Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 6 - Bài: Niềm vui bất ngờ

Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 6 - Bài: Niềm vui bất ngờ

Hoạt động 1: Nghe kể chuyện

Khi qua cổng phủ Chủ tịch, các bạn nhỏ xin cô giáo điều gì?

Cô ơi! Cho chúng cháu vào thăm Bác Hồ đi.

Mời cô giáo cho các cháu vào thăm nhà Bác

Mời cô giáo cho các cháu vào thăm nhà Bác

Điều bất ngờ gì xảy ra ?

pptx 16 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 6 - Bài: Niềm vui bất ngờ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỂ CHUYỆN 
Lớp 1 
NIỀM VUI BẤT NGỜ 
Kiểm tra bài cũ 
Kể chuyện 
Niềm vui bất ngờ 
Hoạt động 1: Nghe kể chuyện 
1 
2 
3 
4 
1 
Khi qua cổng phủ Chủ tịch, các bạn nhỏ xin cô giáo đ iều gì? 
Cô ơ i! Cho chúng cháu vào th ă m Bác Hồ đ i . 
2 
Điều bất ngờ gì xảy ra ? 
Mời cô giáo cho các cháu vào th ă m nhà Bác 
A! Bác Hồ! Bác Hồ 
3 
Bác Hồ nói gì với các bạn nhỏ? 
Các cháu có ngoan không? 
Bây giờ các cháu thích gì nào? 
Chúng cháu thích vào th ă m nhà Bác 
Chúng cháu thích vào th ă m v ư ờn Bác ạ! 
4 
Đến giờ chia tay , Bác Hồ và các bạn nhỏ làm gì ? 
Bác vẫy tay chào 
Các cháu cũng l ư u luyến vẫy vẫy bàn tay bé xíu chào Bác 
Giải lao 
240 
235 
230 
225 
220 
215 
210 
205 
200 
195 
190 
185 
180 
175 
170 
165 
160 
155 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
Hoạt động 2: Kể chuyện theo nhóm bốn 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
58 
56 
54 
52 
50 
48 
46 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
Hết giờ 
Khi qua cổng phủ Chủ tịch, các bạn nhỏ xin cô giáo đ iều gì? 
Điều bất ngờ gì xảy ra ? 
Bác Hồ nói gì với các bạn nhỏ? 
Cô ơ i! Cho chúng cháu vào th ă m Bác Hồ đ i . 
Mời cô giáo cho các cháu vào th ă m nhà Bác 
A! Bác Hồ! Bác Hồ 
Các cháu có ngoan không? 
Bây giờ các cháu thích gì nào? 
Chúng cháu thích vào th ă m nhà Bác 
Chúng cháu thích vào th ă m v ư ờn Bác ạ! 
Đến giờ chia tay , Bác Hồ và các bạn nhỏ làm gì ? 
Bác vẫy tay chào 
Các cháu cũng l ư u luyến vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu chào Bác 
1 
Khi qua cổng phủ Chủ tịch, các bạn nhỏ xin cô giáo đ iều gì? 
Cô ơ i! Cho chúng cháu vào th ă m Bác Hồ đ i . 
2 
Điều bất ngờ gì xảy ra ? 
Mời cô giáo cho các cháu vào th ă m nhà Bác 
A! Bác Hồ! Bác Hồ 
3 
Bác Hồ nói gì với các bạn nhỏ? 
Các cháu có ngoan không? 
Bây giờ các cháu thích gì nào? 
Chúng cháu thích vào th ă m nhà Bác 
Chúng cháu thích vào th ă m v ư ờn Bác ạ! 
4 
Đến giờ chia tay, Bác Hồ và các bạn nhỏ làm gì ? 
Bác vẫy tay chào 
Các cháu cũng l ư u luyến vẫy vẫy bàn tay bé xíu chào Bác 
1 
Khi qua cổng phủ Chủ tịch, các bạn nhỏ xin cô giáo đ iều gì? 
Cô ơ i! Cho chúng cháu vào th ă m Bác Hồ đ i . 
2 
Điều bất ngờ gì xảy ra ? 
Mời cô giáo cho các cháu vào th ă m nhà Bác 
A! Bác Hồ! Bác Hồ 
3 
Bác Hồ nói gì với các bạn nhỏ? 
Các cháu có ngoan không? 
Bây giờ các cháu thích gì nào? 
Chúng cháu thích vào th ă m nhà Bác 
Chúng cháu thích vào th ă m v ư ờn Bác ạ! 
4 
Đến giờ chia tay, Bác Hồ và các bạn nhỏ làm gì ? 
Bác vẫy tay chào 
Các cháu cũng l ư u luyến vẫy vẫy bàn tay bé xíu chào Bác 
1 
2 
3 
4 
Hoạt động 3: Kể lại toàn bộ câu chuyện 
Ý nghĩa 
Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, thiếu nhi rất yêu quý Bác Hồ. 
TRÒ CH Ơ I: 
CHÚ TIỄU LEO NÚI 
ĐỘI XANH 
ĐỘI ĐỎ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3. Thể hiện lòng yêu quý Bác , em phải làm gì? 
4. Em có thể đ ặt tên khác cho câu chuyện này ? 
5. Vì sao câu chuyện có tên là Niềm vui bất ngờ ? 
2. Bác dặn các cháu đ iều gì ? 
6.Tình cảm của các cháu thiếu nhi đ ối với Bác Hồ 
 ra sao? 
1.Tình cảm của Bác Hồ đ ối với thiếu nhi nh ư thế nào ? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ke_chuyen_lop_1_tuan_6_bai_niem_vui_bat_ngo.pptx