Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần thứ 15

Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần thứ 15

Học vần ( Tiết 129 – 130)

Bài 60 : om – am

I/ Mục tiêu:-

1-HS đọc, viết được: om , am, làng xóm , rừng tràm,

 -Đọc được câu ứng dụng: Mưa tháng bảy gãy cành trám

 Nắng tháng tám rám trái bòng.

 2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nói lời cảm ơn

 3- HS yêu thích môn TV.

II/ Chuẩn bị:

-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.

-HS: Bộ chữ cái.

III/ Các hoạt động dạy học:

1-2/ Kiểm tra: Ôn tập

-Đọc bảng: bình minh, nhà rông

-Viết: ang , anh , ong , ông , inh , ênh.

-HS đọc SGK

 

doc 25 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 852Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần thứ 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15: 28 /11 - 02/ 12/ 2011
Ngày
Môn
Tiết
Tên bài dạy
T HAI
28/11/2011
Chiều
CC
HV
T
ÔnTV
THọc
HĐTT
15
1-2
57
Chào cờ
Bài 60: om - am
Luyện tập
Ôn: om - am
VBT tiếng việt 
Giáo dục mơi trường.
T BA
29/11/2011
Chiều
MT
HV
T
ÔnTD
ÔnNT
THọc
15
3-4
58
Vẽ cây, vẽ nhà
Bài 61: Aêm - âm
Phép cộng trong phạm vi 10
Ôn: TDRTTCB- TCVĐ 
Vẽ cây, vẽ nhà
Ôn toán: VBTT
THỨ TƯ 
30/11/2011
Chiều
TD
HV
T
TNXH
Ôn T
HĐTT
15
5-6
59
15
 TD Rèn luyện tư thế cơ bản - TCVĐ
Bài 62: ôm – ơm
Luyện tập
 Lớp học.( SDNLTKHQ)
Luyện tập
Giáo dục mơi trường.
THỨNĂM 
01/12/2011
Chiều
ĐĐ
HV
ÂN
TC
T
T học
15
7-8
15
15
60
Đi học đều và đúng giờ ( KNS) ( T 2)
Em - êm
Ôn: Đàn gà con, Sắp đến tết rồi
Kẻûõ các đoạn thẳng cách đều
Phép trừ trong phạm vi 10
Ôn: Em - êm
THỨ SÁU
02/12/2011
Chiều
HV
 HV
ÔnTV
SHL
ÔnNT
Ôn T
TH
9
10
15
 TV: Nhà trường, buôn làng, hiền lành, 
 TV: Đỏ thắm, mầm non, trẻ em, ghế đệm,
VBTV
SHL
Ôn hát: Đàn gà con - Sắp đến Tết rồi.
Ôn Phép trừ trong phạm vi 10
ÔnTV: Ôn các vần đã học
Ngày soạn: 25/ 11/2011
Ngày dạy: 28/ 11/ 2011 ( T HAI)
Chào cờ
-----------------------------
Học vần ( Tiết 129 – 130)
Bài 60 : om – am
I/ Mục tiêu:-
1-HS đọc, viết được: om , am, làng xóm , rừng tràm,
 -Đọc được câu ứng dụng: Mưa tháng bảy gãy cành trám
 Nắng tháng tám rám trái bòng.
 2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nói lời cảm ơn
 3- HS yêu thích môn TV.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: Ôn tập
-Đọc bảng: bình minh, nhà rông
-Viết: ang , anh , ong , ông , inh , ênh.
-HS đọc SGK
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3/ Bài mới: om , am
-GV ghi bảng : om
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép : x + óm = xóm , phân tích , đọc.
-Ghép: làng + xóm = làng xóm
( phân tích , đọc)
-HS đọc: om , xóm , làng xóm
-So sánh: on , om
-Giống o , khác n , m
-GV ghi bảng: am
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-Hướng dẫn HS viết bảng con
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 chòm râu quả trám
 đom đóm trái cam
-Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-Giải thích:
Chòm râu: là râu mọc nhiều tạo thành chòm
Đom đóm: là côn trùng bay ban đêm, có ánh sáng dưới bụng
 Quả trám :là quả giống cà na
-Ghép: tr + àm = tràm , phân tích , đọc
-Ghép: rừng + tràm = rừng tràm
( phân tích , đọc)
-HS đọc: am , tràm , rừng tràm
-HS đọc lại: om am
 xóm tràm
 làng xóm rừng tràm
-HS viết:
-chòm, đom đóm, trám , cam ( HS phân tích , đọc)
-HSKG đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
 Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3/ Bài mới:
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu: Mưa tháng bảy gãy cành trám
 Nắng tháng tám rám trái bòng
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-trám, tám , rám ( phân tích , đọc)
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Nói lời cảm ơn
+Tranh vẽ ai?
-Chị, em
+Tại sao em bé lại cảm ơn chị? 
- Chị cho bong bóng
+Em đã bao giờ nói: em xin cảm ơn chưa?
- Có.
+Khi nào ta phải cảm ơn?
-Giáo dục HS biết cảm ơn khi được người khác quan tâm giúp đỡ.
-GDMT:Biết nói lời cảm ơn khi nhận quà từ tay người khác
-Khi được người khác quan tâm
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: om , am , làng xóm , rừng tràm
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
..
....
.
..
..
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị: ăm , âm - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
 Toán ( Tiết 57)
Luyện tập
I/ Mục tiêu:
1-Thực hiện được phép cộng ,phép trừ trong phạm vi 9;viết được phép tính thích hợp với hình vẽ(bài 1 cột 1,2;2 cột 1;3 cột 1,3;4)
2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
3- HS yêu thích môn toán.
II/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: vở bài tập HS.
- Tính ? 9 9 9 9
 - 1 - 8 - 5 - 7 
 8 1 4 2 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3/ Bài mới: Luyện tập
-Bài 1: Tính ? ( nêu miệng)
=> nhẩm nhanh, chính xác
HSTBY:cột 1,2
 8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5+4=9
 1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4+5=9
 9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 9-5=4
 9 – 1 = 8 9 – 2 = 7 9 – 3 = 6 9-4=5
( HS khá, giỏi nêu cả bài)
-Bài 2: Số ? ( bảng lớp)
=> thử chọn đúng số
HSKG cả bài
 5 + 4 = 9 9 – 3 = 6 3+6=9
 4 + 4 = 8 7 – 2 = 5 0+9=9
 2 + 7 = 9 5 + 3 = 8 9-0=9
( Hướng dẫn HS yếu làm cột 1)
-Thư giãn
-Bài 3:,= (vở)
HSTBY: cột 1,3
HSKG cả bài
5+ 4 = 9 6 8
 9 8 9
9 – 2 5+1 4 + 5 = 5 + 4
 7 6
-Bài 4: Viết phép tính thích hợp?
( SGK)
 3
 +
 6
 =
 9
-Bài 5 : Hình bên có mấy hình vuông? ( miệngû)
HSKG
5 hình vuông
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-Về nhà làm baì vở bài tập
-Chuẩn bị: Phép cộng trong phạm vi 10. ( 9 + 1 = ? 8 + 2 = ? )
----------------------------------
ÔN TV
 Om- am
I/ Mục tiêu:
- HS ôn lại bài vần om - am
- Đọc, viết vần, từ, câu mang các vần trên.
II/ Nội dung:
-HS đọc, viết được: om , am, làng xóm , rừng tràm,
-Đọc được câu ứng dụng: Mưa tháng bảy gãy cành trám
 Nắng tháng tám rám trái bòng.
-HS viết bảng con: om , am, làng xóm , rừng tràm,
- GVgiúp HS
------------------------------------
TỰ HỌC: ÔN TV
I/ Mục tiêu: 
Giúp HS ôn lại om, am. HS làm VBTTV
II/ Nội dung:
HS làm bài tập
Bài 1: Nốitừ vào hình vẽ
Bài 2: Điền vần: om, am
Chỏm núi đđđám cưới khóm mía
------------------------------------------------
	HĐTT
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG
 I/ Mục tiêu:
- GV giáo dục HS biết giữ vệ sinh môi trường.
HS tham gia vào bảo vệ môi trường: không xả rác, biết giữ vệ sinh chung.
HS có thái độ đúng đắn 
II/ Nội dung:
GV phổ biến 1 số cách bảo vệ môi trường
HS lắng nghe vàà trao đđổi về việc bảo vệ môi trường
Các tổ thảo luận: kể những việc đã làm để bảo vệ môi trường.
Đại diện các tổ trình bày ý kiến thảo luận.
GV nhận xét, tuyên dương.
Kết thúc giờ học.
Ngày soạn: 26/ 11/2011
Ngày dạy: 29/ 11/ 2011 ( T BA)
MĨ THUẬT ( T15)
VẼ CÂY- VẼ NHÀ
( GV BỘ MÔN)
----------------------------------
Học vần ( Tiết 131 – 132)
Bài 61: ăm – âm
I/ Mục tiêu:
1-HS đọc, viết được : ăm , âm , nuôi tằm , hái nấm.
-Đọc được câu ứng dụng: “ Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.’’
2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Thứ , ngày , tháng , năm.
3- HS yêu thích môn TV.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng, bảng phụ.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: om , am.
-Đọc bảng: chòm sâu , đom đóm , quả trám , trái cam.
-Viết : om , am , làng xóm , rừng tràm.
-HS đọc SGK.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3/ Bài mới:
-GV ghi bảng: ăm
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-Ghép : t + ằm = tằm , phân tích , đọc.
-Ghép : nuôi + tằm = nuôi tằm( phân tích , đọc)
-GV cho HS xem tranh
-HS đọc: ăm , tằm , nuôi tằm
-GV ghi bảng: âm
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-Ghép : n + ấm = nấm , phân tích , đọc.
-Ghép: hái + nấm = hái nấm ( phân tích , đọc)
-GV cho HS xem tranh
-HS đọc: âm , nấm , hái nấm
-So sánh: ăm , âm
-Giống: m , khác ă , â
-HS đọc trơn: ăm âm
 tằm nấm
 nuôi tằm hái nấm
-Hướng dẫn HS viết bảng con:
-Hướng dẫn HS đọc từ:
 tăm tre mầm non
 đỏ thắm đường hầm
-Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa học?
-Giải thích: tăm tre: làm bằng tre
-GDMT:Tiết kiệm tiền ăn quà vặt để mua tăm tre ủng hộ người mù
Đỏ thắm: giống màu đỏ của khăn quàng.
 Mầm non: chồi mới nhú
 Đường hầm: đường bí mật
-HS viết:
- tăm , mầm , thắm , hầm ( phân tích , đọc)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2.
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3/ Bài mới:
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu: “ Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên đồi’’.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
- rầm , cắm , gặm ( phân tích , đọc)
-HS đọc trơn câu ( HS yếu đánh vần)
-Luyện nói: thứ , ngày , tháng , năm
+Tranh vẽ gì?
-Thời khóa biểu
+Những vật trong tranh nói lên điều gì chung nhất?
- Thời gian
+Em hãy đọc thời khóa biểu của lớp em?
- Từng HS đọc.
+Ngày chủ nhật em thường làm gì?
- Phụ giúp mẹ.
-Luyện đọc SGK ( HS khá , giỏi đọc)
-Luyện viết: ăm , âm , nuôi tằm , hái nấm vào vở tập viết
..
....
.
..
..
....
...
-Giáo dục HS viết cẩn thận, sạch đẹp
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị : ôm , ơm - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
 Toán ( Tiết 58)
 Phép cộng trong phạm vi 10.
I/ Mục tiêu:
1-Làm được phép tính cộng trong phạm vi 10;viết được phép tính thích hợp với hình vẽ( bài 1;2;3)
2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
3- HS yêu thích môn toán.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Sử dụng bộ đồ dùng học toán.
-HS: Hình tam giác , hình vuông.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: Luyện tập.
-Bài 3 : 5 + 4 = 9 6 8 9 – 2 = 7 
 9 8 9 7
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3/ Bài mới: phép cộng trong phạm vi 10.
-Hình thành bảng cộng 10
 9 + 1 = 10 7 + 3 = 10
 1 + 9 = 10 3 + 7 = 10
6 + 4 = 10 2 + 8 = 10 ... khai thác tranh để có câu : ‘’ Con cò mà đi ăn đêm
 Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
- đêm , mềm ( phân tích , đọc)
-Luyện nói : Anh chị em trong nhà
+ Tranh vẽ ai?
-Hai anh em đang rửa quả
+Anh chị em trong nhà còn gọi là anh em gì ?
- Anh chị em ruột
+ Trong nhà nếu em là anh chị thì em phải đối xử với các em của em như thế nào ?
- Nhường nhịn nhau
+ Bố mẹ thích anh chị em trong nhà phải đối xử với nhau như thế nào ?
-GDMT:Anh chị em trong nhà phải biết yêu thương nhau
- Phải yêu thương nhau
- Luyện đọc SGK
-HS khá , giỏi đọc.
-Luyện viết : em , êm , con tem , sao đêm vào vở tập viết.
..
....
.
..
..
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-về nhà học bài.
- Chuẩn bị : im , um – Luyện đọc , viết bài ở nhà.
--------------------------------------------
ÂM NHẠC ( T 15)
ÔN: ĐÀN GÀ CON –SẮP ĐẾN TẾT RỒI
( GV BỘ MÔN)
Thủ công ( Tiết 15)
KẺ các đoạn thẳng cách đều.
I/ Mục tiêu:
1-Biết cáh kẻ đoạn thẳng.
2-Kẻ được ít nhất 3 đoạn thẳng cách đều .o4û và tương đối thẳng
3- HS yêu thích sản phẩm mình làm ra.
II/chuẩn bị:GV-HS:Thước kẻ.
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
Dụng cụ học tập của HS.
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
-Quan sát đoạn thẳng AB ta thấy hai đầu của đoạn thẳng có gì?
-Quan sát đoạn thẳng AB ta thấy hai đầu của đoạn thẳng có hai điểm.
-Vẽ thêm:
-Hai đoạn thẳng AB và CD cách nhau mấy ô?
-Hai đoạn thẳng AB và CD cách nhau 1 ô.
-Kể tên những vật có đoạn thẳng cách đều?
-Những vật có đoạn thẳng cách đều:Hai cạnh của cây thước,
-Hướng dẫn cách kẻ đoạn thẳng:
-Lắng nghe.
Lấy hai điểm A và B bất kì trên một dòng kẻ ngang.Đặt thước kẻ qua hai điểm A,B.Giữ thước cố định bằng tay trái,tay phải cầm bút dựa vào cạnh thước,đầu bút tuỳ trên giấy vạch nối từ A đến B được AB.
-Hướng dẫn cách kẻ hai đoạn thẳng cách đều:
-Lắng nghe.
-Trên mặt giấy có kẻ ô,ta kẻ đoạn AB.Từ điểm A,B đếm xuống 1,2,3ô tuỳ ý.Đánh dấu C,D.Sau đó nối DC được DC cách đều AB.
-Cho HS thực hành.
-Thực hành.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
Giáo dục HS vận dụng vào kẻ hàng ngay ngắn.
-Về nhà xem lại bài.
-Chuẩn bị:Giấy màu,keo,kéo,hồ,Để tiết sau cắt,dán hình chữ nhật.
Toán ( Tiết 60 )
Phép trừ trong phạm vi 10.
I/ Mục tiêu:
1-Làm được tính trừ trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ( bài 1;4)
-HSKG: bài 2;3.
 2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
 3- HS yêu thích môn toán.
II/ Chuẩn bị :
-GV: Các mô hình , vật thật.
-HS: Các hình , que tính.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: Luyện tập
- Tính ? 6 + 3 – 5 = 4 5 + 2 – 6 = 1
 9 7 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3/ Bài mới : phép trừ trong phạm vi 10
-GV hình thành bảng trừ
 10 – 1 = 9 10 – 3 = 7 
 10 – 9 = 1 10 – 7 = 3
 10 – 2 = 8 10 – 4 = 6
 10 – 8 = 2 10 – 6 = 4 10- 5 = 5
- HS đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 10
=> phép cộng, trừ có liên quan nhau
- Thư giãn
-Bài 1 : Tính ? ( bảng con câu a)
=> viết các số trong phép tính dọc cho thẳng cột
-Nêu miệng câu b
=> nhẩm nhanh, chính xác
a/ 10 10 10 10 10
 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
 9 8 7 6 5
b/ 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 +7 = 10
 10 -9 = 1 10 – 2 = 8 10 – 3 = 7
 10 – 1 = 9 10 – 8 = 2 10 – 7 = 3
 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10
 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5
 10 – 6 = 4 10 – 0 = 10
-Bài 2 : Số ? ( bảng lớp)
-HSKG làm
Lấy số đứng đầu lần lược trư øcho các số ở hàng ngang được kết quả ghi vào cột tương ứng
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bài 3 : Điền dấu , = ( SGKû )
HSKG thực hiện
=
>
 <
 9 10 10 4 6 6
-,./MKL==============,=,,,,,,,===
<
5 – 4 10 6 + 4 4 10
 1 10 
-Bài 4 : Viết phép tính thích hợp
HSKG: nhìn tranh nêu đề bài
 10
 -
4
 =
 6
4-5/ Củng cố – Dặn dò :
- Về học thuộc bảng trừ 10 .
-Chuẩn bị : Luyện tập - Xem các bài tập.
----------------------------------------
	TỰ HỌC
ÔN TV: em - êm
 I/ Mục tiêu:
 1-HS đọc , viết được: em , êm , con tem , sao đêm.
 -Đọc được câu ứng dụng : Con cò mà đi ăn đêm
 Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Anh chị em trong nhà.
 3- HS yêu thích môn TV.
II/ Nội dung:
 -HS đọc, viết được: : em , êm , con tem , sao đêm.
-Đọc được câu ứng dụng: Con cò mà đi ăn đêm
 Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
 - HS viết bảng con : em , êm , con tem , sao đêm.
- GV giúp đỡ HS yếu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 29/ 11/2011
Ngày dạy: 02/ 12/ 2011 ( T SÁU)
Tập viết ( Tiết 13 )
Nhà trường , buôn làng, hiền lành , bệnh viện, đình làng, đom đóm
I/ Mục tiêu:
1-Viết đúng các chữ :Nhàtrường ,buôn làng,đình làng,bệnh viện ,Kiểu chữ viết thường ,cỡ vừa 
-HSKG:Viết đủ số dòng quy định 
2-Reèn tính cẩn thận, viết đẹp.
3- HS yêu thích môn TV.
II/ Chuẩn bị:
GV: các con chữ mẫu
HS: Vở tập viết
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra:
-HS viết : cây sung , củ gừng, cây thông
-Kiểm vở tập viết ở nhà.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3/ Bài mới :
-GV đính từ : nhà trường
+Đây là từ gì ?
-GDMT:Phải tuân theo nội quy nhà trường
- nhà trường
+Aâm nào cao 5 ô li ?
- Aâm g , h
+ Aâm nào cao 3 ô li ?
- Aâm t
+Các âm còn lại cao mấy ô ?
- Các âm còn lại cao 2 ô li
-Hướng dẫn HS viết bảng con
- HS viết : nhà trường
-Buôn làng :
- Aâm b , l , g cao 5 ô li
-Các âm còn lại cao 2 ô li
-Hiền lành
 Aâm l , h cao 5 ô li, còn lại cao 2ô li
-Đình làng
-Aâm đ , l, h, g cao 5ô li, còn lại cao 2ô li
-Bệnh viên
Aâm b , h cao 5ô li , còn lại cao 2 ô li
-Đom đóm
-Aâm đ cao 5 ô li, còn lại cao 2 ô li.
-Thư giãn
-Hướng dẫn HS viết vào vở . GV nhắc nhở cách tư thế ngồi, cầm bút, đặt vở.
- Nộp tập, chấm , nậhn xét, tuyên dương
- HS viết :
..
....
.
..
..
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
- Tập viết lại các từ vào bảng con.
- Chuẩn bị học tiết 2. 
Tập viết ( Tiết 14)
Đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, mũm mĩm
I/ Mục tiêu:
1-Viết đúng các chữ : đỏ thắm ,mầm non ,chôm chôm,Kiểu chữ viết thường ,cỡ vừa 
-HSKG:Viết đủ số dòng quy định 
2-Reèn tính cẩn thận, viết đẹp.
3- HS yêu thích môn TV.
 II/ Chuẩn bị :
-GV: Các con chữ trên.
-HS: Vở tập viết.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra:
-HS viết : đình làng , bệnh viện, đom đóm. 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3/ Bài mới :
-GV đính từ : đỏ thắm
+Đây là từ gì ?
- đỏ thắm
+Aâm nào cao 5 ô li ?
- Aâm h cao 5 ô li, còn lại cao 2 ô li
- Mầm non
-Các âm cao 2 ô li
-Chôm chôm
- chữ h cao 5 ô li, còn lại cao 2 ô li
- Trẻ em
-GDMT:thương yêu giúp đỡ trẻ em
- chữ t cao 3 ô li, còn lại cao 2 ô li
- Ghế đệm
- chữ g, h , đ cao 5 ô li, còn lại cao 2 ô li
- Mũm mĩm
- Các chữ cao 2 ô li.
-Thư giãn
- Hướng dẫn HS viết vào vở , nhắc tư thế ngồi, cầm bút, cách đặt vở
HS nộp, chấm , nhận xét, tuyên dương
-HS viết bài :
..
....
.
..
..
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò :
- Về nhà tập viết lại ở bảng con cho đẹp.
-Chuẩn bị : Tiết 15. 
ÔN TV: (VBTTV) 
EM - ÊM
I/ Mục tiêu:
 HS ôn lại bài vần : em - êm
II/ Nội dung:
 - HS đọc bài.
HS làm VBTTV
* Bài 1: Nối ô
Ném còn
Ngõ hẻm
Đếm sao
* Bài 2: Điền vần em , êm
Móm mém, xem ti vi, ghế đệm
---------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TẬP THE Å(T15)
Tổng kết tuần qua 14:
*Chuyên cần: Đi học điều và đúng giờ
*Học tập: Đa số các em có tiến bộ: Quyên, Nhi
 Đa số các em đem đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. 
 Tập vở chưa sạch sẽ: Đăng, Nhi, Kiên.
 *Vệ sinh cá nhân: Các em vệ sinh sạch sẽ,gọn gàng.
 * HS thi kể chuyện: Uyên, Mai
GV ghi nhận lại và đánh giá chung: Cố gắng khắc phục hạn chế ở tuần sau phát huy mặt mạnh.
*Phương hướng tới15:
-Tiếp tục duy trì nề nếp học tập,nội quy của trường,lớp.
 -Đi học phải mang đầy đủ sách vở và ĐDHT,học bài và làm bài đầy đủ khi đến lớp. 
 -Tổ chức đôi bạn học tập HS giỏi kèm HS yếu.
 -GV tổ chức cho HS chơi trò chơi HS thích: Thi hát
 Tổng kết GV nhận xét tinh thần thái độ tham gia của HS
-----------------------------------
ÔN ÂM NHẠC
	ĐÀN GÀ CON- SẮP ĐẾN TẾT RỒI
I/ Mục tiêu:
HS thuộc lời bài hát, hát đúng nhịp.
II/ Nội dung:
Cả lớp hát bài Sắp đến Tết rồi, đàn gà con.
1 vài em hát cá nhân, hát nhóm.
HS hát + vỗ tay.
GV nhận xét, tuyên dương.
ÔN TOÁN
Phép trừ trong phạm vi 10
I/ Mục tiêu:
 - Giúp HS ôn lại bài phép trừ trong phạm vi 10
II/ Nội dung:
 Bài 1: 
 10 1 0 1 0 1 0 1 0
 - 9 - 8 - 7 - 6 - 7 
 1 2 3 4 3
 Bài 2:
 10- 1 – 3 = 6 10 – 4 – 5 = 1 10 – 0 – 7 = 3
 Bài 3:
 Viết phép tính thích hợp
 10 – 5 = 5
 10 – 6 = 4 
---------------------------------------------------
TỰ HỌC
ÔN TV: ÔN CÁC VẦN ĐÃ HỌC
 I/ Mục tiêu:
Giúp HS ôn lại các vần đã học.
II/ Nội dung:
 - HS đọc bài vần: om, am, ăm, âm, ơm, ơm, em, êm
 - HS viết bảng con: : om, am, ăm, âm, ơm, ơm, em, êm
Khóm mía, trái cam, con tằm, cô tấm, con tôm, bó rơm, que kem, ghế đệm,
 - GV giúp đỡ HS yếu .
KÍ DUYỆT CỦA BGH
Tân An, ngày 02 tháng 12 năm 2011
Tổ trưởng
Nguyễn Thị Kim Loan

Tài liệu đính kèm:

  • docTuyet tuan 15.doc