tập viết.
-Nhắc nhở học sinh điểm đặt bút,dừng bút, độ cao của con chữ .
-Giáo viên theo dõi nhận xét .
-Thu vở một số em chấm điểm -nhận xét – Tuyên dương.
Hoạt động 3: Kể chuyện
-Cho học sinh đọc tên chuyện kể
-GV kể chuyện : Khỉ và Rùa.
Tranh 1: Rùa và Khỉ là một đôi bạn thân.Một hôm Khỉ báo cho Rùa biết là nhà mình mới có tin mừng: vợ Khỉ vùa sinh con. Rùa liền vội vàng theo Khỉ đến thăm nhà Khỉ.
 Tranh 1: Đến nơi Rùa băn khoăn không biết làm cách nào đến thăm vợ Khỉ được vì nhà Khỉ ở trên chạc cao. Khỉ bảo Rùa ngậm chặt vào chân mình để lên nhà.
Tranh 3:Vừa tới cổng, vợ Khỉ ra chào. Rùa quen cả ngậm đuôi Khỉ, liền mở miệng đáp lễ. Thế là bịch một cái Rùa rơi xuống đất.
 Tranh 4: Rùa rơi xuống đất lên mai bị rạn nứt. Thế là từ đó trên mai của Rùa đều có vết rạn.
- Câu chuyện có mấy nhân vật ? là những nhân vật nào?
-Cho học sinh quan sát tranh và thảo luận.
- Hs kể lại chuyện.
Giáo viên nhận xét - Ghi điểm. 
3.Củng cố :
-Nêu ý nghĩa của câu chuyện.
4.Dặn dò :Về nhà học bài –viết bài
- Xem trước bài :oi-ai
-ua ưa ia
tru ,trua ,trư ,tri , tria 
ngu ,ngua ,ngư ,ngưa 
nghi ,nghia 
Hs hát tập thể
- HS nhẩm đọc.
mua mía ngựa tía
 mùa dưa trỉa đỗ
- Hs luyện đọc (cn- đt)
-Cả lớp viết bảng con: 
-Hs luyện đọc(cn,nhóm,lớp) 
-Hs xem tranh
-Bé đang ngủ trưa
Gió lùa kẽ lá
Lá khẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa
Hs tập thể dục
-Học sinh đọc cn-đt
-Học sinh viết bài vào vở.
-Hs đọc cn-đt :Rùa và Khỉ
-Học sinh lắng nghe.
- 3 nhân vật,rùa ,Khỉ ,vợ Khỉ
-Hs xem tranh- thảo luận nhóm(2 em 
- Hs kể chuyện theo nhóm
-Ba hoa là một đức tính sấu rất có hại.Khỉ cẩu thả vì bạn ngậm đuôi mình. Rùa ba hoa nên đã chuốc vạ vào thân, chuyện còn giải thích cái mai rùa.
Tiết 3: Toán :Phép cộng trong phạm vi 5.
A-Mục đích yêu cầu 
-Sau bài học giúp học sinh :
-tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu v ... 1 cho học sinh đọc 
Giáo viên theo dõi nhận xét sửa sai. 
Hoạt động 5:
-Luyện đọc từ ứng dụng.
-giáo viên ghi từ ứng dụng lên bảng.
-Hướng dẫn học sinh gạch chân .tiếng có vần vừa học.
Hướng dẫn hs Hs luyện đọc
Gv theo dõi uốn nắn cho hs .
-Giải nghĩa một số từ.
Hoạt động 6:Đọc đoạn thơ ứng dụng.
-Cho học sinh quan sát tranh.
-Giảng nội dung bức tranh.
-Ghi đoạn thơ ứng dụng lên bảng.
-Gạch chân tiếâng, các vần vừa học.
-Hướng dẫn học sinh đánh vần và đọc .Giáo viên nhận xét - Sửa sai.
Hoạt động 7:
-Luyện viết ở vở tập viết.
-Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở tập viết.
-Nhắc nhở học sinh điểm đặt bút,dừng bút, độ cao của con chữ .
-Giáo viên theo dõi nhận xét .
Thu vở một số em chấm điểm nhận xét – Tuyên dương.
Hoạt động 8: Luyện nói.
-Cho học sinh quan sát tranh luyện nói.Đọc tên bài luyện nói.
-Tranh vẽ gì?
-Trên đường đi học về gặp mưa em làm thế nào?
-Khi nào thì em thích có gió?
-Trước khi trời sắp mưa em thường thấy những gì trên bầu trời?
-Em biết gì về bão ,lũ?
-Cho học sinh luện nói.
Giáo viên nhận xét - Sửa sai - Ghi điểm. 
Hoạt động 9: Thi đua tìm tiếng có vần vừa học.
Giáo viên nhận xét – tuyên dương.
-Học sinh quan sát tranh
-Học sinh thực hành ghép vần eo.
--Hs luyện đọc(cn,nhóm,lớp) 
- học sinh ghép tiếng mới mèo
-Học sinh thực hành ghép tiếng mới:chú mèo.
--Hs luyện đọc(cn,nhóm,lớp) 
-Giống nhau:Đều có o đứng sau.
-Khác nhau : e,a đứng trước.
-Cả lớp viết bảng con: 
-Hs luyện đọc(cn,nhóm,lớp) 
-Học sinh nhẩm đọc theo.
cái kéo trái đào
leo trèo chào cờ
-Học sinh đánh vần và đọc nối tiếp.
Suối chảy rì rào.
 Gío reo lao xao 
 Bé ngồi thổi sáo
-Hs luyện đọc(cn,nhóm,lớp) 
-Học sinh viết bài vào vở.
-Chú ý điểm đặt bút, dừng bút, nét nối giữa các con chữ.
Học sinh quan sát và trả lời.
Gió,mây ,mưa , bão, lũ.
Học sinh trả lời.
Học sinh có thể luyện nói:
Hằng ngày em đi học gặp mưa thì em lấy ùáo mưa ra che để đến trường .Trời nóng em mong trời có gió cho mát.Khi trời mưa em thấy trên bầu trời mây đen kín cả bầu trời.Bão là gió rất mạnh, lũ nước rất to. 
- Học sinh thi đua tìm tiếng có vần vừa học.
3-Nhận xét dặn dò
-Hướng dẫn học sinh đọc bài trong sgk 
Giáo viên nhận xét - Sửa sai - Ghi điểm. 
Tuyên dương những em đã đọc và viết tốt
-Hướng dẫn hs làm vở BTT 
Chuẩn bị cho bài sau
Nhận xét tiết học.
Thứ sáu ngày 17tháng10 năm 2008
TẬP VIẾT: 	TUẦN 7
I-Mục đích yêu cầu 
-Học sinh nắm được quy trình cấu tạo chữ, từ ứng dụng :xưa kia,mùa dưa, ngà voi,gà mái.
-Viết đúng quy trình ,cấu tạo chữ,từ ứng dụng: xưa kia,mùa dưa, ngà voi,gà mái.
-Học sinh hiểu nghĩa các từ ứng dụng .
-Giáo dục học sinh viết bài cẩn thận, tỉ mĩ, rèn luyện chữ viết.
II-Các hoạt động dạy học 
1-Kiểm tra bài cũ 
Gọi 2 học sinh lên bảng viết:
	Em 1 viết: : nho khô
Em 2 viết: chú ý
Hs luyện viết vào bảng con :	
 nghé ọ 
Giáo viên nhận xét - ghi điểm.
2-Bài mới .
a.Giới tiệu bài:Gv ghi đề bài lên bảng 
Giảng bài .
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu.
Hoạt động 2:Hs luyện viết vào bảng con .
Giáo viên viết mẫu lên bảng.
 Từ nho khô gồm 2 chữ ghép lại.
nhô gồm 3 con chữ ghép lại ,độ cao chữ h 5ô .,n,ô cao 2 ô Chữ khô gồm 3 con chữ ghép lại 
nghé ọ gồm chữ ghép lại ,tương tự giáo viên hướng dẫn học sinh viết các chữ còn lại
Giáo viên theo dõi học sinh viết bài.
Hoạt động 3:Luyện viết vào vở.
Giáo viên hdhs luyện viết vào vở.
Gv theo dõi uốn nắn cho hs .
Nhắc nhở học sinh tư thế ngồi viết ,cách cầm bút,đặt vở 
Thu vở học sinh chấm và nhận xét.
Học sinh nhận xét quy trình cấu tạo chữ.
Học sinh quan sát thao tác của giáo viên .
Học sinh viết bài vào bảng con 
Học sinh viết vào vở tập viết
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
3) củng cố- dặn dò.
 -Về viết lại các từ vừa học vào vở ô ly.
-chuẩn bị bài sau.
Nhận xét giờ học.
Tiết 4: Tập viết Tuần 8.
I-Mục đích yêu cầu 
-Học sinh nắm được quy trình cấu tạo chữ :đồ chơi,tươi cười,ngày hội, vui vẻ.
-Viết đúng quy trình cấu tạo chữ.
-Học sinh hiểu nghĩa các từ ứng dụng .
-Giáo dục học sinh giữ gìn vở sạch chữ đẹp.
III-Các hoạt động dạy học .
Kiểm tra bài cũ .
Gọi 1học sinh lên bảng viết :
 . gà mái.
-Lớp viết vào bảng con:
Tổ 1: xưa kia 
 	Tổ 2: mùa dưa
Tổ3: ngà voi
-Giáo viên nhận xét ghi điểm.
2-Bài mới
 a.Giới tiệu bài:Gv ghi đề bài lên bảng 
 b. giảng bài.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:quan sát chữ mẫu.
-Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu
 -Cho học sinh nhận xét quy trình cấu tạo chữ .
giáo viên viết mẫu ,vừa viết vừa nêu quy trình viết:
-đồ chơi gồm 2 chữ ghép lại.
đồ gồm 2con chữ đ,ô,đ cao 4 ô ly ô cao 2 ô ly dấu sắc đặt trên đầu con chữ ô
tươi cười gồm 2 chữ ghép lại.
-tươi gồm 4 con chữ ư,ơ,i cao 2ô ly,t, cao 3 ô ly .
giáo viên hdhs viết các chữ còn lại vào bảng con.
Gv theo dõi uốn nắn cho hs .
Hoạt động 2: Thực hành
-Cho học sinh viết vào vở tập viết ,Gv theo dõi uốn nắn cho hs .
Nhắc nhở học sinh tư thế ngồi viết bài ngay ngắn,cách đặt bút ,cầm bút,giữ gìn vở học sạch đẹp .
-Giáo viên thu một số vở học sinh chấm điểm nhận xét bài viết của học sinh .Tuyên dương học sinh viết chữ đẹp,nhắc nhở học sinh viết chữ chưa đẹp về viết vào vở trắng.
Học sinh nêu cấu tạo chữ.
Học sinh quan sát.
Học sinh chú ý theo dõi giáo viên viết.
Học sinh viết vào bảng con .
Học sinh viết vào vở tập viết.
Học sinh chú ý lắng nghe và thực hiện.
3) Củng cố- dặn dò.
 - Về chuẩn bị bài sau.
 -Nhận xét giờ học.
Tiết 4 : Thủ Công: Xé,dán hình cây đơn giản ( tiết 2)
I-Mục đích yêu cầu 
-Biết xé ,dán hình cây đơn giản.
-Xé,dán hình cây cân đối,phẳng.
-Giáo dục học sinh yêu quý sản phẩm mình làm được .
II Chuẩn bị .
Giáo viên : Bài mẫu về xé,dán hình cây
 1 tờ giấy thủ công màu da cam
 1 tờ giấy thủ công màu xanh lá cây
học sinh : Giấy màu,hồ dán,thước kẻ,khăn lau tay
III-Các hoạt động dạy học .
Kiểm tra bài cũ :kiểm tra sự chuẩn bị cua học sinh .
Giáo viên nhận xét .
2-Bài mới .
a.Giới tiệu bài:Gv ghi đề bài lên bảng 
b. Giảng bài.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:giáo viên hdhs quan sát và nhận xét .
-Giáo viên cho học sinh xem bài mẫu và gợi ý học sinh trả lời về đặc điểm ,hình dáng,màu sắc của hình cây
? Em cho biết cây có những bộ phận nào?
? Tán lá cây có màu sắc như thế nào?
Hoạt động 2: giáo viên hdhs thực hành
a) xé,dán lá cây.
Giáo viên yêu cầu học sinh lấy tờ giấy màu lật mặt sau đánh dấu cạnh 6 ô.Xé rời để lấy hình vuông ra,xé 4 góc,chỉnh sửa cho giống hình lá cây
b) Xé hình cây.
-Lấy mẩu giấy màu xanh,vẽ một hình chữ nhật cạnh 8 ô,cạnh ngắn 5ô.Xé 4 góc chỉnh sửa cho giống chiếc hình cây.
Hoạt động 3:Dán hình.
Dán câỷ rồi đến dán tán và lá.
Hoạt động 4:thực hành.Cho học sinh thực hành xé,Gv theo dõi uốn nắn cho hs .
Học sinh quan sát và trả lời: hình cây lá hình hơi tròn
Học sinh quan sát chú ý và nhắc lại.
Học sinh quan sát thao tác của giáo viên .
Học sinh quan sát và nhắc lại.
Chú ý thao tác của giáo viên 
Thực hành xé trên giấy màu.
Xé xong học sinh dán hình vào vở thủ công cho cân đối.
 3) Nhận xét dặn dò.
-Tuyên dương những em xé dán đẹp.
-Nhắc nhở những em làm chưa đẹp về nhà làm lại. 
-Về chuẩn bị tiếât sau.
Tiết 5: Sinh hoạt - Hoạt động tập thể.
I) Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần.
1)Nề nếp.
-Duy trì nề nếp ra vào lớp, đi học đúng giờ giấc.
-Đồng phục sạch sẽ gọn gàng ,vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
-Sinh hoạt tốt 15 phút đầu giờ ,giữa giờ.
2) Học tập.
Đa số các em đi học làm bài đầy đủ ở lớp cũng như ở nhà.
-Một số em trong giờ học tích cực xây dựng bài sôi nổi.
-Một số em biết giữ gìn vở học sạch sẽ.
* Tồn tại.
- Một số em viết bài còn dơ bẩn,chưa biết viết: á Phòng,Trang,Bích,Thế
II) Kế hoạch tuần 8.
 - Tiếp tục duy trì nề nếp sẳn có.
 -Quán triệt một số em viết bài còn dơ bẩn.
 -Nhắc nhở một sốù em đi học vệ sinh cá nhân chưa sạch .
-Giáo dục các em thi đua dành nhiều hoa điểm 10,thi đua giữ gìn vở sạch chữ đẹp,đôi bạn cùng tiến giúp õ nhau cùng tiến bộ.Thực hiện tham gia giữ gìn cơ sở vật chất của trường,lớp, không được ăn quà vặt trong trường, làm cảnh quan môi trường không sạch đẹp.
Biện pháp thực hiện :
Giáo viên thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy trường lớp,thực hiện tốt như kế hoạch đã đề ra.
Thường xuyên theo dõi học sinh lúc học sinh sinh hoạt, tập thể dục, xếp hàng ra vào lớp nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc.
Gặp gỡ phụ huynh trao đổi phương pháp học tập để có biện pháp giáo dục học sinh chưa thực hiện nội quy trường lớp.Chưa có ý thức học và làm bài ở lớp cũng như ở nhà.
‘

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 8.doc