Kế hoạch bài dạy tuần 1

Kế hoạch bài dạy tuần 1

I.Mục tiêu: Giúp học sinh :

- ổn định tổ chức.

- Biết một số nội quy của lớp, đội trường.

- Học sinh có ý thức giữ trật tự trong lớp học và thực hiện tốt các nội quy đó.

- Bầu ban cán sự lớp, giúp ban cán sự lớp làm quen với nhiệm vụ được giao.

II.Lên lớp:

1. ổn định tổ chức lớp học.

2. Kiểm tra sỉ số.

3. hát tập thể " Em là học sinh lớp một."

4. Sắp xếp chỗ ngồi.

5. Phân công mạng lưới cán sự lớp.

- Lớp trưởng: Võ Thị Linh Chi

- Lớp phó phụ trách học tập: Lê Trần Khánh Giang.

- Lớp phó phụ trách văn thể: Nguyễn Tuấn kiệt

- Lớp phó phụ trách lao động: Lê Thái Học.

- Tổ trưởng tổ 1: Nguyễn Thị Đức

- Tổ trưởng tổ 2: Nguyễn Thị Việt Anh

- Tổ trưởng tổ 3: Lê Thái Học

 

doc 20 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 1007Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 Thứ hai, ngày 16 thỏng 8 năm 2010 
 Học vần 
ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC 
I.Mục tiêu: Giúp học sinh :
- ổn định tổ chức.
- Biết một số nội quy của lớp, đội trường.
- Học sinh có ý thức giữ trật tự trong lớp học và thực hiện tốt các nội quy đó.
- Bầu ban cỏn sự lớp, giỳp ban cỏn sự lớp làm quen với nhiệm vụ được giao.
II.Lên lớp: 
1. ổn định tổ chức lớp học.
2. Kiểm tra sỉ số.
3. hát tập thể " Em là học sinh lớp một."
4. Sắp xếp chỗ ngồi.
5. Phân công mạng lưới cán sự lớp.
- Lớp trưởng: Võ Thị Linh Chi
- Lớp phó phụ trách học tập: Lê Trần Khánh Giang.
- Lớp phó phụ trách văn thể: Nguyễn Tuấn kiệt
- Lớp phó phụ trách lao động: Lê Thái Học.
- Tổ trưởng tổ 1: Nguyễn Thị Đức
- Tổ trưởng tổ 2: Nguyễn Thị Việt Anh
- Tổ trưởng tổ 3: Lê Thái Học
6. Đọc nội quy lớp, trường, đội.
-buổi sáng: Vào học 7 giờ, sinh hoạt 15 phút. 7 giờ 15 phút vào học chính thức.
-Buổi chiều: Vào học 2 giờ, sinh hoạt 15 phút. 2giờ 15 phút vào học chính thức.
-Giáo viên hướng dẫn cho HS cách thức sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
7. Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn để các em chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập.
-Giáo viên giới thiệu SGK tiếng việt, vở tập viết, ...
-Giới thiệu bộ chữ học vần.
8. Nhận xét giờ học.
Toán: Giới thiệu môn học
I. Mục tiêu: Giúp HS.
-Nhận biết những việc thường phải làm trong các tiết học toán.
-Bước đầu biết y/c đạt được trong học toán.
-Giáo dục HS lòng yêu thích học toán.
II. Lên lớp: 
1.Giới thiệu tiết học.
2. Hướng dẫn sử dụng sách toán1.
-Giáo viên cho HS quan sát sách toán 1.
-Giới thiệu ngắn gọn về sách toán 1.
-Yêu cầu HS quan sát từng ảnh rồi thảo luận xem HS lớp 1 thường có những hoạt động nào, cần sử dụng những đồ dùng học tập nào trong tiết học toán.
4. Giới thiệu các y/c cần đạt khi học toán 1.
-Giáo viên giới thiệu những y/c cơ bản và trọng tâm. 
5. Giới thiệu bộ đồ dùng học toán.
-Yêu cầu HS mở hộp đồ dùng và đưa từng loại đồ dùng ra theo y/c của GV.
-HS nêu lại tên từng loại đồ dùng.
III.Củng cố- Dặn dò: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò chuẩn bị tiết học sau.
 Thứ ba ngày 17 thỏng 8 năm 2010
 Học vần
Ôn: Các nét cơ bản
 I. Mục tiêu: 
-HS đọc và nhận biết được một cách thành thạo các nét cơ bản.
-Viết đúng các nét cơ bản.
II. Lên lớp. 
1. Giới thiệu bài.
2. Ôn tập. 
-GV ghi bảng lần lượt các nét cơ bản.
Yêu cầu HS đọc cá nhân, nhóm, lớp.
-Sau khi cả lớp đọc xong. GV chỉ bất kỳ nét cơ bản nào và y/c bất kỳ em nào đọc tên nét cơ bản đó.
3. Thi đua đọc nhanh các nét cơ bản.
-Giáo viên lần lượt chỉ bất kỳ nét cơ bản nào và y/c từng nhóm đọc.
4. Luyện viết bảng con. 
-Giáo viên y/c HS nhớ lại quy trình viết để viết bảng con.
-HS viết từng nét theo y/c của GV.
5, luyện viết vào vở ô ly.
-GV cho HS luyện viết vào vở ô ly, mỗi nét một dòng.
6. Chấm bài và nhận xét.
III. Củng cố- Dặn dò.
- Nhận xét chung tiết học.
- Về nhà xem lại b
Toán
	 Tiết học đầu tiên
A- Mục tiờu:
-Tạo khụng khớ vui vẻ trong lớp, học sinh tự giới thiệu về mỡnh.
-Bước đầu làm quen với SGK, đồ dựng học toỏn, cỏc hoạt động học tập trong giờ học toỏn.
B- Đồ dựng dạy học:
 - Sỏch toỏn 1
 - Bộ đồ dựng học toỏn lớp 1 của HS
C- Cỏc hoạt động dạy học:
Giỏo viờn
I- ổn định tổ chức
II- Kiểm tra bài cũ
 - Bài tập sỏch vở và đồ dựng của HS
- GV kiểm tra và nhận xột chung
III- Bài mới:
+ Giới thiệu bài (ghi bảng)
1- Hoạt động 1: HD học sinh sử dụng toỏn 1
 - Cho HS mở sỏch toỏn 1
 - HD học sinh mở sỏch đến trang cú tiết học đầu tiờn.
+ Giỏo viờn giới thiệu ngắn gọn về sỏch toỏn 1
- Từ bỡa 1 đến tiết học đầu tiờn
- Cho HS thực hành gấp sỏch, mở sỏch và hướng dẫn cỏch giữ gỡn sỏch.
2- Hoạt động 2: HD học sinh làm quen với một số hoạt động học tập toỏn ở lớp 1
- Cho HS mở sỏch toỏn 1 đến bài "Tiết học đầu tiờn" và cho HS thảo luận
? Trong tiết học toỏn lớp 1 thường cú những hoạt động nào? bằng cỏch nào ? 
 Sử dụng những đồ dựng nào ?
- Tuy nhiờn trong học toỏn thỡ học CN là quan trọng nhất, HS nờn tự học bài, tự làm và kiểm tra.
* Cho học sinh nghỉ giữa tiết
3- Hoạt động 3: Nờu cỏc yờu cầu cần đạt khi học toỏn.
- Học toỏn 1 cỏc em sẽ biết
- Đếm, đọc số, viết số, so sỏnh hai số....
- Làm tớnh cộng, tớnh trừ 
- Nhỡn hỡnh vẽ nờn được bài toỏn, rồi yờu cầu phộp tớnh giải.
- Biết giải cỏc bài toỏn.
- Biết đo độ dài, biết xem lịch....
? Vậy học toỏn 1 em sẽ biết được những gỡ ?
? Muốn học toỏn giỏi cỏc em phải làm gỡ ?
 4- Hoạt động 4: Giới thiệu bộ đồ dựng học toỏn cuả HS.
- Y/c HS lấy bộ đồ dựng học toỏn ra 
- GV lấy từng đồ dựng trong bộ đề dựng giơ lờn và nờu tờn gọi
- GV nờu tờn đồ dựng và yờu cầu học sinh lấy
- Giới thiệu cho HS biết đồ dựng đú để làm gỡ ?
- HD HS cỏch mở, cất và bảo quản hộp đồ dựng.
5- Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dũ:
- Trũ chơi: Thi cỏch lấy và cất đồ dựng 
ờ: Chuẩn bị cho tiết học sau.
Học sinh
- HS lấy sỏch vở và đồ dựng học toỏn cho GV kiểm tra
- HS lấy sỏch toỏn ra .
- HS chỳ ý
- HS thực hành gấp, mở sỏch
- Trong tiết học cú khi GV phải giới thiệu, giải thớch (H1) cú khi làm quen với qtớnh (H2) cú khi phải học nhúm (H4)
- HS chỳ ý nghe
- Một số HS nhắc lại
- Phải đi học đều, học thuộc bài, chịu khú tỡm tũi, suy nghĩ.
- HS làm theo yờu cầu của GV
- HS theo dừi
- HS nghe và lấy đồ dựng theo yờu cầu
- 1 số HS nhắc lại
- HS thực hành
- HS chơi (2 lần)
 Thứ tư, ngày 18 thỏng 8 năm 2010
Học vần
 Bài 1: E
A- Mục đớch yờu cầu:
- HS nhận biết được chữ và õm e 
-Trả lời được 2-3 cõu hỏi đơn giản về cỏc bức tranh trong SGK.
- HS khá, giỏi luện nói 4-5 câu xoay quanh chủ đề học tập qua các bức tranh trong SGK.
B- Đồ dựng dạy học:
- Bảng phụ cú kẻ ụ li
- Sợi dõy để minh hoạ nột chữ e
- Sỏch Tiếng việt T1, vở tập viết tập 1
C- Cỏc hoạt động dạy - học:
 Tiết 1
 Giỏo viờn
I- Kiểm tra bài cũ:
- Viết và đọc
- Đọc cỏc nột cơ bản
II- Dạy học bài mới
1- Giới thiệu bài ( Trực tiếp)
2- Dạy chữ ghi õm: e
a- Nhận diện chữ:
- GV viết lờn bảng chữ e và núi: chữ e gồm 1 nột thắt.
 ? Chữ e giống hỡnh gỡ ?
- GV dựng sợi dõy len thao tỏc cho HS xem
b- Phỏt õm:
- GV chỉ vào chữ và phỏt õm mẫu ( giải thớch)
- Cho HS tập phỏt õm e
- GV theo dừi và sửa cho HS
+ Yờu cầu HS tỡn và gài chữ ghi õm e vừa đọc
Cho HS nghỉ giữa tiết
c- Hướng dẫn viết chữ:
- Viết mẫu, nờu quy trỡnh viết
- Cho HS tập tụ chữ e trờn khụng
- Ch HS tập viết chẽ e trờn bảng con
- GV KT, NX và chỉnh sửa
d- Củng cố - dặn dũ:
Trũ chơi: Tỡm tiếng cú õm e
- GV nờu cỏch chơi và luật chơi
Cỏch chơi: Trong 1 phỳt nhúm nào tỡm được nhiều tiếng cú õm e nhúm đú sẽ thắng cuộc
+ Nhận xột chung tiết học
 Học sinh 
- Mỗi tổ viết một số nột cơ bản theo yờu cầu của GV.
T1: Viết nột cong	
T2: Viết nột múc
T3: Viết nột khuyết
- 1 đến 3 HS đọc
- HS chỳ ý nghe
- Chữ e giống hỡnh sợi dõy vắt chộo
- HS theo dừi- HS chỳ ý nghe
- Chữ e giống hỡnh sợi dõy vắt chộo
- HS theo dừi
HS theo dừi cỏch phỏt õm của cụ giỏo-
- HS nhỡn bảng phỏt õm (lớp nhúm , cỏ nhõn,)
- HS thực hành bộ đồ dựng HS
Lớp trưởng điều khiển
- HS chỳ ý theo dừi
- HS dựng ngún trở để tụ
- HS tập viết chữ e trờn bảng con
- Chia lớp thành 3 nhúm và chơi theo HD của GV
 Tiết 2
3- Luyện tập:
a- Luyện đọc:
- Đọc lại bài tiết 1 ( bảng lớp)
- Giỏo viờn theo dừi và chỉnh sửa cụ thể cho HS đọc sai
b- Luyện viết:
- Hướng dẫn cỏch tụ chữ trong vở
- KT cỏch cầm bỳt, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sỏt và giỳp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xột chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
Cho HS nghỉ giữa tiết
c- Luyện núi:
- GV nờu yờu cầu thảo luận
- Hướng dẫn và giỏo việc
- Cho HS nờu kết quả thảo luận
+ GV nờu cõu hỏi yờu cầu HS trả lời
 ? Quan sỏt tranh em thấy những gỡ ?
 ? Cỏc bức tranh cú gỡ là chung ?
? Lớp ta cú thớch đi học đều và chăm chỉ khụng ? 
d- Củng cố - dặn dũ:
- Trũ chơi: GV nờu tờn trũ chơi và luật chơi
- Nhận xét chung tiết học
- HS đọc (lớp, nhúm CN)
- HS theo dừi
- HS tập tụ chữ trong vở tập viết theo HD của GV
- HS chỳ ý theo dừi
Lớp trưởng điều khiển 
- HS thảo luận nhúm theo yờu cầu của GV
- Cỏc nhúm cử đại diện nờu kết quả thảo luận
- Tranh 1: Chim mẹ dạy 3 chim con tập hút
-Tranh 2: Cỏc chỳ ve đang học đàn
- Tranh 3: 4 chỳ ếch đang học bài
- Tranh 4: Gấu đang tập đọc chẽ e
- Tranh 5: Cỏc bạn nhỏ đang học bài
- Tất cả đều đang học bài chăm chỉ
- HS tự trả lời
Học vần: Ôn bài 1: e 
I. Mục tiêu: 
-HS đọc ghép được một số tiếng có âm e, .
-Tìm được một số tiếng ngoài bài có âm e.
-Viết được những tiếng đã học có âm e thêm dấu thanh.
-Luyện nói câu có tiếng đã học.
II. Lên lớp:
 Giáo viên
A. Bài cũ: 
? Tuần qua các con đã được học âm gì? Tiếng gì?
-GV nhận xét.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Ôn tập:
-Ghi bảng âm e.
-Y/C học sinh đọc.
3. Ghép âm thành tiếng.
-Đọc lần lượt các tiếng be, bé và Y/C học sinh lấy bộ chữ để ghép và đọc.
-Tiếp tục đọc các tiếng bẻ, bẹ và Y/C cả lớp ghép.
-Y/C h/s đánh vần và đọc trơn.
-Đọc lại cả 4 tiếng.
4. Thi đua tìm tiếng và âm ngoài bài có e.
5. Tập viết bảng con.
-Y/C hs nhớ lại quy trình viết để viết bảng con.
6. Luyện viết vào vở ô li.
-Hướng dẫn cho hs viết vào vở ô ly mỗi chữ một dòng.
-GV theo dõi và giúp đỡ những em yếu kém.
-Chấm bài và nhận xét.
7. Luyện nói.
-Cho HS mở SGK nhìn tranh từng bài và nói câu theo nội dung tranh.
C. Củng cố - Dặn dò:
-Về nhà ôn lại nội dung bài.
 Học sinh
-Hai HS nêu.
-Đọc lớp, nhóm, CN.
-Cả lớp đưa bộ chữ ra ghép và đọc lại.
-Cả lớp cùng ghép và đọc(lớp, nhóm, CN)
-Đọc lớp, nhóm, CN.
-Cả lớp cùng đọc lại.
-HS tìm và nêu. Cả lớp nghe, nhận xét.
-Viết từng chữ theo Y/C của GV.
-Cả lớp viết bài vào vở theo Y/C của GV.
-Lần lượt nói câu của mình.
-Cả lớp lắng nghe nhận xét và bổ sung.
Toán: ôn : nhiều hơn - ít hơn
I. Mục tiêu:
-Giúp HS biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.
-Sử dụng thành thạo các từ" nhiều hơn, ít hơn" để diễn tả hoạt động so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.
II. Lên lớp.
1. Giới thiệu bài.
2. Luyện tập.
Bài 1: GV vẽ lên bảng 3 cái chai và 4 cái nút chai.
-Y/c HS nhìn vào hình vẽ và so sánh số chai với số nút chai đòng thời y/c HS lên bảng nối số chai với số n ... màu
Bài 3/VBT Toán 1
- HD và giao việc
Lưu ý: Tụ khụng chờm ra ngoài, mỗi hỡnh tụ 1 màu
- GV theo dừi và uốn nắn
4- Củng cố - dặn dũ:
Trũ chơi:
- GV vẽ 1 số hỡnh khỏc nhau lờn bảng. cho HS thi tỡm hỡnh vuụng, hỡnh trũn.
- Nhận xột chung tiết học
ờ: Chuẩn bị cho tiết 4
 Học sinh
- ... học bài ớt - nhiều hơn
- 1 số HS so sỏnh và nờu kết quả
- HS quan sỏt mẫu
- Hỡnh vuụng cú 4 cạnh
- 4 cạnh bằng nhau
- Viờn gạch hoa, khăn mựi xoa...
- HS sử dụng hộp đồ dựng
 Hỡnh trũn là 1 nột cong kớn
- Bỏnh xe đạp, miệng cốc, miệng chậu...
- HS sử dụng hộp đồ dựng
Lớp trưởng điều khiển
- HS mở SGK toỏn 1
- HS dựng bỳt màu và tụ vào cỏc hỡnh vuụng.
- HS tụ màu vào hỡnh trũn
- HS tụ màu theo HD
- HS chơi trũ chơi
Thể dục:
Làm quen - trò chơi " diệt các con vật có hại "
A- Mục tiêu:
- Bước đầu biết được một số nội quy tập luyện cơ bản.
- Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.
- Bước đầu biết cách chơi trò chơi.
II- Địa điểm, phương tiện:
- Sân trường
- 1 còi.
III- Các hoạt động cơ bản:
Phần nội dung
(GV)
A- Phần mở đầu:
1- NL: Kiểm tra cơ sở vật chất
 - Điểm danh
 - Phổ biến mục tiêu bài học 
2- Khởi động:
 - Chạy nhẹ nhàng
- Vỗ tay và hát.
B- Phần cơ bản.
1- Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn.
- Dự kiến và nêu tên những học sinh có thể làm cán sự bộ môn, tổ tập luyện.
2- Phổ biến nội quy tập luyện
+ Nêu một số quy định trong giờ TD.
- Tập ngoài sân, lớp trưởng điều khiển 
- Trang phục gọn gàng, đi dày dép quy định.
- Ra vào lớp phải xin phép
+ Cho HS thực hành tập luyện 
3- Học sinh sửa lại trang phục:
- Chỉ dẫn cho HS biết thế nào là trang phục gọn gàng
4- Trò chơi "Diệt các con vật có hại"
- GV nên tên trò chơi và luật chơi
- Cách chơi: Khi gọi đến tên các con vật có hại hô diệt" còn gọi đến các con vật có ích thì đứng im, ai hô "diệt" là sai.
+ C2: Hôm nay chúng ta học bài gì ?
C- Phần kết thúc:
- Hồi tính: vỗ tayvà hát
- Nhận xét giờ học (khen, nhắc nhở, giao bài về nhà)
- Hô: Giải tán
Định lượng
4-5phút
30-50m
22-25phút
3-4 lần
1-2 lần
2-3 lần
4-5phút
Phương pháp tổ chức
x x x x
 x x x x
 3-5m
 (x) ĐHNL
 GV
- Thành một hàng dọc
- HS nêu ý kiến và biểu quyết
- Tập đồng loạt sau khi GV làm mẫu
 x x x x
 x x x x ĐHTL
 (x) lớp trưởng
- HS sửa lại áo quần để dày dép vào nơi quy định
- GV theo dõi, sửa sai
 x x
 x x
 x x
 x x ĐHTC
- GV làm quản trò
 x x x x
 x x x x
 (GV) ĐHXL
 Thứ sỏu, ngày 20 thỏng 8 năm 2010
Học vần Bài 3: dấu sắc ( / )
A- Mục tiêu:
- Nhận biết được dấu và thanh sắc, 
- Đọc được tiếng bộ
-Trả lời được 2-3 cõu hỏi đơn giản về cỏc bức tranh trong SGK.
B- Đồ dựng dạy - học:
- Bảng phụ cú kẻ ụ li
- Cỏc vật tựa như hỡnh dấu sắc
C- Cỏc hoạt động dạy - học:
 Tiết 1
 Giỏo viờn
I- Kiểm tra bài cũ:
- Viết và đọc
- Nờu nhận xột sau kiểm tra.
II- Dạy bài mới:
1- Giới thiệu bài (trực tiếp)
2- Dạy dấu thanh:
a- Nhận diện dấu:
GV chỉ lờn bảng và núi: Dấu sắc là 1 nột sổ nghiờng phải 
- Cho HS xem 1 số mẫu vật cú hỡnh dấu sắc để HS nhớ lõu.
? Dấu sắc giống cỏi gỡ ?
b- Đọc dấu và dỏnh vần:
- GV đọc mẫu
- GV theo dừi, chỉnh sửa trờn e
- Cho HS tỡm và gài dấu (/) vừa học 
- Cho HS tỡm và gài chữ (be) sau đú thờm dấu sắc 
- GV ghi bảng: bộ
? Nờu vị trớ cỏc chữ và dấu trong tiếng ?
- Hướng dẫn HS đỏnh vần, đọc trơn 'bộ"
- GV theo dừi, chỉnh sửa
- Cho HS nghỉ giữa tiết
c- Hướng dẫn viết trờn bảng con
- GV viết mẫu dấu (/) và nờu quy trỡnh viết (lưu ý HS đặt dấu)
- Nhận xột và chữa lỗi cho HS
d- Củng cố - dặn dũ:
Trũ chơi: "Thi viết chữ đỳng, đẹp"
Cỏch chơi: Cho 3 tổ cử đại diện lờn thi viết chữ "bộ" trong một thời gian nhất định bạn nào viết xong trức, đỳng và đẹp thỡ nhúm đú sẽ thắng 
- Cho HS đọc lại bài 
+ Nhận xột tiết học
 Học sinh
- 3 HS lờn bảng viết: b, be lớp viết bảng con
- 1 số HS đọc
- HS đọc theo GV (dấu sắc)
- GV theo dừi 
- Dấu sắc giống cỏc thước đặt nghiờng.
- HS nhỡn bảng đọc lớp , nhóm, CN
- HS sử dụng bộ đồ dựng
- HS gài chữ (bộ)
- Tiếng bộ cú õm b đứng trước, õm e đứng sau dấu (/) trờn e
- HS đỏnh vần và dọc trơn (lớp, nhúm, CN)
- Lớp trưởng điều khiển
- HS tụ dấu và chữ trờn khụng 
- HS viết dấu (/) sau đú viết tiếng bộ trong bảng con
- HS cử đại diện chơi theo hướng dẫn
- 3 HS đọc
 Tiết 2 
3- Luyện tập
a- Luyện đọc:
+ Đọc lại bài tiết 1 (SGK hoặc bảng lớp)
- GV theo dừi và chỉnh sửa
b- Luyện viết:
+ Hướng dẫn viết vở
- Kiểm tra tư thế ngồi, cỏch cầm bỳt của HS 
- GV theo dừi, giỳp đỡ thờm HS yếu
- Nhận xột bài viết
- Cho HS nghỉ giữa tiết
c- Luyện núi;
+ Yờu cầu HS thảo luận 
? Quan sỏt tranh em thấy những gỡ ?
? Cỏc bức tranh này cú gỡ giống nhau ?
? Cỏc bức tranh này cú gỡ khỏc nhau ?
? Em thớch bức tranh nào nhất ?
	Vỡ sao?
? Ngoài cỏc hoạt động kể trờn em cũn thấy những hoạt động nào khỏc nữa?
III- Củng cố - dặn dũ:
Trũ chơi: Thi tỡm tiếng cú dấu (/)
Cỏch chơi: GV gắn 3 nhúm chữ lờn bảng yờu cầu HS lờn tỡm tiếng cú dấu (/) và gạch chõn.
- Trong cựng một thời gian nhúm nào tỡm đỳng và xong trước thỡ thắng cuộc
- Đọc lại bài trong SGK 
ờ: Đọc bài ở nhà, xem trước bài 4
- HS đọc lớp, nhóm,CN
- HS tập viết trong vở theo mẫu- HS tập viết trong vở theo mẫu
- Lớp trưởng điều khiển
- HS quan sỏt tranh, thảo luận nhúm 2 núi cho nhau nghe về chủ đề luyện núi hụm nay
- Cỏc nhúm cở đại diện lờn chơi
Toán
 LUYỆN TẬP
A- Mục tiờu:
- Nhận biết được hỡnh vuụng, hỡnh trũn, hỡnh tam giỏc. Ghộp cỏc hỡnh đó biết thành hỡnh mới.
B- Đồ dựng dạy học:
- 1 số hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc, hỡnh trũn bằng bỡa 
- Que diờm
- 1 số đồ vật cú dạng hỡnh vuụng, hỡnh ờ, hỡnh trũn
C- Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu:
 Giỏo viờn
I- Kiểm tra bài cũ:
? Giờ trước em học hỡnh gỡ?
? Hỡnh ờ cú mấy cạnh?
- Yờu cầu HS tỡm và gài hỡnh ờ
II- Luyện tập
Bài 1/ VBT Toán 1: tụ màu vào cỏc hỡnh
- Y/c HS mở BT1
? Trong bài cú những hỡnh nào ?
HD: cỏc hỡnh vuụng: tụ 1 màu
Cỏc hỡnh trũn: tụ một màu
Cỏc hỡnh ờ tụ 1 màu
- Y/c HS lấy bỳt chỡ và HD tụ
- GV nhận xột, tuyờn dương 
? Bài củng cố cho cỏc em kiểm tra gỡ ?
Nghỉ giữa tiết
Bài 2/ VBT Toán 1:Thực hành ghộp hỡnh
- HD HS dựng một hỡnh vuụng và hai hỡnh tam giỏc để ghộp thành hỡnh mới 
- GV ghộp mẫu một hỡnh 
- Cho HS ghộp hỡnh
III- Củng cố - dặn dũ:
+ Trũ chơi: "Thi xếp hỡnh bằng que tớnh"
- Cho HS thi xếp hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc bằng que tớnh
- Nhúm nào xếp đỳng và nhanh thỡ nhúm đú sẽ thắng cuộc.
- Nhận xột chung giờ học
ờ: Luyện tập ghộp hỡnh.
 Học sinh
- Hỡnh tam giỏc
- Hỡnh ờ cú ba cạnh
- HS tỡm và gài
- HS mở sỏch
- Trong bài cú hỡnh ờ, hỡnh vuụng, hỡnh trũn.
- HS chỳ ý nghe
- HS chỳ ý nghe
- HS tụ màu vào cỏc hỡnh theo HD
- C2 về nhận biết hỡnh vuụng, hỡnh ờ và hỡnh trũn
Lớp trưởng đk'
- HS theo dừi
- HS lần lượt ghộp cỏc hỡnh như hỡnh a, b, c
- HS thi xếp hỡnh
Học vần: Ôn: e , b
I. Mục tiêu: 
-HS đọc ghép được một số tiếng có âm e, âm b.
-Tìm được một số tiếng ngoài bài có âm b, âm e.
-Viết được những tiếng đã học có âm e và âm b thêm dấu thanh.
-Luyện nói câu có tiếng đã học.
II. Lên lớp:
 Giáo viên
A. Bài cũ: 
? Tuần qua các con đã được học âm gì? Tiếng gì?
-GV nhận xét.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Ôn tập:
-Ghi bảng âm e.
-Y/C học sinh đọc.
3. Ghép âm thành tiếng.
-Đọc lần lượt các tiếng be, bé và Y/C học sinh lấy bộ chữ để ghép và đọc.
-Tiếp tục đọc các tiếng bẻ, bẹ và Y/C cả lớp ghép.
-Y/C h/s đánh vần và đọc trơn.
-Đọc lại cả 4 tiếng.
4. Thi đua tìm tiếng và âm ngoài bài có âm b và e.
5. Tập viết bảng con.
-Y/C hs nhớ lại quy trình viết để viết bảng con.
6. Luyện viết vào vở ô li.
-Hướng dẫn cho hs viết vào vở ô ly mỗi chữ một dòng.
-GV theo dõi và giúp đỡ những em yếu kém.
-Chấm bài và nhận xét.
7. Luyện nói.
-Cho HS mở SGK nhìn tranh từng bài và nói câu theo nội dung tranh.
C. Củng cố - Dặn dò:
-Về nhà ôn lại nội dung bài.
 Học sinh
-Hai HS nêu.
-Đọc lớp, nhóm, CN.
-Cả lớp đưa bộ chữ ra ghép và đọc lại.
-Cả lớp cùng ghép và đọc(lớp, nhóm, CN)
-Đọc lớp, nhóm, CN.
-Cả lớp cùng đọc lại.
-HS tìm và nêu. Cả lớp nghe, nhận xét.
-Viết từng chữ theo Y/C của GV.
-Cả lớp viết bài vào vở theo Y/C của GV.
-Lần lượt nói câu của mình.
-Cả lớp lắng nghe nhận xét và bổ sung.
Toán: Ôn: Hình vuông, hình tròn
I. Mục tiêu:
-Giúp HS nhận ra và nói đúng tên hình vuông, hình tròn.
-Biết nêu tên một số vật thật có hình dạng là hình vuông, hình tròn.
II. Các hoạt động dạy học:
 Giáo viên 
1. Giới thiệu bài.
2. Luyện tập.
Bài 1. Giáo viên đính một số hình vuông, hình tròn lên bảng.
-Y/C học sinh lần lượt nhận biết từng loại hình. 
-GV theo dõi và nhận xét.
Bài 2. Yêu cầu hs nêu tên các vật có dạng là hình vuông.
-GV lần lượt y/c một số nhóm nêu bài làm của nhóm mình.
-GV nhận xét và đánh giá.
III. Cũng cố- Dặn dò:
-Nhận xét chung tiết học.
-Về nhà tìm thêm các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn. 
 Học sinh
-Một số em lên bảng chỉ và nêu tên.
-Cả lớp theo dõi và nhận xét.
-Cả lớp suy nghĩ và thảo luận theo nhóm đôi.
-Đại diện cá nhóm nêu.
-Cả lớp lắng nghe và nhận xét.
Sinh hoạt lớp Nhận xét tuần 1
A- Mục tiêu:
- Giúp HS nắm được toàn bộ những diễn biến và tình hình học tập của lớp trong tuần
- Biết tìm ra nguyên nhân của các nhược điểm để có hướng phấn đấu cho tuần sau.
B- Chuẩn bị:
- GV tổng hợp kết quả học tập.
- Xây dựng phương hướng tuần 2
C- Lên lớp:
I- Nhận xét chung:
1- Ưu điểm:	- HS đi học đầy đủ, đúng giờ quy
 - Vệ sinh lớp sạch sẽ, trang phục gọn ngàng	- ý thức học tập đã dần đi vào nền nếp.
2- Tồn tại:	- 1 số HS còn thiếu sách vở và đồ dùng học tập 
 -Còn rụt rè khi phát biểu ý kiến
II- Phương hướng tuần II:
+ Nêu chỉ tiêu phấn đấu:
	- 100% học sinh đi học chuyên cần và có đủ đồ dùng, sách vở.
	- Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến .
	- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp...
+ Cho học sinh giơ tay biểu quyết và hứa.
III- Tổng kết
 - Cho cả lớp bình chọn HS ngoan và chăm học nhất trong tuần
 - Cho HS nêu kết quả bình chọn
 - Tuyên dương những HS chăm ngoan
 - Nhắc nhở những em khác cần cố gắng
 D- Về nhà thực hiện theo lời cô giáo.

Tài liệu đính kèm:

  • docKe hoach bai day tuan 1.doc