Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 3: Colors

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 3: Colors

Lesson 1

- Listen and point. Repeat

- Listen and point

- Sing

- Point and say

- Play " Find the color"

pptx 14 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 256Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 3: Colors", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lesson 1 
Lesson 1 
Lesson 1 
Lesson 2 
Lesson 2 
Lesson 2 
c 
d 
Lesson 2 
Lesson 3 
Lesson 3 
Lesson 3 
Lesson 3 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_1_unit_3_colors.pptx