Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 (Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 6: Trường học của chúng mình

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 (Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 6: Trường học của chúng mình

Cùng chơi “Chúng mình làm hướng dẫn viên”.

Trường học của chúng mình có nhiều lớp học.

Lớp 1B của chúng mình ở tầng một.

Cùng hỏi và trả lời.

Bạn thích nhất nơi nào trong trường?

Bạn thích những hoạt động nào ở trường?

pptx 19 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 (Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 6: Trường học của chúng mình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nói về trường học của chúng mình. 
Trường học của 
bạn tên là gì? 
Trường của bạn ở đâu? 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Các bạn, thầy giáo, cô giáo và nhân viên trong mỗi hình đang làm gì? Ở đâu? 
2 
Các bạn, thầy giáo, cô giáo và nhân viên trong mỗi hình đang làm gì? Ở đâu? 
3 
Các bạn, thầy giáo, cô giáo và nhân viên trong mỗi hình đang làm gì? Ở đâu? 
4 
Các bạn, thầy giáo, cô giáo và nhân viên trong mỗi hình đang làm gì? Ở đâu? 
5 
Các bạn, thầy giáo, cô giáo và nhân viên trong mỗi hình đang làm gì? Ở đâu? 
6 
Các bạn , thầy giáo, cô giáo và nhân viên trong mỗi hình đang làm gì? Ở đâu? 
7 
Các bạn , thầy giáo, cô giáo và nhân viên trong mỗi hình đang làm gì? Ở đâu? 
8 
Các bạn , thầy giáo, cô giáo và nhân viên trong mỗi hình đang làm gì? Ở đâu? 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Các bạn, thầy giáo, cô giáo và nhân viên trong mỗi hình đang làm gì? Ở đâu? 
Trường học có: phòng học, phòng giáo viên, phòng thư viện, phòng y tế, Trường học còn có sân trường, vườn trường. 
Các bạn , thầy giáo, cô giáo và nhân viên trong mỗi hình đang làm gì? Ở đâu? 
Cùng chơi “Chúng mình làm hướng dẫn viên”. 
Lớp 1B của chúng mình 
ở tầng một. 
Trường học 
của chúng mình 
có nhiều lớp học. 
Thứ  ngày  tháng  năm  
Môn: Tự nhiên và Xã hội 
8 
Cùng hỏi và trả lời. 
Bạn thích nhất nơi nào trong trường? 
Bạn thích những hoạt động nào 
ở trường? 
9 
10 
Bạn thích nhất nơi nào trong trường? 
9 
Cùng hỏi và trả lời. 
Bạn thích những hoạt động nào 
ở trường? 
10 
Cùng hỏi và trả lời. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_cung_hoc_de_phat_trien_na.pptx