Giáo án dạy Lớp 1 - Tuần 07

Giáo án dạy Lớp 1 - Tuần 07

TIẾNG VIỆT: ( tiết 63+64 )

 Bài 27: ÔN TẬP

I .Mục tiêu:

 - đọc,được p, ph, nh, g, gh, ng, ngh, q, qu, gi, y, tr.Các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 22 đén bài 27.

 -Viết được ph, nh, g, gh,,ng, ngh,q, qu,gi, y,, tr.Các từ ứng dụng -Nghe, hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Tre ngà.

 -HS ( khá, giỏi ) kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.

 -KNS: +KN xác định gi trị: Biết tơn kính ơng Giĩng, so snh với bản thn v noi theo.

 + KN hợp tc: Hoạt động nhĩm hiệu cĩ quả

II Phương pháp: Trực quan, thực hành, kể chuyện,

III .Đồ dùng dạy - học:

 -GV: -Bảng ôn, tranh vẽ minh hoạ.

 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

IV Các hoạt động dạy - học:

 1.Ổn định

 2. Bài cũ :

 -Viết bảng con y, tr,ytế, cá trê.

 -Đọc bài trên bảng và trong sgk: 5 em.

 -GV nhận xét bài cũ- ghi điểm.

 3.Bài mới : Giới thiệu và ghi đầu bài.

 

doc 23 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 19/01/2021 Lượt xem 155Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy Lớp 1 - Tuần 07", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7
Thứ/ ngày
Môn dạy
Tiết
 Tên bài dạy
 2
 26/9
Chào cờ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
7
63
64
 Ôn tập
 Ôn tập
 3
 27/9
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tốn
Tốn ( TH ) 
65
66
31
32
 Ôn tập âm và chữ ghi âm 
 Ôn tập âm và chữ ghi âm
 Kiểm tra
 Sửa bài kiểm tra
 4
 28/9
Tiếng Việt
Tiếng Việt 
Toán
67
68
33
Chữ thường -chữ hoa
Chữ thường -chữ hoa
Phép cộng trong phạm vi 3
 5
 29/9
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt(TH )
Toán
69
70
71
34
 ia
 ia
 Ơn: ia
Luyện tập 
 6
 30/9
Tập viết
Tập viết
Toán
SHTT
5
6
35
1
Cử tạ, thợ xẻ. chữ số, 
Nho khơ, nghé ọ, chú ý,
Phép cộng trong phạm vi 4
Tại sao phải đánh răng
Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2011
 TIẾNG VIỆT: ( tiết 63+64 )
 Bài 27: ÔÂN TẬP
I .Mục tiêu: 
 - đọc,được p, ph, nh, g, gh, ng, ngh, q, qu, gi, y, tr.Các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 22 đén bài 27. 
 -Viết được ph, nh, g, gh,,ng, ngh,q, qu,gi, y,, tr.Các từ ứng dụng -Nghe, hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Tre ngà.
 -HS ( khá, giỏi ) kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.
 -KNS: +KN xác định giá trị: Biết tơn kính ơng Giĩng, so sánh với bản thân và noi theo.
 + KN hợp tác: Hoạt động nhĩm hiệu cĩ quả
II Phương pháp: Trực quan, thực hành, kể chuyện,
III .Đồ dùng dạy - học:
 -GV: -Bảng ôn, tranh vẽ minh hoạ.
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
IV Các hoạt động dạy - học: 
 1.Ổn định
 2. Bài cũ :
 -Viết bảng con y, tr,ytế, cá trê.
 -Đọc bài trên bảng và trong sgk: 5 em.
 -GV nhận xét bài cũ- ghi điểm.
 3.Bài mới : Giới thiệu và ghi đầu bài.
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động củahọc sinh
*Hoạt động 1: Ôân tập
Mục tiêu: HS đọc được âm, từ ứng dụng đã học.
Cách tiến hành :
-Tuần qua chúng ta đã học những âm gì?
-Gắn bảng ôn
-Luyện đọc các âm 
-Hướng dẫn HS ghép các âm ở hàng dọc với các âm ở hàng ngang để tạo thành tiếng.
- Luyện đọc các tiếng vừa ghép
*Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng.
 Mục tiêu: HS đọc đúng và hiểu nghĩa các từ ứng dụng.Viết đúng, đẹp.
Cách tiến hành:
-Ghi từ ứng dụng lên bảng:
 nhà ga tre già
 quả nho ý nghĩ
-HD HS nhận biết các âm đang ôn có trong từ ứng dụng rồi đọc các từ đó.
- Giải nghĩa các từ ứng dụng
- Hướng dẫn viết: vừa viết mẫu lên bảng vừa HD HS viết.
 Quan sát, giúp đỡ HS.
 Tiết 2:
*Hoạt động 3: Luyện đọc
Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng, viết đúng, đẹp.
Cách tiến hành :
+ Bước 1: Luyện đọc
Luyện đọc trên bảng lớp
 HD HS quan sát tranh vẽ và đọc câu ứng dụng: quê bé hà có nghề xẻ gỗ,
 phố bé nga có nghề giã giò
 - Luyện đọc trong sgk
+ Bước 2: Luyện viết
-HD HS viết bài trong vở tập viết
Quan sát, giúp đỡ HS.
- Thu chấm 1 số vở – nhận xét.
*Hoạt động 4: Kể chuyện:
Mục tiêu: HS nghe, hiểu và kể lại được một đoạn truyện. HS( khá, giỏi ) kể được2-3 đoạn truyện theo tranh truyện kể: Tre ngà.
Cách tiến hành:
- Đọc tên truyện kể “ Tre ngà”
-Kể lần 1, lần 2 diễn cảm, kể lần 3 có kèm theo tranh minh hoạ
-Chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm.
-Gọi đại diện các nhóm lên kể.
Nhận xét , đánh giá và rút ra ý nghĩa câu chuyện: Truyền thống đánh giặc cứu nước của trẻ nước Nam.
Cn lần lượt nêu những âm, p, ph, nh, g, gh, ng, ngh, q, qu, gi, y, tr. 
 Nhận xét, bổ sung
Quan sát
 cn - đt
Cn lần lượt ghép
Nhận xét, bổ sung.
cn - đt
 Quan sát
cá nhân, cả lớp đọc
lắng nghe
lắng nghe và quan sát
Viết bảng con: tre già, quả nho.
 cn - đt
quan sát tranh vẽ và trả lời rồi đọc: cn- đt
 cn - đt
lắng nghe
viết bài trong vở tập viết.
Đổi vở kiểm tra bài nhau.
cn - đt
Lắng nghe 
Lớp chia thành 6 nhóm và tiến hành thảo luận nd tranh của nhóm mình.
 6 nhóm cử đại diện thi tài
Nhận xét, bổ sung
Lắng nghe
 *Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò
 - HS ( khá, giỏi ) xung phong kể lại 2-3 đoạn truyện theo tranh.
 - Học và xem trước bài 28
--------------------------------------------------------------------
 Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2011
TIẾNG VIỆT: ( tiết 65 +66 )
 ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM
I Mục tiêu: 
 -Củng cố hệ thống âm và chữ ghi âm đã học. 
 -Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng được ghép bởi các âm đã học.
 -Viết đúng các từ ngữ và câu ứng dụng.
 -KNS: +KN tự nhận thức: 
II Phương pháp: luyện tập, thực hành,
III Đồ dùng dạy - học :
 -Bảng chữ cái và âm (Phóng to)
 -Sách giáo khoa -Vở trắng
IV Các hoạt động dạy - học:
 1. Ổn định 
 2.Bài cũ:
 +Viết bảng con: tre già, quả nho
 +Đọc bài trên bảng và trong sgk: 5 em
 GV nhận xét bài cũ – ghi điểm.
 3.Bài mới: GV ôn tập tuỳ theo trình độ lớp.
 Hoạt động của giáo viên
	 Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1 : HD HS ôn tập.
Mục tiêu: Giúp HS đọc, viết thành thạo các tiếng, từ ghép bởi các âm đã học.
Cách tiến hành:
-Giáo viên gợi ý cho HS nhắc lại các âm có một con chữ đã học. HS nhắc đến đâu GV gắn đến đó.
-luyện đọc thuộc các âm có một con chữ 
-Tương tự như trên GV gợi ý cho HS nhắc lại các âm có 2-3 con chữ.
-Gọi HS nhắc lại cấu tạo những âm các em hay nhầm lẫn.
-Luyện đọc thuộc các âm có 2-3 con chữ
-Luyện đọc toàn bài
*Hoạt động 2 : Đọc từ ứng dụng
Mục tiêu: HS đọc đúng và hiểu nghĩa
một số từ ứng dụng.
Cách tiến hành:
-Ghi từ ứng dụng lên bảng và HD HS đọc
sở thú, củ nghệ cử tạ
cá ngừ chả cá lá sả
nhà ga bố mẹ cá trê
Giải nghĩa1 số từ cần thiết
-HD viết: GV đọc cho HS viét 1 số âm, tiếng.
 Tiết 2 
*Hoạt động 3: Luyện đọc
Mục tiêu: HS đọc đúng các câu ứng dụng
Cách tiến hành:
+ Bước 1: Luyện đọc
 -Luyện đọc trên bảng lớp
 -Ghi lên bảng 1 số câu ứng dụng và HD HS đọc:
 Bố chở bé đi nhà trẻ
 Mẹ kho cá rô và nghệ
 Dì tư đi ra chơ
 Bé thủ thỉ kể cho bà nghe
-Luyện đọc toàn bài
+ Bước 2: Luyện viết
 -HD HS viết bài trong vở trắng
 Quan sát, giúp đỡ HS
Thu chấm 1 số vở – nhận xét.
*Hoạt động 4: Kể chuyện
Mục tiêu: HS hào hứng nghe giáo viên kể chuyện.
Cách tiến hành:
GV kể chuyện theo yêu cầu của học sinh
Nhận xét – đánh giá.
 cn lần lượt nhắc lại
 nhận xét, bổ sung
 cn - đt
 cn lần lượt nêu
 nhận xét, bổ sung
cn lần lượt nêu
nhận xét, bổ sung
cn – đt
cn - đt
 cn - đt
 lắng nghe
nghe và viết vào bảng con: gh, ngh, ch, tr,tre, nghé, nhà ga.
 cn – đt
 cn - đt
 cn – đt
 lắng nghe
cả lớp nhìn bảng viết bài vào vở trắng
 lắng nghe
HS xung phong kể lại câu chuyện
Nhận xét, bổ sung
*Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò.
 -Hệ thống nd bài học. -Về nhà học bài.
TOÁN: ( tiết 31 )
 KIỂM TRA
I Mục tiêu: 
 Kiểm tra kết quả học tập của học sinh về :
 -Nhận biết số lượng trong phạm vi 10 . Viết các số từ 0 à10 
 -Nhận biết thứ tự mỗi số trong dãy số từ 0 à 10 
 -Nhận biết hình vuông, tam giác, tròn.
II Phương pháp: thực hành, kiểm tra 
III Các hoạt động dạy - học:
 1.Ổn định :
 2.Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
 3.Bài mới : kiểm tra
 -Giáo viên nêu yêu cầu tiết kiểm tra
 -Giáo viên phát giấy đã in sẵn đề kiểm tra:
+Bài 1: Số:▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
 ▪
▪▪
 ▪▪
 ▪ ▪ ▪ 
 ▪ ▪ ▪ ▪ 
 ▪
▪▪
 ▪▪
▪ 
▪
▪
 ▪ ▪ 
 ▪ ▪ 
 ▪ ▪ 
3 6
2
+Bài 2: Số?
0 5 
5 8 
+Bài 3: Viết các số5,2,1,8,4 theo thứ tự từ bé đến lớn
+Bài 4: 
 Có hình vuông?
 Có hình tam giác?
-Học sinh tự đọc đề và tự làm bài.
-GV đi xem xét, nhắc nhở HS giữ thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
4/ Cách đánh giá:
 +Bài 1: ( 2 điểm ) mỗi lần viết đúng số ở ô trống cho 0,5 điểm.
+Bài 2: ( 3 điểm ) mỗi lần viết đúng số ở ô trống cho 0,25 điểm.
+Bài 3: ( 3 điểm ) viết đúng các số theo thứ tự: 1,2,4,5,8 cho 3 điểm.
+Bài 4: - Viết 2 hình vuông được 1 điểm.
 -Viết 5 hình tam giác được 1 điểm. 
5/ Củng cố – dặn dò
 -GV thu bài về nhà chấm điểm. 
 - Về nhà học bài.
--------------------------------------------------------------
 TOÁN: ( tiết 32 )
SỬA BÀI KIỂM TRA
I Mục tiêu: 
 -Sửa chữa những lỗi hs mắc khi làm bài kiểm tra.
II Phương pháp: thực hành, 
III Các hoạt động dạy - học:
 1.Ổn định :
 2.Bài cũ : 
 3.Bài mới : 
 -Gọi hs lên bảng sửa từng bài.
 -GV sửa chữa lỗi sai và nhắc nhở từng em.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2011
TIẾNG VIỆT: ( tiết 67 +68 ) 
 Bài 28: CHỮ THƯỜNG – CHỮ HOA.
I Mục tiêu: 
 -Bước đầu nhận diện được chữ in hoa. 
 - Đọc đượccâu ứng dụng và các chữ in hoa trong câu ứng dụng :
 -Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Ba Vì
 -KNS: +KN tự nhận thức.
 +KN tìm kiếm và xử lý thơng tin: Tự đối chiếu để tìm và đọc đúng các chữ in hoa, viết hoa.
II Phương pháp: Trực quan, phân tích, rèn luỵện theo mẫu,
III Đồ dùng dạy - học:
 -GV: -Bảng chữ thường – Chữ hoa. 
 -Tranh minh hoạ câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa.
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Ba Vì
 -HS: -SGK, vở trắng
IV Cáchoạt động dạy - học: 
 1.Ổn định 
 2.Bài cũ :
 -Viết bảng con : nhà ga, quả nho, tre già, ý nghĩ
 -Đọc bài trong sgk và trên bảng : 5 em
 - GVnhận xét bài cũ – ghi điểm.
 3.Bàimới : Giới thiệu và ghi đầu bài.
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
 *Hoạt động 1 : Nhận diện c ... ử tạ, thợ xẻ, chữ số, các rô, phá cỗ ”.
Cách tiến hành :
 -GV đưa bảng phụ đã viết sẵn nd bài tập viết lên bảng và HD HS quan sát.
 - Cho HS đọc vàphân tích cấu tạo từng từ : “ cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ ”? 
-Sử dụng que chỉ tô chữ mẫu
-HD chiều cao, kích thước, cỡ chữ của các con chữ
-GV viết mẫu 
-Hướng dẫn viết bảng con:
 GV uốn nắn sửa sai cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành 
 Mục tiêu: Giúp HS viết đúng kiểu chữ, giãn đúng khoảng cách, đưa bút đúng qui trình viết
Cách tiến hành : 
 - Gọi HS nêu yêu cầu bài viết?
 -Cho xem vở mẫu
 -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở
 -Hướng dẫn HS viết vở:
 GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu kém.
 -Thu chấm 1 số vở – nhận xét 
 - Nhận xét kết quả bài chấm.
Quan sát chữ mẫu trên bảng phụ và nhận xét.
5 em đọc và phân tích
Nhận xét, bổ sung.
HS quan sát
cn lần lượt nêu độ cao của từng con chữ.
Nhận xét, bổ sung.
Quan sát
Lắng nghe
Viết bảng con: cử tạ, thợ xẻ, chữ số. 
1 em nêu y/c bài viết
 quan sát
HS làm theo
Lắng nghe
Thực hành viết bài trong vở TV. 
Đổi vở kiểm tra bài nhau.
Lắng nghe
 *Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò.
 - Hệ thống nd bài viết.
--------------------------------------------------------------------
TẬP VIẾT: ( tiết 6 )
 NHO KHÔ, NGHÉ Ọ, CHÚ Ý, ...
I Mục tiêu: 
 -Viết đúng các chữ : nho khô, nghé ọ, chú ý,cá trê, lá mía kiểu chữ thường, cỡ vừa theo vở tập viết1, tập 1. 
II Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, thực hành,
III Đồ dùng dạy - học:
 +GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết.
 +HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
 IV Hoạt động dạy - học: 
 1. Ổn định 
 2.Bài cũ: 
 -Viết bảng con: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ. (3 HS lên bảng lớp, cả lớp viết bảng con)
 GV nhận xét , ghi điểm
 3.Bài mới : Giới thiệu và ghi đầu bài.
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
*Hoạt động1: Hướng dẫn viết
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng viết các từ: “nho khô, nghé ọ, chú ý,”, 
 Cách tiến hành :
 -GV đưa bảng phụ đã viết sẵn nd bài tập viết lên bảng và HD HS quan sát.
 - Cho HS đọc và phân tích cấu tạo từng từ : “ nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía ” ? 
-Sử dụng que chỉ tô chữ mẫu
-HD chiều cao, kích thước, cỡ chữ của các con chữ
-GV viết mẫu 
-Hướng dẫn viết bảng con:
 GV uốn nắn sửa sai cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành 
 Mục tiêu: Giúp HS viết đúng kiểu chữ, giãn đúng khoảng cách, đưa bút đúng qui trình viết
Cách tiến hành : 
 - Gọi HS nêu yêu cầu bài viết?
 -Cho xem vở mẫu
 -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở
 -Hướng dẫn HS viết vở:
 GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu kém.
 -Thu chấm 1 số vở – nhận xét 
Quan sát chữ mẫu trên bảng phụ và nhận xét.
4 em đọc và phân tích
Nhận xét, bổ sung.
HS quan sát
cn lần lượt nêu độ cao của từng con chữ.
Nhận xét, bổ sung.
Quan sát
Lắng nghe
Viết bảng con: nho khô, nghé ọ, chú ý,cá trê, lá mía.
1 em nêu y/c bài viết
 quan sát
HS làm theo
Lắng nghe
Thực hành viết bài trong vở TV. 
Đổi vở kiểm tra bài nhau.
 *Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò.
 -Hệ thống nd bài. 
 -Về nhà luyện viết ở nhà
----------------------------------------------------------------------
TOÁN: ( tiết 41 )
 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4. 
I Mục tiêu: 
 -Thuộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 4; biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. 
II Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, thực hành, 
III Đồ dùng dạy - học:
 + Tranh như SGK – Bộ thực hành 
IV Các hoạt động dạy - học:
 1.Ổn định :
 2.Bài cũ :
+ Giáo viên treo 3 tranh lên bảng 
+ 3 Học sinh lên bảng nêu bài toán và viết phép tính dưới mỗi tranh 
+ Học sinh dưới lớp nhận xét .
+ Giáo viên nhận xét bài cũ – ghi điểm.
 3.Bài mới : Giới thiệu và ghi đầu bài. 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1 : Giới thiệu phép cộng trong phạm vi 4
Mục tiêu :Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
Cách tiến hành: 
-Giáo viên treo tranh . Cho học sinh nhận xét , nêu bài toán .
-Hướng dẫn học sinh nêu phép tính : 
 3 + 1 = 4 
- Với tranh 4 quả táo, 4 cái kéo giáo viên lần lượt giúp học sinh hình thành các phép tính : 2 + 2 = 4 
 1 + 3 = 4 
*Hoạt động 2: Hình thành công thức phép cộng trong phạm vi 4
Mục tiêu : Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4 
Cách tiến hành:
-Giáo viên cho học sinh đọc lại công thức cộng . Giáo viên xoá dần 
-Hỏi miệng : 3 + 1 = ? 2 + 2 = ? 
 1 + 3 = ? + 1 = 4 
 ? + 2 = 4 ? + 3 =4 
-Gọi học sinh xung phong đọc thuộc 
-Giới thiệu với học sinh ghi nhớ công thức theo 2 chiều, chẳng hạn : 3 + 1 = 4 , 4 = 3 + 1 
-Treo tranh biểu đồ ven cho học sinh nhận ra 
 3 + 1 = 4 = 1 + 3 = 4 
*Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu :Biết làm tính cộng trong phạm vi 4
Cách tiến hành: 
+Bài 1 : Tính 
-Gọi HS lên bảng làm 
-Quan sát, giúp đỡ HS
Nhận xét – ghi điểm.
+Bài 2 : Tính theo cột dọc 
-Gọi HS lên bảng làm bài 
-Quan sát, giúp đỡ HS
 Nhận xét – ghi điểm. 
+Bài 3 : ( cột 1) Điền dấu , = vào chỗ trống 
-Giáo viên hướng dẫn 1 bài mẫu 
 2 + 1  3 . Tìm kết quả phép tính . Lấy kết quả phép tính so sánh với số đã cho. Luôn so từ trái qua phải 
-Cho học sinh nêu bài làm của mình. Giáo viên uốn nắn sửa sai. 
+Bài 4 : Viết phép tính thích hợp 
-HD HS quan sát tranh vẽ và gọi HS nêu bài toán và lên bảng viết phép tính 
Quan sát, giúp đỡ HS 
 -Thu chấm 1 số vở – nhận xét
-Học sinh nhận xét tranh nêu : Có 3 con chim thêm 1 con chim . Hỏi có bao nhiêu con chim ? 
 cn lần lượt nêu phép tính
Nhận xét dúng, sai
cn - đt
-Học sinh quan sát tranh vàtrả lời nhanh 
 cn - đt 
 cn lần lượt trả lời
 cn - đt
-Học sinh nêu 2 phép tính. Nhận biết tính giao hoán trong phép cộng 
1 em đọc y/c BT
3 em lên bảng làm bài
Cả lớp làm vào bảng con
Nhận xét đúng, sai
-Học sinh làm miệng 
1 em đọc y/c BT
3 em lên bảng làm
Cả lớp làm vào bảng con
Nhận xét đúng, sai
1 em đọc y/c BT
Nghe và quan sát
Cả lớp làm vào vở 
1 em nêu y/c BT
- quan sát tranh và nêu bài toán : Có 3 con chim thêm 1 con chim .Hỏi có tất cả mấy con chim ?
1 em lên bảng viết phép tính. Cả lớp làm vào vở 
 3 + 1 = 4 
Đổi vở kiểm tra bài nhau
 *Hoạt động cuối: Củng cố - dặn dò.
 -Hệ thống nd bài học.
 -Về nhà học bài-NX 
------------------------------------------------------------------------
NHA HỌC ĐƯỜNG: ( tiết 1 )
 TẠI SAO PHẢI CHẢI RĂNG
I Mục tiêu: 
 -Giúp HS hiểu rõ lí do tại sao cần phải chải răng hay lợi ích của việc chải răng thường xuyên.
II Phương pháp: Quan sát, đàm thoại, thực hành,
III Đồ dùng dạy - học:
 Tranh vẽ minh hoạ, chén bẩn, chậu nước rửa.
IV Các hoạt động dạy - học:
 1.Ổn định.
 2.Bài mới: Giới thiệu và ghi đầu bài.
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
 *Hoạt động 1 : Nêu nguyên nhân phải chải răng.
Mục tiêu: Giúp HS hiểu vì sao phải chải răng.
Cách tiến hành :
-Giảng cho HS hiểu và hỏi các câu hỏi trong tài liệu: Mảng bám vi khuẩn, thức ăn bám trong răng là nguyên nhân gây bệnh sâu răng, viêm nướu.
-Lấy sạch thức ăn bám trong răng sẽ phòng được bệnh sâu răng, viêm nướu.
- Chải răng thường xuyên và đúng cách là một trong những cách thức hữu hiệu lấy sạch mảng bám vi khuẩn thức ăn bám trong răng.
- Chải răng còn giúp miệng không hôi.
*Hoạt động2: Quan sát tranh
Mục tiêu: HS hiểu lợi ích của việc chải răng thường xuyên.
Cách tiến hành:
-Hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ và hỏi:
+ Em thấy bạn trong tranh cầm gì?
+Bạn sắp làm gì?
+Vậy chải răng để làm gì?
-Cho HS xem chén và muỗng bẩn rồi hỏi:
+ Muỗng và chén có sạch không?
+ Muốn cho chén và muỗng sạch chúng ta cần phải làm gì?
-GV thực hành rửa chén và muỗng cho HS xem.
Lắng nghe và trả lời
Nhận xét đúng, sai
Quan sát tranh vẽ và trả lời
Bàn chải đánh răng, kem đánh răng
Chải răng
Để lấy sạch thức ăn còn đọng lại trong răng
Không sạch, bẩn
Phải rửa chén và muỗng bằng nước sạch
Quan sát GV rửa
 *Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò.
 -Hệ thống nd bài học và HD HS đọc câu ghi nhớ cuối bài.
---------------------------------------------------------------------- 
Sinh ho¹t líp
KiĨm ®iĨm ho¹t ®éng trong tuÇn
 I. Mục tiêu :
 - HS biết nhận xét các hoạt động nỊ nÕp, học tập trong tuần .
 - Nắm được kế hoạch tuần tới .
 II. Đánh giá tình hình trong tuần : 
 + Các tổ trưởng lần lượt đánh giá lại tình hình trong tuần qua .
 + Lớp trưởng đánh giá chung mọi hoạt động trong tuần qua của cả lớp.
 + Giáo viên nhận xét và bổ sung những thiếu sót .
 1. Về ý thức đạo đức.
 2. Về nề nếp:
 4. Về vệ sinh : 
 5. Các hoạt động khác : 
 III. Kế hoạch tuần tới :
 - Đi học chuyên cần, đúng giờ .
 - Rèn luyện ý thức đạo đức, thực hiện tốt các nhiệm vụ của HS.
 - Nâng cao hơn nữa chất lượng học tập, hăng say phát biểu xây dựng bài.
 - Chú ý giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường xung quanh.
 IV. Lớp sinh hoạt văn nghệ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 tuan 7(2).doc