Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 1: Family - Lesson 3 (page 12)

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 1: Family - Lesson 3 (page 12)

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 1: Family - Lesson 3 (page 12)

This is my family.

This is my father.

This is my mother.

This is my sister.

This is my brother.

 

pptx 5 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 441Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 1: Family - Lesson 3 (page 12)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit 1: Family 
Lesson 3 ( page 12) 
father 
brother 
mother 
sister 
1 
2 
This is my family . 
This is my father. 
This is my sister. 
This is my brother. 
This is my mother. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_1_unit_1_family_lesson_3_page_12.pptx