Giáo án Tiếng Anh 1 - Ôn tập

Giáo án Tiếng Anh 1 - Ôn tập

ÔN TẬP

Bài 1: Đánh số các bức tranh theo thứ tự các hành động Hoa và Mai thực hiện:

Hoa and Mai make a circle with friends. Then, they make a line to go to the class. They stand up and say “Hello” to the teacher. After that, they sit down.

Bài 2: Điền tên của đồ vật vào ô trống:

 

doc 2 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 1090Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Anh 1 - Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP
Bài 1: Đánh số các bức tranh theo thứ tự các hành động Hoa và Mai thực hiện:
Hoa and Mai make a circle with friends. Then, they make a line to go to the class. They stand up and say “Hello” to the teacher. After that, they sit down. 
b
a
d
c
What’s your name ?
...............................................
Bài 2: Điền tên của đồ vật vào ô trống:
1
2
2
This is me
5
3
4
Bài 3: Trả lời câu hỏi:
1. What is this?
...........................................
2. What’s this?
................................. 
3. What’s this?
...................................... 
4 What’s this?
.......................................... 
5. What’s this?
....................................... 
6. What’s this? 
.......................................... 
Bài 4: Trả lời câu hỏi:
1. Is this a crayon?
................................................ 
................................................
2. Is this a map?
..............................................
..............................................
3. Is this a wastebasket?
....................................................
................................................... 
Bài 5: Vẽ tranh: “This is my desk.”

Tài liệu đính kèm:

  • docunit 1 lets go 1A.doc