Đề thi kiểm tra giữa học kì II môn Toán - Khối I (Đề 3)

Đề thi kiểm tra giữa học kì II môn Toán - Khối I (Đề 3)

Bài 1: ( 3 điểm)Tính

 a) 40 + 20 = . 20 + 10 + 10 = .

 90 – 40 = . 70 – 20 - 0 = .

b) 50 70 80 60

 20 20 40 10

c/ Đọc, viết số

 57 69

 . . . Chín mươi chín Bảy mươi lăm

Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S (1,5 điểm)

a) 60 cm +10 cm = 70 cm b) 20cm + 20 cm + 20 cm =60 cm

 90 cm – 50 cm = 50 cm 70 cm - 50 cm – 10 cm = 15cm

 

doc 4 trang Người đăng buihue123 Lượt xem 386Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra giữa học kì II môn Toán - Khối I (Đề 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường :. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Lớp: MÔN TOÁN - KHỐI 1
Họ và tên : Năm học 2011-2012
 Thời gian: phút 
 Điểm
Lời phê của giáo viên
Giáo viên coi KT
Giáo viên chấm KT 
Bài 1: ( 3 điểm)Tính
 a) 40 + 20 =. 20 + 10 + 10 =.
 90 – 40 =. 	 70 – 20 - 0 =.
+
+
-
-
b)	50	70	80	60
	20	20	40	10
c/ Đọc, viết số
 57 69  
..  ... Chín mươi chín Bảy mươi lăm 
Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S (1,5 điểm) 
a) 60 cm +10 cm = 70 cm b) 20cm + 20 cm + 20 cm =60 cm 
 90 cm – 50 cm = 50 cm 70 cm - 50 cm – 10 cm = 15cm
Bài 3: ( 1,5 điểm)( , = ) ? 
a) 50..60 90..80 b) 40 -10.. 50 -20 10 + 30..70 -20 
Bài 4: ( 1 điểm) Dựa vào hình bên em hãy:
a) Vẽ và đặt tên 3 điểm ở trong hình tứ giác, 2 điểm ở ngoài 
 hình tứ giác.	
b)Kẻ thêm một đoạn thẳng để có 2 hình tam giác. 
Bài 5: (1điểm)
Lan gấp được 10 cái thuyền, Nga gấp được 7 cái thuyền. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền? 
 Bài giải
 .
 ..
 ..
Bài 6: (1điểm)
 Tâm có 15 quả bóng , Nam có nhiều hơn Tâm 4 quả bóng . Hỏi Nam có bao nhiêu quả bóng ? 
 Bài giải
 .
 ..
 ..
Bài 7:Số ? ( 1 điểm) 
+
=
50
-
=
10
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN GIỮA HKII
KHỐI 1 - NĂM HỌC 2011-2012
Bài 1: ( 3 điểm)Tính
 HS làm đúng một ý được 0,25 điểm.
1a.
 40 + 20 = 60 20 + 10 + 10 = 40
 90 – 40 = 50	 70 – 20 - 0 = 50 
1b. 
 +
+
-
-
50	70	80	60
	20	20	40	10
 70 90 40 50
1c. 
 57 69 99 75 
Năm mươi bảy Sáu mươi chín Chín mươi chín Bảy mươi lăm 
Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S (1,5 điểm) 
1a. HS làm đúng một ý được 0,25 điểm
1b. HS làm đúng một ý được 0,5 điểm
đ
đ
a) 60 cm +10 cm = 70 cm b) 20cm + 20 cm + 20 cm = 60 cm 
s
s
90 cm – 50 cm = 50 cm 
 70 cm - 50 cm – 10 cm = 15cm
Bài 3: ( 1,5 điểm)( , = ) ? 
3a. HS làm đúng một ý được 0,25 điểm
3b. HS làm đúng một ý được 0,5 điểm
a) 50 80 b) 40 -10 = 50 -20 10 + 30 < 70 -20 
Bài 4: ( 1 điểm)
1a. HS vẽ và đặt đúng tên bằng chữ in hoa một điểm được 0,1 điểm.
1b. HS kẻ đúng hình được 0,5 điểm
-Ví dụ: 
	.M	.C	.N
	.B
	.A
Bài 5: (1điểm)
 Bài giải
 Số cái thuyền cả hai bạn gấp được là: ( 0,25 điêm
 10 + 7 = 17 ( cái thuyền) (0,5 điểm)
 Đáp số: 17 cái thuyền. ( 0,25 điểm)
Bài 6: (1điểm)
Bài giải
 Số quả bóng Nam có là: (0,25 điểm)
 15 + 4 = 19 ( quả bóng) ( 0,5 điểm)
 Đáp số: 19 quả bóng ( 0,25 điêm
Bài 7: Số ? ( 1 điểm)
HS điền đúng số để có phép tính đúng ở mỗi ý được 0,5 điểm. Ví dụ: 
50
-
40
=
10
20
+
30
=
50

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KTGKII LOP 1 TOAN DE 3.doc