Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Bài: Hai con dê

Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Bài: Hai con dê

- Hai con dê muốn làm gì ?

- Hai con dê có nhường nhau qua cầu không ?

- Kết quả ra sao ?

- Bài học rút ra như thế nào

pptx 16 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 649Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Bài: Hai con dê", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾNG VIỆT LỚP 1 
Kể chuyện 
HAI CON DÊ 
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT 
NGHE KỂ CHUYỆN 
TRẢ LỜI CÂU HỎI 
Hai con dê muốn làm gì ? 
Hai con dê cùng muốn qua một chiếc cầu hẹp, bắc ngang một con suối nhỏ 
Hai con dê có nhường nhau qua cầu không ? 
Hai con dê không nhường nhau qua cầu 
Đến giữa cầu, hai con dê làm gì ? 
Đến giữa cầu, hai con dê cãi nhau rồi húc nhau 
Kết quả ra sao ? 
Hai con dê cùng lăn tòm xuống suối 
Bài học: 
Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết nhường nhịn nhau 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ke_chuyen_lop_1_bai_hai_con_de.pptx